Звіт директора | Володарська спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації
Меню
<

Звіт директора

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

ЗВІТ

КОСОВСЬКОГО АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА,

директора КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня

школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів –Центр реабілітації»

про освітню діяльність колективу в 2017/2018н. р.

 

Порядок звітування визначено Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 22.06.2017 р. № 213 «Про зміну типів і назв та затвердження статутів навчальних закладів» комунальний заклад «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» реорганізовано у комунальний заклад Київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації».

Модернізація освітнього середовища закладу ґрунтується на врахуванні позитивних надбань системи освіти Володарської санаторної школи-інтернату й водночас передбачає істотні зміни, зумовлені сучасними тенденціями розвитку інноваційного суспільства на ринку праці.

Моя діяльність, як директора, здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» і була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закону України «Про Національну програму інформатизації», постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України та департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністраціїдля забезпечення здобуття загальної середньої освіти в обсязі державного стандарту, здійснення науково-практичної підготовки учнівської молоді, наданні реабілітаційних, соціально-психологічних та медичних послуг.

Мною, як керівником освітнього закладу, здійснювався контроль та створювалися умови для виконання робочого навчального плану 2017/2018 навчального року, річного плану роботи школи та Програми розвитку школи до 2020 року.

Основна мета моєї діяльності в 2017/2018 навчальному році:організація роботи колективу освітнього закладу на реалізацію науково-методичної теми «Організація простору рівних можливостей для реабілітації та соціальної інтеграції учнів в умовах спеціалізованого закладу загальної середньої освіти».

Для реалізації поставленої мети були вирішені такі завдання:

 • розроблено програму дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Організація простору рівних можливостей для реабілітації та соціальної інтеграції учнів в умовах закладу загальної середньої освіти»;
 • забезпечено розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів через самоосвіту та вдосконалення методичної роботи освітнього закладу;
 • сформовано творчі групи, творчі лабораторії педагогічних та медичних працівників закладу;
 • розроблено форми і методи пошуку і відбору обдарованих учнів, у тому числі дітей з інвалідністю, дітей, які мають хронічні захворювання різних типів, дітей, які потрапили в складні життєві обставини та з малозабезпечених сімей для навчання у Володарській спеціалізованій школі-інтернаті ІІ-ІІІ ступенів;
 • розроблено теоретичну модель освітнього середовища «Центр реабілітації» на основі поєднання реабілітаційної педагогіки, педагогіки життєтворчості й життєзнавства з профільною освітою, з дистанційним навчанням, із поглибленим вивченням окремих предметів, із елементами STEM-освіти, ІТ-технологіями, акме-технологіями;
 • проведено консультування батьків, представників громадськості з проблеми дослідно-експериментальної роботи;
 • систематично поповнювалося освітнє середовище контентом для реалізації концепції Нової української школи;
 • забезпечено відповідні умови для профільної освіти, дистанційного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, елементів STEM-освіти, ІТ-технологій, акме-технологій;
 • забезпечено соціальний захист, збережено та зміцнено здоров’я учнів та педагогічних працівників;
 • дотримано вимог охорони дитинства, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;
 • залучено додаткові джерела фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;
 • вжито заходів щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу;
 • забезпечено розвиток інформаційно-освітнього середовища закладу та підвищенокомп’ютерно-інформаційну культуру педагогів;
 • підвищено ефективністьосвітнього процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних методик на засадах педагогіки життєтворчості;
 • забезпечено психолого-педагогічний супровід компетентнісного підходу до формування багатогранної особистості учнів спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів;
 • забезпечено розвиток системи патріотичного виховання за освітнім проектом «Моя країна – Україна, Київщина – серце України»;
 • розширено партнерські зв’язки у сфері новітніх педагогічних технологій з метою обміну та поширення педагогічного досвіду Київщини та всієї України;
 • підписано договір про міжнародну співпрацю в області шкільної освіти між КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» та Global Outreach Charter Academy.

 

ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ШКОЛИ

ТА АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА 2017/2018 н. р.

 

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив Володарської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів здійснював освітній процес за робочим навчальним планом, складеним у відповідності до вимог листа МОН України від 07.06.2017 року № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів».

У Володарській спеціалізованій школі-інтернаті визначена державна мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення предметів профільного навчання (інформатика та інформаційні технології).

