Звіт директора | Володарська спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації
Меню
<

Звіт директора

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

ЗВІТ

 

КОСОВСЬКОГО АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА,

ДИРЕКТОРА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 «ВОЛОДАРСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ»

ПРО ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТИВУ В 2016/2017 н. р.

 

  

 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості.

Моя діяльність, як директора, здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закону України «Про Національну програму інформатизації», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та на створення умов для навчання і виховання учнів, роботи педагогічних працівників, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків, виконання програми «Учитель». Мною, як керівником навчального закладу, здійснювався контроль та створювалися умови для виконанням робочого навчального плану 2016/2017 навчального року, річного плану роботи школи та Програми розвитку школи до 2020 року.

Основна мета моєї діяльності в 2016/2017 навчальному році:

 • забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності навчання й виховання учнів;
 • створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти в умовах санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів;
 • створення умов для варіативності навчання та впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;
 • забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників;
 • дотримання вимог охорони дитинства, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;
 • залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;
 • вжиття заходів щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.
 • підготовка комунального закладу «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» до реорганізації в спеціалізовану школу.

Для реалізації поставленої мети були вирішені такі завдання:

 • підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними працівниками школи;
 • забезпечення розвитку інформаційно-освітнього середовища закладу та підвищення комп’ютерно-інформаційної культури педагогів;
 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних методик на засадах педагогіки життєтворчості;
 • забезпечення психолого-педагогічного супроводу компетентнісного підходу до формування багатогранної особистості вихованців санаторної школи-інтернату;
 • оновлення банку інноваційних ідей та інформаційно-методичних матеріалів щодо здорового способу життя;
 • забезпечення розвитку системи патріотичного виховання за освітньо-виховним проектом «Моя країна – Україна, Київщина – серце України»;
 • сприяння подальшому розвитку учнівського самоврядування шляхом залучення активу школи до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадської активності школярів, організації здорового способу життя;
 • розширення партнерських зв’язків у сфері новітніх педагогічних технологій з метою обміну та поширення педагогічного досвіду Київщини та всієї України.

 

 

ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ШКОЛИ ТА АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА 2016/2017 н. р.

 

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив здійснював освітній процес за навчальним планом, складеним у відповідності до вимог інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 р. № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

Робочі навчальні плани складено:

для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 р. № 572, зі змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 р. № 460 (додаток 1);

для 5 і 8 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 03.04.2012 р. № 409 (у редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р. № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 р. № 1465 (додаток 1);

для 6-7-х класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 03.04.2012 р. № 409 (у редакції наказу МОН України від 29.05.2014 р. № 664), зі змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 р. № 1465 (додаток 12);

для 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (додаток 1);

для 10-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 зі змінами, внесеними МОН України від 29.05.2014 р. № 657 (додаток 10);

для 11-го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 зі змінами, внесеними МОН України від 29.05.2014 р. № 657 (додаток 2).

У 2016/2017 н. р. у комунальному закладі «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» було сформовано 11 класів:

школа І ступеня: 1, 2, 3, 4 класи;

школа ІІ ступеня: 5, 6, 7, 8, 9 класи – допрофільна підготовка з інформаційних технологій;

школа ІІІ ступеня: 10 клас – інформаційно-технологічний профіль;

  11 клас – універсальний профіль.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, у якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи, а саме:

«Основи комп’ютерних презентацій» (17 год.) – 5, 6 класи;

«Вступ до програмування мовою Лого» (34 год.) – 5, 6, 7 класи;

«Основи WEB-дизайну» (34 год.) – 11 клас;

«Основи комп’ютерної графіки» (34 год.) – 8, 9 класи;

«Інформаційна безпека» (14 год.) – 9, 10 класи;

«Стилістика української мови» (34 год.) – 10, 11 класи;

«Економічна і соціальна географія Київської області» (17 год.) – 8, 9 класи;

«Основи споживчих знань» (17 год.) – 5, 6 класи;

«Основи християнської етики» (35 год.) – 5, 6 класи;

«Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (1 год.) –10 клас;

«Комп’ютерні технології та майбутня професія» (1 год.) за програмою Intel «Шлях до успіху» – 10 клас;

«Фінансова грамотність» (1 год.) – 10 клас;

«Риторика» (1 год.) – 1-4 класи;

«Логіка» (0,5 год.) – 2-4 класи.

Робочий навчальний план школи реалізовано в режимі 5-денного навчального тижня. Навчальні заняття проведено за семестровою системою, упродовж навчального року для учнів були канікули. Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів 1-8-х та 10-го класів проходили під час навчального року, у процесі виконання навчальних програм.

Розклад уроків був складений відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Для вихованців двічі на рік після навчальних занять проводилися лікувально-реабілітаційні процедури.

У початковій школі на кінець року навчалося 42 учні, оцінювали знання 30 учнів 2-4 класів. За результатами оцінювання: високий рівень – 1 учень (4 %), достатній рівень – 10 учнів (33 %), середній рівень – 16 учнів (53 %), початковий рівень – 3 учні (10 %).

Учні 4 класу виконували завдання державної підсумкової атестації з трьох предметів: українського читання, української мови і математики. Випускники початкової школи мають середньо-достатній рівень знань, про що свідчать результати:

українське читання: високий рівень – 2 учні (22,2 %), достатній рівень –4 учні (44,4 %), середній рівень – 3 учні (33,3 %);

українська мова: високий рівень – 1 учень (12, %), достатній рівень – 4 учні (11,1 %), середній рівень – 4 учні (44,4 %);

математика: високий рівень – 3 учні (33,3 %), достатній рівень –1 учень (11,1 %), середній рівень – 4 учні (44,4 %), початковий рівень – 1 учень (11,1 %).

Аналіз результатів підсумкових контрольних робіт з навчальних дисциплін учнів 5-9 класів свідчить, що учні засвоїли програмовий матеріал відповідно до інтелектуальних здібностей.

Учні 9 класу виявили бажання написати державну підсумкову атестацію за основну загальну середню освіту і продемонстрували такі результати:

українська мова: достатній рівень – 5 учнів (45,5 %), середній рівень – 5 учнів (45,5 %), початковий рівень – 1 учень (9 %);

математика: достатній рівень – 1 учень (9%), середній рівень – 7 учнів (63,7 %), початковий рівень – 3 учні (27,4 %);

інформатика: високий рівень – 1 учень (9%), достатній рівень – 8 учнів (73 %), середній рівень – 2 учні (18 %).

