Методоб'єднання вчителів та вихователів початкових класів

План роботи методичного об’єднання вчителів та вихователів початкових класів
на 2012/2013 навчальний рік

Голова методичного об’єднання Н.О.Сироветник

 І. Вступна частина

Протягом минулого року вчителі та вихователі Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату працювали над програмою “Добросвіт”, яку створила переможець обласного конкурсу “Учитель року - 2007” Киришун О.А.
Вона охоплює різні напрями роботи по вихованню доброти і милосердя, яку впроваджували в життя разом з учнями педагогічні працівники початкових класів.
Протягом навчального року зосереджували велику увагу на збереженні життя та здоров’я дитини. При цьому впроваджували в життя різноманітні здоров’язберігаючі технології. А діти, в свою чергу, усвідомлювали про цінність здоров’я, його значення в житті кожної людини.
Вчителі та вихователі підвищили свій методично-науковий рівень. Посилили увагу на те, щоб у своїй роботі користуватись ефективними формами навчання.
З цією метою застосовували інтерактивні технології, новітні оздоровчі технології, оволоділи комп’ютером, впроваджували в життя електронне програмне забезпечення.
Такі члени методоб’єднання як Сироветник Н.О., Савенок С.М., Киришун О.А. атестувались у 2009 – 2010 н.р., поділившись з колегами своїми напрацюваннями та здобутками у навчально-виховному процесі з дітьми.
Для учнів початкових класів ввели нові предмети, а саме: “Риторика”, “Сходинки творчості”, “Сходинки до інформатики”, “Основи споживчих знань”. Це дало можливість учням творчо працювати на уроках, зосередити увагу на тому, що найбільш зацікавило дитину.
Педагогічними працівниками початкових класів у 2009 – 2010 н.р. було створено такі навчально-методичні посібники: “Засоби наочності при вивченні геометричного матеріалу в 1 – 2 класах школи життєзнавства” (Сироветник Н.О.), “Формування здоров’язберігаючих компетенцій молодших школярів через проектну діяльність” (Луцак Н.В.), опис проектів “Ходить гарбуз по городу” (Савенок С.М.).
Частина членів нашого методичного об’єднання захищали честь школи і на обласному рівні. Так перед вихователями шкіл-інтернатів виступила Киришун О.А. з доповіддю на тему: “Здоров’я – важлива складова успіху в житті дитини”. Кардаш О.А. протягом навчального року разом з іншими вчителями області працювала над створенням дидактичного матеріалу з математики до проекту “Один учень – один компютер” (Науковий керівник Седеревічене А.О.). Сироветник Н.О. презентувала програму та зміст гуртка “Прикрасимо свою оселю” для заступників з виховної роботи шкіл Київщини.
Крім того, вчителі та вихователі провели різноманітні відкриті виховні заняття, використовуючи при цьому інтерактивні методи навчання та здоров’язберігаючі технології. Це такі заходи: урок-проект “Гриби в природі” ( Луцак Н.В.); урок читання “Кожен повинен мати свій голос” (Кардаш О.А.); урок-проект “Лірика Марії Познанської” (Савенок С.М.), до якого вчителька разом з дітьми створила книжки-саморобки віршів Марії Познанської на різноманітну тематику; підготовлено та проведено “Свято Букварика” для першокласників (Сироветник Н.О.); тренінгові заняття “Життя без СНІДу” (Киришун О.А.) та інші.
Вчителі та вихователі нашого методоб’єднання брали активну участь у житті школи та обговоренні важливих проблем протягом всього навчального року. На засіданнях круглого столу, педрадах, виробничих нарадах, засіданнях методоб’єднання ми ділились досвідом з таких питань: “Духовне здоров’я молодших школярів” (Луцак Н.В.), “Впровадження теорій гуманної педагогіки” (Кардаш О.А.), “Педагогічні основи реалізації здоров’язберігаючих технологій для береження здоровя молодших школярів” (Киришун О.А.), “Вплив психічного здоров’я молодших школярів під час адаптації в навчально-виховному процесі” (Ступніцька Л.А.), презентація навчально-методичного збірника “Організація виховного середовища в початкових класах” (Сироветник Н.О.) та інші.
З 22.03 по 27.03.2010 року було проведено “Тиждень педмайстерності”, куди ввійшло цілий ряд навчально-виховних занять: спортивне свято “Веселі старти” (Ступніцька Л.А.), весела перерва “Як я дотримуюсь правил поведінки у школі (Cироветник Н.О.), гурткова робота, де діти виготовляли аплікації “З Великоднем будьте здорові” (гурток “Прикрасимо свою оселю”) тощо.
Невід’ємною частиною значної кількості уроків стало використання інтерактивних технологій, де, поряд з іншими, значне місце займають такі технології як “Вилучи зайве”, “Роз’єднай слова”, “Криголам”, “Скринька скарг”, “Морський бій”, “Кути”, “Мікрофон”, “Робота в парах”, “Акваріум”, “Робота в малих та великих групах”, “Ротаційні трійки” тощо. Багато часу відводили проектній діяльності з учнями. При роботі з дітьми мали місце короткотривалі, середньотривалі та довготривалі проекти. Вони мали місце як на уроках, так і на виховних годинах.
Належну увагу приділяли проведенню екскурсій, спостереженню за природою, збирали природний матеріал та виготовляли з нього різноманітні вироби, залучали дітей до різноманітної трудової діяльності.
Педагогічний коллектив велику увагу приділяв виготовленню роздаткового матеріалу для диференційованих завдань, відпрацював раціональні способи, методи навчання і виховання, які давали б позитивні результати в умовах даної школи при опрацюванні даної проблеми.
Належне місце відводилось гуртковій роботі. Учні початкових класів мали можливість відвідувати гурток “Прикрасимо свою оселю” “Вишиванка”, танцювальний, спортивний гурток тощо. Тут діти вдосконалювали свої здібності, розвивали творче мислення, фантазію.
В нашому колективі зібрались люди, в яких душа не байдужа до долі дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Тому ми не зупиняємось на досягнутому, а систематично висуваємо і впроваджуємо в життя нові ідеї наших педагогів.
В нинішньому 2010-2011 н.р. методичне об’єднання вчителів і вихователів початкових класів працюватиме над впровадженням в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій у школі життєзнавства.
Всю роботу спрямуємо на те, щоб діти зростали здоровими, життєрадісними, щасливими, здобували потрібні знання та вміння та вміли застосовувати їх у майбутньому житті.