У 2017/2018 н. р. у Володарській спеціалізованій школі-інтернаті було сформовано 10 класів:

школа І ступеня: 2, 3, 4 класи (на перехідний період);

школа ІІ ступеня: 5, 6, 7 класи –до профільна підготовка з інформаційних технологій та іноземних мов; 8, 9 класи– поглиблене вивчення інформаційних технологій;

школа ІІІ ступеня: 10, 11 класи – інформаційно-технологічний профіль.

Робочі навчальні плани складено:

для 2-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 року № 572 зі змінами згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 року № 460 та від 11.07.2017 року № 1015;

для 5-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 03.04.2012 року № 409 (у редакції наказу МОН України від 29.05.2014 року № 664), зі змінами згідно з наказамиМОН України від 12.12.2014 року № 1465та від 11.07.2017 року № 1015;

для 10 класу – згідно з наказом МОН Українивід11.07.2017 року № 995 «Про типові навчальні плани для 10-11 класів на 2017/2018 навчальний рік»;

для 11 класу –за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступенів, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 року № 834 зі змінами, внесеними МОН України від 29.05.2014 року № 657та від 11.07.2017 року № 1015.

Робочий навчальний план закладу включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, у якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, курси за вибором, спецкурси, факультативи, а саме:

«Основи комп’ютерних презентацій» – 5 клас;

«Вступ до програмування мовою Лого» – 5-7 класи;

«Основи робототехніки» – 5-9 класи;

«Основи Інтернету» – 8 клас;

«Основи комп’ютерної графіки»–10 клас;

«Основи християнської етики» – 5, 6 класи;

«Фінансова грамотність» – 2-10 класи;

«Логіка» (0,5 год.) – 2-4 класи.

З метою формування полікультурних компетентностей учнів у закладі введено факультативне вивчення іноземних мов: іспанська мова – 5, 6 класи; польська мова – 7-11 класи.

У 2017/2018 навчальному році Володарська спеціалізована школа-інтернат долучилася до пілотування нових Типових навчальних планів для старшої школи, рекомендованих МОН України, і розробила індивідуальний робочий навчальний план для 10 класу інформаційно-технологічного профілю. Учні 10 класу вивчали поглиблено курс інформатики: 5 годин на тиждень за програмою «Інформатика. Навчальна програма для 10–11 класів інформаційно-технологічного профілю» (2 год. із вибірково-обов’язкових предметів та 3 год. – з додаткових годин на вивчення профільних предметів).

Робочий навчальний план школи реалізовано в режимі 5-денного навчального тижня. Навчальні заняття проведено за семестровою системою, упродовж навчального року для учнів були канікули. Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів 2-8-х та 10-го класів проходили під час навчального року, у процесі виконання навчальнихпрограм.

Розклад уроків був складений відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Для вихованців двічі на рік після навчальних занять проводилися лікувально-реабілітаційні процедури.

У початковій школі на кінець року навчалося 53 учні, оцінювалися знання 34 учнів 3-4 класів. За результатами оцінювання: високий рівень – 7 учнів (20,6 %), достатній рівень – 17 учнів (50 %), середній рівень – 12 учнів (24,4 %).

Учні 4 класу виконували завдання державної підсумкової атестації з двох предметів: української мови і математики. Випускники початкової школи мають достатній рівень знань, про що свідчать результати:

українська мова: високий рівень – 6 учнів (31,7 %), достатній рівень – 9 учнів (47,6  %), середній рівень – 2 учні (10,8 %); початковий рівень – 2 учні (10,8 %);

математика: високий рівень –7 учнів (37,6 %), достатній рівень –8 учнів (43,1 %), середній рівень – 3 учні (16,1 %); початковий рівень – 1 учень (5,3 %).

Аналіз результатів підсумкових контрольних робіт з навчальних дисциплін учнів 5-9 класів свідчить, що учні засвоїли програмовий матеріал відповідно до інтелектуальних здібностей.

Учні 9 класу здавали державну підсумкову атестацію за основну загальну середню освіту і мають такі результати:

українська мова: достатній рівень – 7 учнів (50 %), середній рівень – 5 учнів (36 %), початковий рівень –2 учні (14 %);

математика: достатній рівень –3 учні (21%), середній рівень – 8 учнів (58 %), початковий рівень – 3 учні (21 %);

інформатика: високий рівень –3 учні (22%), достатній рівень – 8 учнів (57 %), середній рівень – 2 учні (14 %), на початковий рівень – 1 учень(7 %).