Учні 11 класу виявили бажання написати державну підсумкову атестацію за повну загальну середню освіту.

Атестація з української мови, історії України та біології проводилася у формі ЗНО.

Результативність одинадцятикласників з ДПА:

українська мова: достатній рівень – 2 учні (29 %), середній рівень – 4 учні (57 %), початковий рівень – 1 учень (14 %);

історія України: середній рівень – 7 учнів (100 %);

біологія: достатній рівень 1 учень (14 %), середній рівень – 5 учнів (72 %), початковий рівень – 1 учень (14 %).

Середні показники з ДПА випускників старшої школи пояснюються об’єктивними причинами: протягом 2013-2016 років учнівський колектив оновився на 72 %. До санаторної школи на навчання прибули: 1 учень, який навчався за програмою спеціальної школи, 1 учень із реабілітаційного центру, 3 учні зі шкіл Київщини, які мали початковий рівень навчальних досягнень та проблеми з поведінкою. Усі випускники здавали ЗНО, за його результатами 72 % матимуть змогу вступати до вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, решта буде освоювати робітничі професії за місцем постійного проживання.

На основі вивчення педагогічного процесу, аналізу внутрішкільного контролю, проведених підсумкових робіт, перевірки класних журналів, учнівських зошитів та результатів ДПА зроблено висновки: плани навчальних програм 1-11 класів за 2016/2017 навчальний рік виконано.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ ТА УСПІШНІСТЬ УЧНІВ ШКОЛИ

 

Особливістю школи є те, що контингент учнів частково змінюється (у цьому навчальному році дитячий колектив оновився на 25 %). У заклад прибули діти, що потребують довготривалого лікування, по закінченню якого вони реінтегрують назад у родини. Переважна більшість учнів – це діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. А як відомо, скрутне становище сім’ї напряму впливає і на стан здоров’я дитини, і на розвиток, і на статус у колективі, і на успішність у навчанні. Тому значна кількість учнів – це діти не тільки з ослабленим здоров’ям, а й з низькою успішністю.

1 вересня 2017 року розпочали навчання 137 учнів. Протягом навчального періоду прибули 8 учнів, вибули 7 учнів. На кінець року навчалися 138 учнів.

Показники навчальних досягнень учнів (оцінювалися 111 учнів 3-11 класів): високий рівень – 2 учні (2 %), достатній рівень – 23 учні (21 %), середній рівень − 53 учні (48 %), початковий рівень – 33 учні (29 %).

Результати за середнім балом навчальних досягнень учнів: високий рівень – 2 учні (2 %), достатній рівень – 43 учні (39 %), середній рівень − 50 учнів (45 %), початковий рівень −16 учнів (14 %).

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УЧНІВ ШКОЛИ

 В ПРЕДМЕТНИХ КОНКУРСАХ ТА ОЛІМПІАДАХ

 

Учні школи – активні учасники районних, обласних предметних олімпіад та міжнародних конкурсів. Результатом роботи за проектом «Обдарована дитина» є те, що 28 учнів взяли участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін та XVІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Перші місця вибороли:

Марценюк Артемій, учень 10 класу, з інформатики; 

Кравець Олександр, учень 8 класу, з трудового навчання;

Якуненко Артем, учень 8 класу, з інформаційних технологій.

Дев’ятнадцять ІІ та ІІІ місць у зазначених олімпіадах та Міжнародному конкурсі вибороли учні 7-11 класів. Це – Бестутін Ілля, Васильєва Вікторія, Кимак Віра, Кондратюк Дарина, Кравець Олександр, Кулішова Світлана, Марценюк Артемій, Мейта Вікторія, Музиченко Богдан, Петрусян Анастасія, Підкаура Владислав, Рискіна Марія та Якуненко Артем.

ТзОВ «Інститут розвитку шкільної освіти» (ІРШО) організовував всеукраїнські предметні олімпіади «Олімпус», які вносять різноманітність у систему занять, є цікавим доповненням при освоєнні освітніх програм, а також зовнішнім джерелом оцінки рівня знань школярів. Учнів 2-11 класів взяли активну участь в цих олімпіадах і показали гарні результати.

З метою формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді й надання їй підтримки в розвитку творчості в закладі розпочало роботу шкільне наукове учнівське товариство «Ерудит».

Учні 10 класу (Мейта Вікторія, наукова секція «Мистецтвознавство», та Марценюк Артемій, наукова секція «Біологія») стали переможцями І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та достойно виступили в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту. Мейта Вікторія посіла ІІІ місце. Наукові керівники – Смілянська Тетяна Анатоліївна, учитель біології, та Опаряк Вікторія Олександрівна, учитель художньої культури.

З метою популяризації серед учнівської молоді досягнень науки, залучення школярів до наукових досліджень у системі МАН України, члени шкільного наукового учнівського товариства «Ерудит» взяли участь у заходах, які організовували обласне відділення МАН для обдарованої учнівської молоді та товариство «Знання», а саме:

у Дні юного дослідника (м. Київ на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України);

у Всеукраїнській науково-практичній учнівсько-студентській конференції «Українська наука в інформаційних вимірах: проблеми і перспективи»;

у літературно-мистецькому святі за підсумками щорічного обласного поетичного конкурсу «Зерна доброти» (Місце проведення – Київський планетарій та Університет сучасних знань).

Група учнів побувала на Дні відкритих дверей у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

На запрошення Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» старшокласники побували на гала-концерті фестивалю студентської творчості «Університетське літо».

У квітні старшокласники взяли участь у семінарі, присвяченому Міжнародному дню Girlsin IT, який відбувся в офісі компанії Cisco в Україні.

Члени шкільного наукового учнівського товариства «Ерудит» побували на святі «День науки  2017», який проходив у Інституті економіки та менеджменту університету «Україна». У рамках заходу пройшов фінал інтелектуальної гри «Брейн-ринг». Команда «Лідер» КЗ «Володарська ЗОСШІ І-ІІІ ст.» здобула перше місце.

 


ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

ТА ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

 

На сьогодні заклад оптимально укомплектований педагогічними і медичними працівниками, технічним і обслуговуючим персоналом.