II. Заходи з реалізації здоров’язберігаючих технологій

N п/п

Зміст роботи

Термін

Хто виконує

1

Організація роботи з молодими вихователями:
а) спостереження молодими колегами навчальних занять, виховних заходів у вчителів-наставників;
б) відвідування та аналіз навчальних занять.

До 10.09 Вересень-жовтень
Листопад-травень

Заступник директора
Молоді вихователі
Учителі-наставники

2

Підбиття підсумків по плануванню

01.09

Заступник директора

3

Обладнання спальних кімнат

01.09

Члени методоб’єднання

4

Поповнення класних навчальних куточків

До 03.09

Члени методоб’єднання

5

Підготовка символіки до класних кімнат

До 05.09

Члени методоб’єднання

6

Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій

До 10.09

Члени методоб’єднання

7

Консультація з психологом з проблем психоневрозів

20.09

Психолог

8

Оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, методом проектів, найдосконалішими формами, методами та прийомами навчання учнів з основних дисциплін та позакласних заходів

Жовтень-квітень

Члени методоб’єднання

9

Провести ряд виховних годин та бесід на теми, зв’язані з реалізацією здоров’язберігаючих технологій

Протягом року

Члени методоб’єднання

10

Систематично працювати з дітьми в класі ІКТ, працювати над застосуванням оздоровчих технологій

Протягом року

Члени методоб’єднання

11

Створити серію уроків-проектів з різних дисциплін

Протягом року

Вчителі поч. класів

12

Продовжити вводити у навчально-виховний процесс елементи інформатики, економіки профільного навчання та методу проектів

Жовтень-квітень

Члени методоб’єднання

13

Взятии участь у міжнародній виставці “Освіта Київщини - 2011”

Січень

Члени методоб’єднання

14

Првести тиждень педмайстерності з метою реалізації здоров’язберігаючих технологій

12.02-15.02

Педагогічні працівники

15

Підсумувати проведену роботу

Травень

Заступник директора Голова методоб’єднання

ІІІ. Інформація про членів методичного обєднання

N п/п

П І Б Вчителя

Предмет, який викладає

Спеціальність за дипломом

Стаж роботи

Курси, рік

Атестація, рік

Освіта, категорія, педагогічне звання

1

Сироветник Наталія Олексіївна

Учитель
2 класу

Педагогіка і методика початкового навчання

34р.