Учні 11 класу виконували державну підсумкову атестацію за повну загальну середню освіту у формі ЗНО з української мови, математики, історії України, біології, англійської мови та географії.

Результативність одинадцятикласників з ДПА:

українська мова: високий рівень –2 учні (13,3%); достатній рівень – 5 учнів (33,3 %), середній рівень – 7 учнів (46,6 %), початковий рівень – 1 учень (6,6 %);

історія України: високий рівень – 1 учень (8,3 %) , достатній рівень–5 учнів (41,7 %); середній рівень – 5 учнів (41,7 %); початковий рівень – 1 учень (8,3 %);

математика: достатній рівень – 2 учні (50 %), середній рівень – 2 учні (50 %);

англійська мова: достатній рівень – 1 учень (20 %), середній рівень – 4 учні (80 %);

географія: середній рівень – 1 учень (50 %), початковий рівень – 1 учень (50 %).

біологія: високий рівень – 1 учень (14,3%); достатній рівень –1 учень (14,3 %), середній рівень – 5 учнів (71,4 %).

На основі вивчення педагогічного процесу, аналізу внутрішкільного контролю, проведених підсумкових робіт, перевірки класних журналів, учнівських зошитів та результатів ДПА зроблено висновки: плани навчальних програм 2-11 класів за 2017/2018 навчальний рік виконано.

1 вересня 2017 року розпочали навчання 145 учнів. Протягом навчального періоду прибули 7 учнів, вибули 5 учнів. На кінець року навчалися 147 учнів.

Уперше проведено конкурсний відбір на навчання. 1 вересня 2017 року до Володарської спеціалізованої школи-інтернату було зараховано 40 учнів з Київської області.

Особливістю цього навчального року є те, що учнівський колектив оновився на 27 %. Також у школі продовжують навчання діти, які потребують довготривалого лікування (35 %), та діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (38 % учнів).

Показники навчальних досягнень учнів (оцінювалися 128 учнів 3-11 класів): високий рівень – 9 учнів (7 %), достатній рівень – 41 учень (32 %), середній рівень − 61 учень (48 %), початковий рівень – 17 учнів (13 %).

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ УЧНІВ ШКОЛИ

 В ПРЕДМЕТНИХ КОНКУРСАХ ТА ОЛІМПІАДАХ

 

Педагогічний колектив школи протягом 2017/2018 н. р. всю діяльність спрямував на підвищення ефективності освітнього процесу й реалізацію зокрема такого напряму, як покращення методичної роботи з обдарованими дітьми, розширення роботи із залучення учнів до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, МАН. Підготовка до проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін розпочалася з перших днів навчального року. У вересні було складено план організації і проведення олімпіад з базових дисциплін на шкільному етапі.

33 учні стали переможцями та призерами ІІ (районного) та ІІІ (обласного) етапу олімпіад.

Перші місця на районному етапі вибороли: Музиченко Б. (трудове навчання), Марценюк А. ( математика), Кимак В. та Петрова М. (іспанська мова). Учні отримали три ІІ місця: Мейта В. (образотворче мистецтво), Кимак В. (історія), Якуненко А. (історія) – та сім III місць: Якуненко А. (образотворче мистецтво), Бербер І. (історія), Ксендзюк Н. (англійська мова та трудове навчання), Рискіна М. (біологія), Врублівська К. (трудове навчання), Кондратюк Д. (образотворче мистецтво).

Такі учні, як Кимак В. (іспанська мова), Марценюк А. (математика), Музиченко Б. (трудове навчання), Рискіна М. (біологія), Ксендзюк Н. (англійська мова) взяли участь в обласних учнівських олімпіадах.

Найвищим досягненням цьогорічних олімпіад є ІІ місце Кимак Віри, учениці 11 класу, на ІІІ етапі та ІІІ місце на ІV Всеукраїнському етапі учнівських олімпіад з іспанської мови.

Учні школи брали участь у різноманітних Всеукраїнських конкурсах, де проявляли свої знання, здібності, таланти й обдарування. Зокрема, 1 учень став переможцем і 1 призером районного етапу ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.