Діяльність школи забезпечують 112 працівників, а саме:

 1. Директор школи – 1;
 2. Заступники – 2;
 3. Соціальний педагог – 1;
 4. Практичний психолог – 1;
 5. Педагог-організатор – 1;
 6. Учителі – 19 осіб, з них – 4 сумісники;
 7. Вихователі – 13 осіб;
 8. Старший лікар – 1;
 9. Лікарів – 2;
 10. Медсестер – 8;
 11. Санітарок – 1;
 12. Секретар – 1;
 13. Бухгалтери – 4;
 14. Завідувач господарством – 1;
 15. Інженер-електронник – 1;
 16. Бібліотекар – 1;
 17. Шеф-кухар – 1;
 18. Кухарі – 3;
 19. Кухонні працівники – 5;
 20. Комірник – 1;
 21. Кочегари – 4 особи, з них – 2 сезонних;
 22. Водії – 2;
 23. Охоронники – 3;
 24. Електромонтер – 1;
 25. Робітники з обслуговування господарства – 8;
 26. Прибиральниці – 16;
 27. Помічники вихователів – 4;
 28. Вахтери – 2;
 29. Швея – 1;
 30. Машиніст з прання білизни – 2;
 31. Кастелянша – 1.

 

Однією з пріоритетних вимог сучасного освітнього процесу є забезпечення закладу якісними кадрами. У школі працює 37 педагогів, з них – 4 сумісники. Якісний склад педагогічного колективу такий: за рівнем освіти мають повну вищу педагогічну освіту 32 педагоги, неповну вищу – 5 педагогів; за рівнем кваліфікації – 7 вчителів-методистів, 1 вихователь-методист, 3 старших вчителі, 23 спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, 2 спеціалісти першої кваліфікаційної категорії, 5 спеціалістів другої кваліфікаційної категорії, 7 спеціалістів.

У 2016/2017 навчальному році атестовано 4 педагоги. За висновками шкільної атестаційної комісії присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» О. Є. Гордієнко, соціальному педагогу школи, та встановлено 13-ий тарифний розряд. Вихователю школи В. А. Циганенко підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» та встановлено 11-ий тарифний розряд.

Атестаційною комісією департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації вихователю школи Я. В. Припишнюк підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист». Учителю інформатики і математики Л. В. Масло присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи зміст та методи роботи, у закладі проводилися: педагогічні ради, семінари-практикуми, тренінги, тижні педагогічної майстерності вчителів та вихователів; позакласні предметні тижні; предметні олімпіади тощо.

На базі закладу в 2016/2017 навчальному році для сприяння свідомому цілеспрямованому процесу підвищення рівня професійної компетентності педагогів проведено пролонговані курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Психолого-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми в умовах спеціалізованої школи», забезпечено роботу психолого-педагогічного семінару «На шляху до вершин педагогічної майстерності».

Протягом навчального року в закладі вирувало активне життя. Ще з перших днів навчального року учнівський та педагогічний колективи активно включилися в роботу. Досвід роботи педагогів школи висвітлено в практико зорієнтованому посібнику «Життєзнавство в сучасній школі: від теорії до практики».

Кращі роботи педагогів закладу були представлені на Восьмій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» та П’ятій міжнародній виставці освіти за кордоном. З виставки делегація привезла золоту медаль та диплом, які отримав заклад у номінації «Партнерство як стратегічний ресурс інноваційного розвитку навчальних закладів».

Сайт комунального закладу отримав перше місце в обласному та Всеукраїнському конкурсах у номінації Веб-сайти загальноосвітніх навчальних закладів (сільські школи та школи селищ міського типу).

Досвід роботи педагогічний колектив презентував на Міжнародній науково-практичній конференції з педагогіки та дитячої психології «Філософія дитинства Януша Корчака» (Кловський ліцеї № 77 м. Київ).

Своїм баченням щодо впровадження проекту концепції «Нова українська школа» в освітній процес керівництво школи поділилося на відкритій педагогічній трибуні в Ліцеї міжнародних відносин № 51 Печерського району. У листопаді 2016 року підписано договір про співпрацю між навчальним закладом та факультетом інформатики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Цей договір став вирішальним кроком у спільній освітній діяльності: навчальній, науково-методичній та профорієнтаційній.

Відбулася зустріч із почесним професором Острозької академії, доктором педагогічних наук, професором Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, засновником Школи українського красномовства «Златоуст», відомою громадською діячкою – Галиною Михайлівною Сагач.

 

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Одним із перспективних та результативних напрямків роботи в школі є проектна діяльність, яка дає можливість залучати учнів до активного творчого пошуку, використання всіх доступних інформаційних джерел, уміння аналізувати інформацію, приймати рішення та доводити творчий задум до завершення. Ще на початку навчального року вихованці закладу вибрали теми проектів і працювали над ними. У травні відбувся традиційний конкурс-захист учнівських проектів. Кожен учасник дібрав цікавий матеріал, проявив індивідуальний підхід, своєрідність бачення теми та оригінально презентував свій проект.

Народна тематика завжди є актуальною. Про це свідчать проекти: «Давня українська оселя» (1 клас),  «Іграшка-оберіг – лялька-мотанка» (2 клас), «Великодній кошик» (4 клас), «Магічність писанки» (Кондратюк Дарина, учениця 7 класу), «Витинанки» (Жукова Дарина, учениця 9 класу).

Національні символи України ніколи не залишали байдужими учнів нашої школи. Проект «Національний прапор України» (Бербер Ілона, учениця 9 класу) змусив присутніх ще раз замислитися над цією темою.

Природа України щороку дає теми для проектів. Учні 3 класу, милуючись краєвидами та подорожуючи, захистили проект «Дніпро – найбільша річка України», а семикласники – «Стежками Володарщини». Не залишили нікого байдужими і проекти: «Сіль: друг чи ворог» (5 клас), «Подарунок Прометея» (8 клас), «Світ професій», «Дівчатам присвячується» та «Вони бачили війну на власні очі» (10 клас).

Спортивна тематика та пропаганда здорового способу життя звучали в роботі учня 11 класу Беспутіна Іллі «Фанати футболу».

Перемогу в своїх вікових категоріях здобули проекти учнів 3, 7 та 10 класів («Вони бачили війну на власні очі»), які здивували і вразили креативністю, оригінальністю, патріотизмом та цікавим представленням.

У березні 2017 року відбулися ВЕЛИКІ ЗБОРИ ЛІДЕРІВ за міжрегіональним проектом «Від активного самоврядування – до свідомої громади». Учні-господарі разом із педагогами школи радо зустрічали лідерів Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9, Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Донецької області, Київського ліцею «Голосіївський» № 241, Володарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 та Володарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. В. П. Мельника.