2005

2005

Вища, вища, Учитель-методист

2

Луцак Надія Вікторівна

Учитель
4 класу

Педагогіка і методика початкового навчання

24р.

2008

2008

Вища, вища, Учитель-методист

3

Савенок Світлана Миколаївна

Учитель
1 класу

Педагогіка і методика початкового навчання

24р.

2005

2005

Вища, вища категорія

4

Кардаш Олександра Анатоліївна

Учитель
3 класу

Педагогіка і методика початкового навчання

14р.

2009

2009

Вища, вища категорія

5

Хмельницька Олена Миколаївна

Вихователь 3 класу

Викладач англійської мови

___

____

____

Спеціаліст

6

Киришун Олена Анатоліївна

Вихователь
4 класу

Викладання в початкових классах ЗОШ

19р.

2005

2005

Середня, спеціальна, спеціаліст

7

Ступніцька Людмила Анатоліівна

Вихователь
3 класу

Вихователь дитячого садка

28р.

2009

2009

Середня, спеціальна, спеціаліст

8

Папчук Інна Леонідівна

Вихователь
4 класу

Організатор позашкільної виховної роботи

15р.

2009

2009

Середня, спеціальна, спеціаліст

9

Карачун

Яна Вікторівна

Вихователь

1-2 класів

Педагогіка і методика початкового навчання

12р.

2004

2004

Вища, спеціаліст

10

Василенко Лариса Михайлівна

Вихователь 
1-2 класів

Педагогіка і методика початкового навчання

22р.

2005

2005

Вища, спеціаліст

ІV. Теми, над якими працюють члени методоб’єднання

N п/п

П І Б працівників

Тема

Форма звіту

1

Сироветник Наталія Олексіївна

Розвиток конкретного мислення молодших школярів на уроках математики

Презентація

2

Луцак Надія Вікторівна

Проектна діяльність у початковій школі

Презентація

3

Савенок Світлана Миколаївна

Використання інтерактивних методів навчання на уроках

Презентація

4

Кардаш Олександра Анатоліївна

Формування мовленнєвої культури молодших школярів у школі життєзнавства

Презентація

5

Киришун Олена Анатоліївна

Ігрова діяльність молодших школярів

Презентація

6

Папчук Інна Леонідівна

Природа і здоров’я дитини

Доповідь

7

Ступніцька Людмила Анатоліївна

Психологічний розвиток дитини і становлення мислення у віці 6-10 років

Доповідь

8

Хмельницька Олена Миколаївна

Актуалізація виховної діяльності молодших школярів засобами мистецтва

Доповідь

9

Василенко Лариса михайлівна

Виховання дітей засобами образотворчого мистецтва

Доповідь

10

Карачун Яна Вікторівна

Дозвілля молодших школярів


Доповідь

V. Тематика засідань методичного обєднання
І засідання 6.09.2010 р.

N п/п

Питання для обговорення

Відповідальні

Примітка

1

Опрацювання інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України

Члени методоб’єднання


2

Вимоги до викладання навчальних дисциплін у 2010-2011 н.р.

Члени методоб’єднання


3

Виконання законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Указу президента України “Про програму робіт із обдарованою молоддю на 2001-2005 рр.”

Члени методоб’єднання


4

Методика планування та проведення сучасного уроку

Члени методоб’єднання

 

5

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, рекомендовані МОН України

Члени методоб’єднання


6

Атестація та проходження курсів післядипломного підвищення класифікації у 2010-2011 н.р.

Члени методоб’єднання


7

Огляд новинок методичної літератури

Члени методоб’єднання

 

8

Затвердження календарних планів на 2009-2010 н.р.

Члени методоб’єднання

 

9

Затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2010-2011 н.р.