Зростає кількість учнів, які є активними учасниками різноманітних предметних конкурсів. 31 учень 2-6 класів виконував роботу Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», з них 13 учнів отримали гарний результат. 98 школярів перевірили свої знання в Інтернет-олімпіадах з навчальних предметів.

З метою формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді й надання їй підтримки в розвитку творчості в закладі діє шкільне наукове учнівське товариство «Ерудит». У школі було проведено конкурси-захисти науково-дослідницьких учнівських робіт з історії України та географії. Бербер Ілона представила свою роботи на обласному конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук.

 

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

ТА ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

 

На сьогодні заклад оптимально укомплектований педагогічними і медичними працівниками, технічним і обслуговуючим персоналом.

Діяльність школи забезпечують 111 працівників, а саме:

 1. Директор школи – 1
 2. Заступники – 2
 3. Соціальний педагог – 1
 4. Практичний психолог – 1
 5. Педагог-організатор – 1
 6. Учителі – 26 осіб, з них – 9 сумісників
 7. Вихователі – 13 осіб
 8. Старший лікар – 1
 9. Лікарів – 2
 10. Медсестер – 5
 11. Санітарок – 2
 12. Секретар – 1
 13. Бухгалтери – 4
 14. Завідувач господарством – 1
 15. Інженер-електронник – 1
 16. Бібліотекар – 1
 17. Шеф-кухар – 1
 18. Кухарі – 3
 19. Кухонні працівники – 5
 20. Комірник – 1
 21. Кочегари – 4 особи, з них – 2 сезонних
 22. Водії – 2
 23. Охоронники – 4
 24. Електромонтер – 1
 25. Робітники з обслуговування господарства – 10
 26. Прибиральниці – 14
 27. Помічники вихователів – 4
 28. Вахтери – 2
 29. Швея – 1
 30. Машиніст з прання білизни – 2
 31. Кастелянша – 1.

 

Однією з пріоритетних вимог сучасного освітнього процесу є забезпечення закладу якісними кадрами. У школі працює 39 педагогів, з них – 9 сумісників. Якісний склад педагогічного колективу такий: за рівнем освіти мають повну вищу педагогічну освіту 32 педагоги, неповну вищу – 4 педагоги; за рівнем кваліфікації – 7 вчителів-методистів, 1 вихователь-методист, 3 старших вчителі, 22 спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, 4 спеціалісти першої кваліфікаційної категорії, 4 спеціалісти другої кваліфікаційної категорії, 6 спеціалістів.

У 2017/2018 навчальному році атестовано 4 педагоги. За висновками шкільної атестаційної комісії присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» М. В. Назаренку.

Атестаційною комісією департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації вихователю Н. А. Охочій та вчителям Л. А. Купріянчук, Н. В. Луцак підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та підтверджено Н. В. Луцак та Л. А. Купріянчук педагогічне звання «вчитель-методист».

Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи зміст та методи роботи, у закладі проводилися: педагогічні ради, семінари-практикуми, тренінги, тижні педагогічної майстерності вчителів та вихователів; позакласні предметні тижні; предметні олімпіади. Педагоги були активними учасниками онлайн-вебінарів тощо.

Щоб отримати багаж необхідних знань з основ надання першої допомоги, у серпні для педагогічного та медичного персоналу були проведені 6-годинні курси Товариства Червоного Хреста України. Тренери навчили учасників курсів, як правильно надати першу допомогу при втраті свідомості, при кровотечах, ранах, опіках і травмах різного характеру, при потраплянні сторонніх предметів у дихальні шляхи та зробити непрямий масаж серця.

Під керівництвом кандидата педагогічних наук Артура Кочаряна у серпні 2017 року на базі закладу відбулися курси «Дистанційне навчання на платформі Мудл», де педагоги закладу створювали електронний навчальний курс засобами модульної об’єктно-орієнтованої динамічної системи навчання з можливістю он-лайн управління курсами, розробленої з урахуванням принципів педагогіки, що дає змогу реалізувати дистанційне навчання та практично використовувати його в освітньому процесі.

З жовтня 2017 року заклад бере участь в експериментальній роботі регіонального рівня з теми «Організація простору рівних можливостей для реабілітації та соціальної інтеграції учнів в умовах закладу загальної середньої освіти».