Для забезпечення соціальних гарантій та успішної адаптації випускників до нових умов життя виникла необхідність у додатковій допомозі в навчанні дітей-сиріт та інвалідів. За сприяння благодійного фонду «Фонд добрі справи» вихованці були задіяні в проекті-програмі «Успішна людина». Головна мета програми – сприяння соціалізації випускників дитячих будинків та шкіл-інтернатів України.

 

ПРО БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕДІАЦЕНТР

 

Протягом 2016/2017 навчального року шкільна бібліотека працювала над науково-методичною темою: «Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти користувачів з метою сприяння вихованню гармонійної, досконалої особистості, свідомої своєму громадянському обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку в умовах інформаційного суспільства».

Робота проводилась згідно плану школи та бібліотеки і була направлена на:

 • створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу нації, зокрема шляхом підвищення читацької активності, рівня культурної компетентності та зацікавленості учнів у користуванні друкованою книгою;
 • пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей;
 • інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності;
 • своєчасне забезпечення учнів та педагогів навчальною, художньою та методичною літературою;
 • формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання громадського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів;
 • сприяння розширенню знань з питань історичного та етнографічного краєзнавства, як невичерпного джерела пам’яті народу, витоків його духовності. Виховання любові до рідного краю, пробудження інтересу до історії та сучасних проблем Володарщини та Київщини.

Книжковий фонд художньої літератури у 2016/2017 навчальному році поповнився 150 примірниками. Фонд підручників зріс на 339 примірників.

Електронна картотека підручників та журнально-газетних статей постійно поповнювалася в міру надходження нових видань.

Згідно з планом роботи шкільної бібліотеки на 2016/2017 навчальний рік були проведені такі заходи: бібліогра «Поле чудес», турнір ерудитів «Мова – душа народу», інтелектуальна гра «Шляхами великої долі», конкурсна програма «Літературний лабіринт», бібліографічна подорож «У країну Мудрагелію», свято «Пригоди Книжки». Проведено цикл бесід про роль бібліотеки і культуру читання, оформлено тематичні полички та виставки літератури до знаменних та пам’ятних дат.

Протягом усього навчального року надавалась допомога педагогічному колективу в доборі методичної та художньої літератури для проведення уроків та різноманітних масових заходів.

Учителі отримували інформацію про нові надходження до бібліотеки підручників та художньої літератури.

Своєчасно велася обробка, видача нових та списання старих підручників.

 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Виховна робота у школі протягом 2016/2017 навчального року була спрямована на реалізацію завдань Національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», здійснювалась згідно Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Програми патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, створеної Інститутом проблем виховання АПН України, Методичних рекомендацій щодо посилення патріотичного виховання у навчальних закладах у 2016/2017 н. р., проекту «Моя країна – Україна, Київщина – серце України», розробленого КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, та керувалася Загальнодержавними й обласними програмами з питань попередження насильства над неповнолітніми, профілактики дитячої бездоглядності та злочинності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні життєві умови тощо.

Виховна діяльність педагогічного колективу школи була підпорядкована темі школи «Розвиток життєвих компетенцій учнів в умовах школи життєзнавства» та була спрямована на вирішення таких завдань:

 • дотримання принципів виховання, передбачених Національною програмою «Основні орієнтири виховання 1-11 класів»;
 • забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості вихованця відповідно до її інтересів та суспільних вимог;
 • формування у дітей патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності шляхом залучення їх до участі в навчально-виховному проекті з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Київщина – серце України»;
 • формування психологічної готовності учнівської молоді до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави;
 • формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки;
 • підвищення рівня інформованості вихованців з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу;
 • превентивні заходи щодо подолання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх;
 • налагодження дієвого контакту класних керівників та вихователів з метою створення виховного середовища, яке б сприяло розвитку особистості учня, його громадянської, соціальної активності та життєтворчості;
 • формування ціннісних орієнтацій особистості вихованця шляхом залучення його до проектної діяльності;
 • збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості;
 • безперервне удосконалення професійної, психолого-педагогічної компетентності вихователів;
 • оволодіння та впровадження в роботу новітніх інтерактивних педагогічних технологій;
 • підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня педагогів з використання веб-ресурсів;
 • урізноманітнення та збагачення видів виховної роботи, вивчення передового педагогічного досвіду;
 • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи з класом;
 • підбиття підсумків виконання перспективного п’ятирічного плану та формування банку методичних розробок вихователів.

Вирішення завдань виховної роботи здійснювалося за напрямами:

ціннісне ставлення до держави та суспільства; ціннісне ставлення до себе; ціннісне ставлення до людей; ціннісне ставлення до праці; ціннісне ставлення до природи; ціннісне ставлення до мистецтва, сприяння творчому розвитку особистості, а також включало в себе календарні, традиційні шкільні свята, конкурси, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

Виховна діяльність здійснювалася згідно з планом проведення загальношкільних виховних заходів на 2016/2017 навчальний рік, планами роботи класних керівників, вихователів, психолога, шкільної бібліотеки, гуртків, спортивних секцій тощо.

Педагоги початкової школи організовували виховний процес за авторською програмою Я. В. Припишнюк «Джерела здоров’я». Вихователі та класні керівники 5-9 класів працювали за авторською програмою вчителя Л. А. Купріянчук «Сім’Я мого здоров’я». Робота з вихованцями 10-11 класів будувалася на основі авторського педагогічного проекту «Життєві орієнтири» вихователя Л. М. Василенко.

Під керівництвом педагогів вихованці брали активну участь у проведенні місячників соціальної інтеграції та превентивного виховання, національно-патріотичного виховання, народних та родинних традицій, ціннісного ставлення до держави та людей, художньо-естетичного, екологічного, профільного спрямування.

Питання національно-патріотичного виховання підростаючого покоління набуло особливої ваги. Основним документом щодо національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, на який опирався педагогічний колектив закладу, є Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015.

Саме національно-патріотичне виховання закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку на засадах гуманізму, соціального добробуту, демократії та свободи.

Пріоритетними у виховному процесі стали національно-патріотичні мотиви. Проведені заходи патріотичного спрямування під гаслом «Україна – єдина країна», «Я – патріот і громадянин своєї держави» сприяли утвердженню у свідомості учнів думки, що лише в національній єдності та національній гідності наша сила й незламність.