Члени методоб’єднання


Завдання членам методобєднання

Вивчати, вдосконалювати та впроваджувати кращий педагогічний досвід освітян Київщини. Поглиблювати та використовувати у навчально-виховному процесі новітні оздоровчі технології, сучасні інтерактивні методи навчання та виховання підростаючого покоління.

ІІ засідання
12.10.2010 р.

N п/п

Тема засідання

Дата

Відповідальний

1

Відвідування та обговорення відкритого уроку математики (2 клас).
Мета відвідування: засоби наочності при вивченні геометричного матеріалу.

12.10

Сироветник Н.О.

2

Презентація навчально-методичного збірника “Засоби наочності при вивченні геометричного матеріалу в 1 – 2 класі школи життєзнавства”.

12.10

Сироветник Н.О.

3

Виховна година на тему: “Вогонь – ворог, вогонь - друг”.

12.10

Киришун О.А.

4

Доповідь на тему: “Здоров’я дитини - здоров’я країни”.

12.10

Киришун О.А.

5


Виховна година на тему:“Права та обов’язки школярів”

12.10


Карачун Я.В.

Завдання членам методобєднання

Підготувати матеріал до Міжнародної виставки “Освіта Київщини – 2011”.

ІІІ засідання
14.12.2010 р.

N п/п

Тема засідання

Дата

Відповідальний

1

Відвідування та обговорення відкритого уроку з української мови (3 клас).
Тема: “Корінь слова”.
Мета відвідування: використання методу проектів на уроці української мови.

14.12

Кардаш О.А.

2

Доповідь на тему: “Формування мовленнєвої культури молодших школярів у школі життєзнавства”.

14.12

Кардаш О.А.

3

Виховна година на тему: “Сімейні традиції” (1 клас).

14.12

Ступніцька Л.А.

4

Доповідь на тему: “Ознайомлення з народними традиціями молодших школярів”.

14.12

Ступніцька Л.А.

ІV засідання
20.03.2011 р.

N п/п

Тема засідання

Дата

Відповідальний

1

Відвідування та обговорення відкритого уроку з читання “Свято Букваря”.
Мета відвідування: готовність учнів 1 класу до подальшого навчання в загальноосвітній школі.

20.03

Савенок С.М.

2

Доповідь на тему: “Мотиваційні аспекти роботи з читання”.

20.03

Савенок С.М.

3

Відкрита виховна година на тему: “Зустріч птахів ” (3 клас)

20.03

Хмельницька О.М.

4

Актуалізація навчальної діяльності молодших школярів засобами мистецтва.

20.03

Хмельницька О.М.

5

Відкрита виховна година на тему: “Посій добро”

20.03

Василенко Л.М.

Завдання членам методобєднання

Створити серію занять з основ здоров’я на одну із тем та використати їх у навчально-виховному процесі.

V засідання
08.04.2011 р.

N п/п

Тема засідання

Дата

Відповідальний

1

Відвідування та обговорення відкритого уроку-проекту на тему: “Чистота – запорука здоров’я”. (4 клас)
Мета відвідування: розвиток конкретного мислення молодших школярів.

08.04

Луцак Н.В.

2

Доповідь на тему: “Проектна діяльність у початковій школі”.

08.04

Луцак Н.В.

3

Година спілкування: “Джерело – це здоров’я людини”.
(4 кл.)

08.04

Папчук І.Л.

4

Доповідь на тему: “Природа і здоров’я людини”.

08.04

Папчук І.Л.

Завдання членам методобєднання

Провести тестові завдання, перевірити техніку читання, підбити підсумки взаємоперевірки зошитів.

VІ засідання
20.05.2011 р.

 

N п/п

Тема засідання

Дата

Відповідальний

1

Аналіз роботи методоб’єднання протягом року.

20.05

Голова методоб’єднання

2

Підсумки:

  • висновки про використання оздоровчих технологій в навчально-виховному процесі;

  • висновки про проведення занять мультимедіа та занять-проектів;

  • висновки про впровадження предмету “Риторика” в початкових классах.

20.05


Члени методоб’єднання


Оголошення

Увага!

 

Зустріч випускників, що мала відбутися 30.01.2016 р., переноситься на 13.02.2016 р. у зв’язку зі складною санітарно-епідеміологічною ситуацією в районах та містах області.

 

Нагороди