На осінніх канікулахдля педагогів було проведене практичне заняття тренерами М. В. Назаренком та О. С. Руденком з вивчення нового хмарного сервісу Microsoft Office 365, що сприятиме навчальній мобільності, груповій співпраці педагогів та учнів.

У грудні 2017 року в рамках STEM-освіти команда педагогів закладу стала учасником освітнього Всеукраїнського вчительського хакатону за методикою курсу «Основи Інтернет-речей» компанії Cisco, яка є найбільшим виробником у світі мережевого обладнання та має найсучасніші курси з підготовки ІТ спеціалістів.

Вчителі інформатики є учасниками програм навчальних курсів-сесій Інституту модернізації змісту освіти та Всеукраїнської Академії інноваційного розвитку освіти. Зокрема, учитель інформатики Назаренко М. В. опанував програму навчального курсу літньої та зимової сесій «WEB-STEM-школа-2017» та отримав сертифікати.

 У лютому 2018 року відбувся науково-практичний семінар на тему «Життєтворчі та життєзнавчі засади реабілітаційної педагогіки в Новій українській школі» за участі І. Г. Єрмакова, завідувача сектором науково-методичного забезпечення змісту освіти дітей з особливими освітніми потребами ДНУ «Інститут модернізації і змісту освіти», кандидата історичних наук, консультанта дослідно-експериментальної роботи закладу.

У квітні відбулася педрада «Роль особистості педагога у формуванні лідерських якостей учнів». Велика увага учителів та вихователів була зосереджена на програмі «Лідер у мені» – дорожня карта зміни всієї школи», впровадження якої дасть змогу учням гармонійно розвиватися, втілювати в життя свої мрії, встановлювати позитивні стосунки з оточенням, почуватися щасливими, а також навчить усіх учнів і співробітників працювати в команді.

З метою ознайомлення педагогів Київщини з новітніми методами та засобами організації корекційного та реабілітаційного процесів в умовах навчально-реабілітаційних центрів з 25 по 27 квітня на базі закладу проходив тренінг «Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в умовах реформування системи інтернатних закладів». У заходів взяли участь і 10 педагогів закладу, які будуть залучені до надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю.

22 травня педагоги Володарської спеціалізованої школи-інтернату взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського», яка відбулася на базі державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».

З впевненістю можна зазначити, що, враховуючи вимоги сьогодення, педагогічний колектив працює над вдосконаленням професійної майстерності, впровадженням сучасних інноваційних педагогічних технологій.

 

 

 

 

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Проектна діяльність– одна з найперспективніших складових освітнього процесу. Учні Володарської спеціалізованої школи-інтернату протягом року займалися дослідженнями.

Багато цікавих фактів відшукали учні 2 класу про тварин, створили проект «Домашні улюбленці» та отримали перше місце, третьокласники ще на початку осені вели спостереження й представили роботу «Цікаві загадкові гриби», яка посіла третє місце, учні 4 класу представили проект «Мандрівка Всесвітом» й отримали третє місце.

Не менш активними були й учні 5-11 класів. Шестикласники присвятили свої дослідження схожим за звучанням і написанням, але різним за значенням і вживанням словам, оформивши звітну папку «Слова-пастки» англійського перекладу». Восьмикласники ж з’ясували, яку роль відіграє читання і чому віртуальний світ заважає підліткам жити в реальному, а також створили проект «Золотий перетин у нашому житті».

Завдання проекту не тільки в тому, щоб виконати якусь роботу, а й розширити свої вміння, набути теоретичних знань, щоб краще зрозуміти життя. Цих принципів дотримувалися учні 5 класу, працюючи над проектом «Нове життя пластикових пляшок», учні 9 класу – проект «Берізка без сліз», десятикласники – проект «Від непотрібного до корисного».

Учні 11 класу продемонстрували етапи роботи над проектами «Розділяй сміття – очищай довкілля» і «Цікава геометрія» та представили власноруч виготовлені предмети: кубики для вивчення літер, замок для принцеси, геометричного чоловічка, цікаву піраміду та незвичайний автомобіль.

 

ПРО БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕДІАЦЕНТР

 

Протягом 2017/2018 навчального року шкільна бібліотека продовжувала працювати над науково-методичною темою: «Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів з метою сприяння вихованню гармонійної, досконалої особистості, свідомої своєму громадянському обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку в умовах інформаційного суспільства».