Шкільний музей став діючим центром національно-патріотичного виховання учнів, зібрані в ньому матеріали використовуються під час проведення виховних заходів у класах, відзначення знаменних і пам’ятних дат.

Формуванню духовних цінностей українського патріота, виховання гордості за минуле та сучасне на прикладах героїчної історії українського народу на кращих зразках культурної спадщини сприяли: урок-реквієм «Крути – бій за майбутнє», години спілкування «Пам’ятаймо про Крути», «Людської пам’яті мости», «Пам’ять живе в наших серцях», загальношкільна лінійка-реквієм «Чорнобиль – скорбота пам’яті людської» (вихователі Гайдай Н. О., Гурін А. В,), зустрічі учнів з воїнами-інтернаціоналістами (вихователі Гайдай Н. О., Ступніцька Л. А., Циганенко В. А.). Відкриті виховні заходи «Я – громадянин і патріот держави» (6 клас, вихователь Циганенко В. А.) та «Українське диво – жінка» (8 клас, вихователь Припишнюк Я. В.) пробудили в дітей почуття гордості за свій народ.

Залучення учнів до проведення загальношкільного фестивалю патріотичної пісні, проектної діяльності «Вони бачили війну на власні очі», акції «Напиши лист солдату», сприяли формуванню в школярів почуття національної гідності та самосвідомості.

З метою попередження дитячого травматизму, збереження здоров’я та життєдіяльності учнів у рамках Тижня безпеки життєдіяльності з учнями 7-8 класів було проведено практичне заняття «Як поводитися в екстремальних ситуаціях», для учнів 9 класу проведено вікторину «Дотримання правил дорожнього руху – необхідна умова збереження життя», а учні 10 класу дискутували на тему «Руху правила єдині – поважати всі повинні».

З метою формування професійної компетентності учнів 5-11 класів педагогами було проведено інтелектуальну гру «Університет професій», а організовані вихователями Н. О. Гайдай та А. В. Гуріним екскурсії до Володарського районного центру зайнятості сприяли підготовці старшокласників до свідомого вибору професії.

Великого значення набули питання формування позитивного психологічного клімату в дитячому колективі та розвиток у дітей комунікативних навичок, уміння долати конфліктні ситуації. Вихователі О. Г. Топиха та Л. А. Ступніцька під час проведення відкритих виховних заходів «Я вірю в силу доброти» (5 клас) та «Вчимося спілкуватися» (7 клас) поділилися з колегами своїм досвідом та напрацюваннями з цього питання.

Формуванню в учнів ціннісних пріоритетів шляхом ознайомлення їх з національними звичаями та обрядами сприяли загальношкільні свята «Масляна» (вихователь В.  А. Циганенко), «Андріївські вечорниці» (вихователь А. Б. Лозова) та «Світи нам, Великодню» (вихователь Л. А. Ступніцька).

У цьому навчальному році спостерігалися позитивні зміни в налагодженні співпраці з батьками вихованців. Це відбулося під час проведення благодійного ярмарку «Назустріч мрії», класних годин «Шануймо старість» та загальношкільних батьківських зборів з показом вистави «Крила».

Залучення учнів до організації та проведення розважальної програми «Зустріч із випускниками» (вихователь А. В. Гурін), святкового концерту до Дня працівників освіти «Спасибі Вам за те, що Ви у нас є» та свята до 8 Березня «Нашим дівчаткам присвячується» (педагоги Н. О. Гайдай та Т. А. Смілянська), традиційних днів іменинника (вихователі Л. А. Ступніцька, О. Г. Топиха, Я. В. Припишнюк та Л. М. Василенко) сприяло розвитку творчого потенціалу вихованців.

Декілька років триває співпраця нашого закладу з представниками компанії «Голден Тайл», які проводять тренінги для випускників школи. Основна мета тренінгів – навчити учасників прогнозувати та планувати своє майбутнє, мріяти та реалізовувати власні мрії. До тренінгової програми включені різноманітні вправи на вироблення мотивації до навчання, розвитку кар’єри, побудови щасливого життя. У дружній, невимушеній, творчій атмосфері старшокласники ознайомилися з «Пірамідою далекоглядності», намалювали власне «Колесо життя», уявляли й описували себе у найближчому майбутньому, навчилися трансформувати свої мрії у цілі, відпрацювали техніку постановки мети та спробували використати методику «7 кроків до мети».

Формуванню успішної особистості сприяє учнівське самоврядування «Містечко ЕВРІКА», яке створює сприятливі умови для організації різноманітної діяльності учнівської молоді, простір для соціальної адаптації.

Учнівське самоврядування «Містечко ЕВРІКА» працює в тісному зв’язку з педагогічним колективом, адміністрацією школи. Проводяться спільні засідання, тренінги, приймаються рішення щодо учнів, які мають порушення дисципліни. Учнівське самоврядування робить життя школи змістовним, насиченим, цікавим. Діти вчаться відчувати відповідальність, проявляти ініціативу, допомагати один одному.

Учнівське самоврядування забезпечує дитині право на свободу вибору ціннісної позиції, формує установку на подолання дисгармонії в досвіді, поведінці, спілкуванні, діяльності; сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, формуванню в учнів організаторських та управлінських умінь, ефективному входженню в доросле життя. Діти є не пасивними спостерігачами життя, а його активними учасниками. Шляхом залучення учнів до роботи в органах учнівського самоврядування відбувається підготовка активних громадян держави.

У школі систематично працює Рада профілактики правопорушень, до складу якої входять учителі, учні, адміністрація школи, представники служби у справах дітей та правоохоронних органів. На засідання запрошуються як учні, так і представники різних служб.

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ГУРТКІВ

 

В умовах сьогодення особливо актуальним є формування особистості, розвиток її креативних сил і можливостей. Одним із важливих параметрів повноцінного та гармонійного зростання особистості є її здатність творити. Розвиток творчого потенціалу покладається на шкільну та позашкільну освіту.

З метою виконання Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти, річного плану роботи комунального закладу «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» на 2016/2017 навчальний рік на базі школи було організовано роботу 12 гуртків, 5 з яких (арт-студія «Сяйво писанки», хореографічний гурток «MAХІMUM», вокальний ансамбль «Веселі нотки», «Цвіт папороті», «Креатив») працювали від обласного ЦТДЮ.

У процесі малювання, ліплення та конструювання вихованці набували самостійності й ініціативності, у них сформувалися товариські відносини, почуття взаємодопомоги та взаємоповаги, заняття сприяли розвитку фантазії та творчої активності.

Учні вчилися співати, вишивати стрічкою й бісером, танцювали, займалися писанкарством та різними видами спорту. Старшокласники освоювали ази перукарського мистецтва, вивчали інформаційні технології.

Керівники гуртків створювали умови для творчої самореалізації та розвитку особистості кожного учня, допомагали вихованцям спрямувати енергію в потрібну траєкторію, трансформувати її в життєві компетенції, навчали мистецтву будувати життя та сприяли успішній самореалізації учнів у соціумі.

У 2016/2017 навчальному році вихованці студії образотворчого мистецтва «Креатив» мали можливість взяти участь у багатьох місцевих та районних конкурсах, організовували виставки до загальношкільних та державних свят у школі та виготовляли подарунки гостям закладу.

Петрова Міла, Петрова Катерина, Кондратюк Дарина стали переможцями щорічного загальноєпархіального конкурсу «Пасхальна радість» у номінації «Образотворче мистецтво».

Роботи Кулішової Аліни, Петрової Міли та Петрової Катерини були представлені на обласній виставці, яка проходила у Білоцерківському краєзнавчому музеї.

Гуртківці презентували свою творчість на І етапі щорічного обласного профорієнтаційного конкурсу малюнка «Твоє майбутнє – в твоїх руках» та взяли участь в обласному конкурсі плакатів «Безпека руху – це життя!». Кращі роботи вихованців гуртка «Креатив» були представлені на Всеукраїнській акції «Стоп насильству!» (керівник гуртка Опаряк В. О.).

На заняттях гуртка «Чарівні намистинки» керівник Гордієнко О. Є. розвивала творчу уяву кожного учня, допомагала дітям реалізувати свої можливості, розвивала увагу та креативне ставлення до справи. Гуртківці були учасниками як районних, так і обласних конкурсів, взяли активну участь у дитячому конкурсі «Оберіг захисника України», в ярмарках зі збору коштів онкохворим дітям та учасникам АТО.

Кращі творчі роботи гуртків також були представлені на районному конкурсі, присвяченому великоднім святам, та на обласному дитячому фольклорно-етнографічному фестивалі «Весна у «Київській Русі».

На комп’ютерному гуртку «Cisco» (керівник Масло Л. В.) 13 учнів 8-11 класів пройшли курс «Вступ до Всеохоплюючого Інтернету» та отримали сертифікати. Школярі набули практичних навичок свідомого і раціонального використання комп’ютерів у повсякденній практичній, зокрема, навчально-пізнавальній діяльності.

Протягом 2016/2017 навчального року гурток «Веселі нотки» (керівник Мушенок В. І.) відвідували дві групи учнів молодшого та старшого шкільного віку. Гуртківці брали участь у всіх загальношкільних святах.

Хореографічний гурток «MAХІMUM» відвідували учні молодшої (1-4 класи) та старшої груп (5-8 класи), (керівник Семеняченко Я. С.). Учні навчилися основам танцювального мистецтва, здобули необхідні знання, навички, опанували танцювальну техніку, підвищили хореографічну культуру. Вихованці опанували різні танцювальні техніки та вивчили багато танців, які демонстрували на шкільних концертах.

Напередодні великодніх свят вихованці арт-клубу «Сяйво писанки» Жукова Дарина, Бербер Ілона, Кондратюк Дарина та Пузій Анна провели майстер-класи з писанкарства та виготовлення витинанки для учнів своєї школи та Пархомівського НВК.

До Великодня була проведена виставка дитячих робіт з ініціативи намісника храму Трьох Святителів  митрофорного протоієрея Михаїла. Найкращі роботи вихованців арт-клубу були представлені на конкурсі «Великодня радість» у Преображенському соборі м. Біла Церква.

Гурток ліплення «Чарівна пластика» (керівник – Плешакова Н. Є.) відвідує дев’ятнадцять учнів початкової, середньої та старшої школи. Діти навчилися створювати нові відтінки основних кольорів, відтворювати образи казкових героїв, силуети, створювати квіткові розмаїття, картини та композиції. Гуртківці брали участь у виставках, загальношкільних святах, проводили майстер-класи.

У конкурсі «Пасхальне сяйво» кращі роботи відзначено дипломами та грошовими винагородами.

З метою професійного спрямування та підвищення естетичного, культурного рівня учнів закладу працював гурток «Перукарська майстерність». Тимошенко О. А., керівник гуртка, навчила старшокласників основ перукарської справи.

Члени технічного гуртка «Майстер» (керівник – Топиха О. Г.) Марценюк Артемій (10 клас) та Кравець Олександр (8 клас) стали призерами районної олімпіади з трудового навчання та технологій.

Високою результативністю відзначається спортивний гурток «Олімпієць» (керівник гуртка Миронюк В. І.). Учні завжди є учасниками районних змагань, на яких займають призові місця. За 2016/2017 навчальний рік учасники спортивних змагань отримали 41 грамоту.

За сприяння громадської спілки «Освіторія» продовжено програму «Перша професія». Представники організації проводили заняття гуртка «Кулінар-кондитер», на якому підлітки освоїли ази кулінарного мистецтва, що стануть їм у нагоді на шляху самореалізації в самостійному житті.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ

 

Організація лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи в санаторній школі-інтернаті проводилася з урахуванням клінічних проявів захворювань та психологічних особливостей вихованців.

Два рази на рік проводилися поглиблені медичні огляди всіх дітей. На диспансерному обліку знаходяться діти із захворюваннями: шлунку − 2; жовчовивідних шляхів – 23; опорно-рухового апарату – 25 (у т. ч. сколіози − 4); порушенням зору – 10; ендокринної системи – 14; нервової системи – 19 (у т. ч. ВСД − 8), серцево-судинної системи – 6, сечостатевої система − 8. Лікарем-стоматологом оглянуто 140 дітей, підлягало санації – 57, сановано – 56.

Усім дітям протягом року були проведені лікувально-профілактичні заходи: ЛФК, масаж, оксигенотерапія, галотерапія, аерофітотерапія, інгаляції.

Згідно з призначеннями вузьких спеціалістів, було проведено медикаментозне лікування, індивідуальні фізіотерапевтичні процедури, ЛФК та масаж.