Робота проводилася згідно з планом школи та бібліотеки і була направлена на:

 • піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизацію бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення освітнього процесу;
 • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги;
 • підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення освітнього процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням та педагогам;
 • координацію роботи шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навичок читання літератури;
 • формування ядра книжкового фонду, основу якого складала б українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими матеріалами, літературними доробками місцевих авторів;
 • популяризацію книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних дат, даних про новини бібліотеки та нові надходження.

Електронна картотека підручників та журнально-газетних статей поповнювалася в міру надходження нових видань.

Згідно з планом роботи шкільної бібліотеки на 2017/2018 навчальний рік були проведені такі заходи: вікторина «Книга – твій друг і порадник», мультимедійна година «Книга – найцінніший скарб», конкурсна програма «У Країні Читалії», мовознавчий турнір «Мова – душа народу», конкурсна програма «Книголюби та книгознавці», гра-мандрівка «Життєвими стежинами генія», народознавчий калейдоскоп «Від свята до свята».

Проведено цикл бесід та бібліотечних уроків про роль книги та бібліотеки, культуру читання, бібліотечно-інформаційну грамотність, оформлено тематичні полички та виставки літератури до знаменних та пам’ятних дат.

Протягом усього навчального року надавалась допомога педагогічному колективу в доборі методичної та художньої літератури для проведення уроків та різноманітних масових заходів.

Учителі отримували інформацію про нові надходження до бібліотеки підручників та художньої літератури.

Своєчасно велася обробка, видача нових та списання старих підручників.

 

 

 

 

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь освітній процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації. Система виховної роботи школи покликана допомогти дитині визначити не лише ким бути, а, головне – як жити, як облаштувати життя, обрати режим інтелектуального, емоційного навантаження.

Педагогічний колектив у 2017/2018 н. р. працював у контексті загальної теми «Навчання та виховання дітей в дусі європейської співдружності, єдності та співробітництва, утвердження ідей гуманізму і толерантності, взаєморозуміння, шанобливого ставлення до культур і традицій інших народів», тому велика увага була зосереджена на:

 • утвердженні в свідомості й почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 • формуванні патріотичних почуттів на сучасних героїчних прикладах Небесної Сотні та воїнів АТО;
 • вихованні поваги до Конституції України, державної символіки;
 • усвідомленні взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • формуванні толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
 • культивуванні кращих рис української ментальності – милосердя, доброти, чесності, дбайливого ставлення до природи, тварин;
 • популяризації культури безпеки життєдіяльності;
 • формуванні естетичного та духовного світосприйняття на основі українських традицій та обрядів;
 • формуванні інтересів до різних галузей науки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів.

Виховання передбачає глибоке розуміння педагогом природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботі про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва в освітньому процесі. Саме на вирішення цих проблем спрямована робота виховної системи школи, в якій важливою ланкою є організація контролю та керівництва.

В основному педагоги творчо підійшли до планування виховної роботи, намагалися використовувати різноманітні форми проведення заходів, застосовували інноваційні технології.

Робота з вихованцями 5-11 класів будувалася на основі авторського педагогічного проекту «Життєві орієнтири» вихователя Василенко Л. М. та авторської програми вчителя Купріянчук Л. А. «Сім’Я мого здоров’я». Ці програми були адаптовані педагогами для роботи у виховних групах з урахуванням особливостей та інтересів кожного вихованця та класного колективу в цілому.

Під керівництвом педагогів, відповідно до річного плану школи та плану загальношкільних виховних заходів на 2017/2018 н. р., вихованці брали активну участь у проведенні тематичних місячників. У виховних групах проводилися години спілкування, зустрічі, акції, ігри, свята, конкурси, колективні творчі справи, години життєвого проектування, практикуми.

Так, у рамках тижня козацької слави, з метою виховання почуття національної гідності, пошани до історичного минулого вихователі Гайдай Н. О. та Припишнюк Я. В. провели зустріч учнів 9-11класів із учасниками АТО. Організація та проведення круглого столу для учнів 11 класу «Трагічні сторінки в історії України», екскурсії до районного музею АТО (вихователь Н. О. Гайдай) та участь у святкуванні Дня бійця територіальної оборони сприяли розвитку в школярів почуття національної свідомості та громадянської активності.