Для дітей, які потребували корекції зору, придбані окуляри. Школярам із спазмом акомодації проведений місячний курс медикаментозного лікування препаратом ірифрин.

Для дітей із плоскоступістю проведений курс ЛФК, придбані ортопедичні устілки та ортопедичне взуття.

Для школярів із захворюваннями органів травлення проведений курс профілактичного медикаментозного лікування в осінньо-весняний період.

Для профілактики вірусних захворювань проведено курс профілактичної терапії препаратом амінокапронової кислоти.

У зв’язку з параумбілікарними та пупочними килами прооперовано п’ятеро дітей в Київській обласній дитячій лікарні № 1.

У лікарні «ОХМАТДИТ» проведена консультація п’ятьох дітей, які потребували детального обстеження у невропатолога та гінеколога.

Шестеро дітей, в яких була підозра на туберкульоз, проконсультували в Інституті фтизіатрії та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. Двоє дітей пролікувалися в умовах стаціонару.

Вакцинація виконана в повному обсязі: КПК заплановано – 36, виконано – 36, АДП – 5, виконано – 5 АДПм – 21, виконано – 21, поліомієліт – 26, виконано – 26; Манту – 104, зроблено – 94 (відмовників – 10).

За кордоном оздоровлено 40 дітей: 23 – влітку і 17– узимку.

Медична служба укомплектована повністю, згідно зі штатним розписом. У цьому році атестовано дві медичні сестри та лікар. Вони отримали вищі категорії.

Весняний диспансерний огляд вихованців нашої школи відбувся 19 і 26 квітня 2017 року за участю вузьких спеціалістів Київської обласної дитячої лікарні № 2. Дітей оглянуто гастроентерологом, пульмонологом, ендокринологом, окулістом, ортопедом, педіатром, оториноларингологом, стоматологом, кардіологом.

У порівнянні з результатами осіннього огляду зменшилася кількість захворювань дітей. На основі поглибленого огляду зроблено висновки про покращення стану здоров’я школярів. На кожну дитину був складений індивідуальний план спостереження, обстеження та оздоровлення.

Також у цьому навчальному році було придбано сучасні меблі для проведення лікувально-профілактичних інгаляцій. У залі аеротерапії зроблено  ремонт. Також косметичний ремонт проведено в усіх кабінетах медичного корпусу.

На основі даних амбулаторних звернень та пролікованих в ізоляторі школи можна зробити висновки щодо високої ефективності лікувально-профілактичних заходів.

 

 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ШКОЛИ

 

Психологічна служба – це структурний підрозділ, який у своїй діяльності забезпечує соціальний і психологічний супровід навчально-виховного процесу в школі.

Основною метою діяльності психологічної служби школи у 2016/2017 навчальному році було забезпечення успішної інтеграції у шкільне середовище новоприбулих учнів, створення сприятливого психолого-педагогічного клімату для розвитку здібностей та обдарувань дітей, психологічна підтримка всіх учасників навчально-виховного процесу.

Відповідно до мети психологічна служба школи працювала над виконанням таких основних завдань:

– сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців на кожному віковому етапі;

– робота з обдарованими дітьми;

– захист психічного здоров’я вихованців школи та всіх учасників навчально-виховного процесу;

– створення умов для формування в учнів мотивації до самовиховання й саморозвитку;

– забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

– підвищення рівня психологічної готовності до навчання, пізнання, спілкування;

– профілактика негативних проявів в учнівському колективі, девіантної поведінки учнів та соціальних захворювань;

– соціально-психологічна просвіта.

Відповідно до завдань була здійснена психологічна діагностика:

– учнів 1 класу (діагностика готовності до шкільного навчання);

– учнів 4 класу (діагностика готовності до переходу в середню ланку школи);

– учнів 5 класу (діагностика тривожності, відхилень при переході в середню школу);

–  учнів 9-11 класів (профорієнтаційна діагностика);

– новоприбулих учнів (35 учнів).

За результатами психодіагностичних досліджень здійснювався психологічний супровід новоприбулих учнів, учнів 1 класу та учнів школи, які проявляють ознаки шкільної дезадаптації та входять до «групи ризику». Під психологічним супроводом перебували 32 учні.

Здійснювалася корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями початкової, середньої та старшої школи. Індивідуальні заняття проводились із 27 учнями. Також були проведені групові розвивальні заняття з учнями: «Спілкування», «Розвиток дрібної моторики», «Розвиваємо увагу, пам’ять», «Вчимося вирішувати конфлікти», «Вибір професії», «Психологічний Пізнайко» та ін.

У листопаді 2016 року проведений Тиждень соціально-психологічної служби в школі. У рамках тижня організовувалися заходи не тільки з учнями, а й з педагогами. Зокрема, психологічна гра «Вінні-Пух і всі-всі-всі…», акції «Дерево бажань», «Пожирач неприємностей», «Паркан відвертості», заняття з елементами тренінгу «Професійне самовизначення старшокласників». Щоденно проводилися цікаві та пізнавальні заходи на перервах. Це діагностика настрою в школі, експрес-діагностика рис характеру, акція «Прогноз на сьогодні» тощо.

Психологічна служба долучалася до загальношкільних заходів з нагоди акції «16 днів проти насильства», Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом, Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Тижня профорієнтації тощо.

Протягом року надавались індивідуальні консультації учням, які мають девіантну поведінку. Охоплено 14 учнів.

Під час психологічної діагностики старшокласників із професійного визначення використовувалися: анкета інтересів, диференційно-діагностичний опитувальник Клімова, квадрат інтересів, матриця вибору професії та ін.

Проводилася консультаційна робота з батьками та педагогами. Протягом року надавалися рекомендації, поради, відбувалося спільне обговорення проблем з усіма педагогами школи. Проводилися консультації батькам учнів як очно, так і в телефонному режимі. 11 батьків та осіб, що їх замінюють, систематично чи одноразово були на зв’язку, зверталися з проханням допомогти вирішити проблеми.

Одним із важливих завдань психологічної служби є організаційно-методична робота. Протягом навчального року практичним психологом підготовлено виступи на педагогічних радах та нарадах. Так, у вересні 2016 року був проведений психолого-педагогічний семінар «Корпоративна етика педагога», у січні 2017 року на педраді висвітлено питання «Вплив комп’ютера на психіку дитини», у березні 2017 року – виступ на батьківських зборах «Як любити дитину», у травні, під час проведення обласного семінару практичних психологів та соціальних педагогів інтернатних закладів був представлений досвід роботи соціально-психологічної служби школи.

Протягом року робота соціального педагога проводилася відповідно до плану. Це – оформлення документації на новоприбулих дітей та робота щодо їх інтеграції в новий колектив. Також спостереження за їх емоційним станом, що дало можливість виявити труднощі в адаптації і дати рекомендації батькам та педагогам щодо спілкування з такими дітьми.

Надавалася допомога дітям пільгових категорій. Оформлено пенсії по втраті годувальника. Діти отримали виплати, передбачені законодавством України. За вихованцями закріплено житло. Проведено оздоровлення школярів та працевлаштування після виходу із закладу.

На початку року була сформована база даних учнів, які навчаються у школі. Зокрема, відомості про:

 • кількість учнів;
 • дітей-сиріт;
 • дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • дітей з багатодітних сімей;
 • дітей з неповних сімей;
 • дітей з неблагополучних сімей;
 • дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • контингент по районах;
 • дітей з особливими потребами;
 • обдарованих дітей.

Для вирішення багатьох проблем соціально-психологічна служба співпрацювала зі службою у справах неповнолітніх, зокрема, по встановленню опіки, позбавленню батьківських прав, взяттю неблагополучних сімей під соціальний супровід. Для цього були створені соціальні паспорти школи та класів.

Систематично велася робота з оформлення особових справ дітей, здійснювалася переписка з органами виконавчої влади для отримання різноманітної інформації. Своєчасно для різних категорій дітей виготовлялися паспорти, посвідчення інвалідів, єдині квитки, поновлювалися оригінали втрачених документів, закріплювалася житлова площа за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, велася робота по взяттю на квартирний облік дітей, у яких житло непридатне до проживання.

Відбувалася співпраця з органами місцевого самоврядування щодо надання актів обстеження, закріплення житла за неповнолітніми. Велика робота проводилася з пенсійним фондом, відділом соціального захисту населення щодо отримання дітьми різних видів соціальної допомоги, працівниками міліції по профілактиці правопорушень серед підлітків, центром зайнятості по профорієнтації, ощадними банками, пенсійними фондами, виконавчими службами, відділами освіти, відділами внутрішніх справ, судами, благодійними організаціями.

Протягом року відбувалася тісна співпраця з батьками та особами, що їх заміняють. Спільно працювали з вихователями та класними керівниками щодо отримання інформації про соціальне становище дітей у класі.

Особлива увага приділялася превентивному вихованню з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки. Проводилися тренінги для гармонізації стосунків у класах та виявлення обдарованих дітей.

Здійснювалася робота по профорієнтації старшокласників, а саме: складені тематичні папки, якими користувалися випускники; з кожною дитиною проводилася індивідуальна робота; проведені бесіди та виховні години на різні тематики. Поновлювалася інформація на стенді «Права дитини».

Коротка статистика:

 • на початок навчального року –137;
 • прибуло – 9;
 • вибуло – 8;
 • на кінець навчального року – 138;
 • діти-сироти – 3;
 • діти, позбавлені батьківського піклування – 8;
 • діти, відібрані судом – 3;
 • учні, що мають посвідчення дітей, потерпілих у наслідок аварії на ЧАЕС – 9;
 • діти-інваліди – 3;
 • надано статус – 10;
 • закріплено житла – 5;
 • взято на квартирний облік – 2;
 • виготовлено паспортів – 14;
 • виготовлено закордонних паспортів – 23;
 • стягнено аліментів – 1;
 • оформлено виплат дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування по закінченню школи – 6;
 • виплати по досягненню 18 років – 2;
 • влаштовано в прийомну сім’ю – 1;
 • повернено в біологічну сім’ю – 18;
 • відкрито рахунків – 6;
 • покладено коштів на депозити – 9;
 • оздоровлено за кордоном – 47;
 • зареєстровано на ЗНО – 7.

 

ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом навчального року інфраструктура санаторної школи-інтернату оновилася на 68 %.

Було проведено капітальний ремонт та улаштування балкона корпусу № 4 на загальну суму 1 млн. 200 тис. грн., з яких:

– 800 тис. грн. було виділено коштів із державного бюджету

– 400 тис. грн. було виділено зі спеціального фонду закладу.

Було проведено поточний ремон комп’ютерного класу та облаштований ще один комп’ютерний клас.

Закупівля меблів для яких була проведена за рахунок благодійних внесків, на суму 50 тис. грн., та компютерної техніки на загальну суму 400 тис. грн.: з яких 185 тис. грн. коштів державного бюджету та 215 тис.грн. благодійні внески.

Затверджений кошторис видатків по загальному фонду на 2016 рік становив 10 млн. 800 тис.грн.

Фактичні видатки становили 11 млн. 400 тис. грн.: зокрема на випату заробітної плати та нарахування на неї 6 млн. 600 тис.грн., закупівлю медикаментів 55 тис.грн., продуктів харчування 1 млн. 600 тис.грн., предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 1 млн. 50 тис.грн.,  оплату комунальних послуг 1 млн. 700 тис.грн., соціальне забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки 122 тис.грн., оплата інших послуг 270 тис.грн. та витрат на відрядження 10 тис.грн.

Крім загального фонду в 2016 році на рахунок спеціального фонду, в результаті господарської діяльності, надійшло доходів в сумі 1 млн. 900 грн.

Платежів проведено на загальну суму 2 млн. 600 тис.грн.

Фактичні видатки склали 2,5 млн. грн. а саме: на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату 430 тис.грн., закупівлю медикаментів 8 тис.грн., продуктів харчування 560 тис.грн., предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 850 тис.грн., оплату комунальних послуг 40 тис.грн., оплату податків та зборів 200 грн., оплату інших послуг 610 тис.грн., оплату витрат на відрядження 7 тис. грн., капітальні видатки становили 74 тис. грн.

Також в 2016 році заклад отримав благодійних внесків на суму 460 тис.грн.:

– у вигляді матеріалів на загальну суму 290 тис.грн., а саме: одяг для випускників 40 тис.грн., швейне обладнання для гурткової роботи 40 тис. грн., література для дітей 7 тис. грн., та плитка для улаштування підлоги навчального корпусу на 17 тис. грн.

– у грошовій формі на суму 168 тис.грн.

За рахунок благодійних внесків проведено виплату стипендії дітям-сиротам в сумі 3 тис. 400 грн.