Під керівництвом педагогів у рамках благодійної акції «Допоможи солдату – захисти Батьківщину», яка була оголошена Всеукраїнським благодійним фондом «Діти – наше майбутнє» та Всеукраїнським об’єднанням учасників бойових дій та волонтерів, учні взяли участь у осінньому ярмарку.

З метою виховання кращих рис громадянина-патріота України, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України вихователем Циганенко В. А. було проведено загальношкільну лінійку «Подвиг не має забуття», а Гуріним А. В. – лінійку-реквієм «Герої не вмирають!», приурочену вшануванню пам’яті Героїв Небесної сотні.

Організація та проведення зустрічі вихованців з учасниками бойових дій в Афганістані мала на меті виховання в учнів почуття обов’язку, відповідальності та самопожертви. До уваги гостей, під керівництвом вихователів Н. О. Гайдай та Я. В. Припишнюк, учні 9-11 класів представили музично-хореографічну композицію «Мій вічний біль – Афганістан».

Формуванню в учнів ціннісних пріоритетів шляхом ознайомлення їх з національними звичаями та обрядами сприяло проведення з вихованцями 5-11 класів свята «Ой, Андрію, даруй нам надію» та театралізованого загальношкільного свята «Миколай, Миколай, ти до нас завітай…» (вихователь Циганенко В. А.).

У рамках тижня правової культури, з метою забезпечення правоосвітньої та правовиховної роботи було організовано зустріч старшокласників з інспектором ювенальної превенції та проведено лекцію «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх». Під керівництвом педагогів учні взяли участь у конкурсі малюнків та плакатів на тему «Дитина та її права».

Старшокласники стали учасниками всеукраїнського проекту «Я маю право!», який організовано Міністерством юстиції разом із партнерами з Агентства США з міжнародного розвитку.

Усвідомленню вихованцями взаємозв’язку між правами людини та її патріотичною відповідальністю сприяли заходи, проведені вихователями у виховних групах: круглий стіл для учнів 11 класу «Україна – спільна відповідальність за майбутнє» (Гайдай Н. О.), правовий брейн-ринг для учнів 9-11класів «Закон і Ми» (Гайдай Н. О., Припишнюк Я. В.), година спілкування для учнів 5-6 класу «Правила щасливої людини» (Василенко Л. М.).

Значну увагу було приділено превентивному вихованню. У виховних групах 7-8 класів проведено вікторину «Убережемося від СНІДу» (вихователі Циганенко В. А., Ступніцька Л. А.), учні 11 класу стали учасниками тренінгу «Зупинимо СНІД разом» (Гайдай Н. О.), серед учнів 5-11 класу було проведено конкурс плакатів «ВІЛ/СНІД. Про це потрібно знати».

Проведення заходів, присвячених Всесвітньому дню охорони праці, та підготовка учнями малюнків та плакатів до конкурсу на тему «Зробимо життя безпечним», зустріч учнів 11 класу з провідним інспектором Володарського МНС сприяли утвердженню вихованців у думці про те, що кожен має дбати про своє здоров’я, дотримуватися безпечної та відповідальної поведінки.

Під час проведення декади фінансової грамотності вихованці відвідали Музей грошей та Державну скарбницю Національного банку України. Також організація та проведення екскурсій до пожежної частини, на ПАТ «Городище-Пустоварівський цукровий завод», сільськогосподарське підприємство ПП «Аграрне», ТОВ «ЕКО-ФАНЖИ», компанії з виробництва продуктів швидкого приготування «Маревен Фуд Україна» сприяли підвищенню рівня поінформованості учнів з питань професійного самовизначення.

Розкриттю творчого потенціалу вихователів та вихованців сприяло проведення тематичних днів літнього, осіннього, зимового та весняного іменинників (Припишнюк Я. В, Василенко Л. М., Ступніцька Л. А., Гурін А. В.).

Залучення дітей до участі у традиційній грудневій акції «Майстерня діда Мороза», міні-проектів «Новорічна газета» та проекту «Подарунковий кошик» сприяло розвитку творчої уяви та усвідомленню значущості кожного учасника процесу задля отримання найкращого спільного результату.

Протягом року шкільна родина поповнилася новоприбулими учнями, тому значна увага педагогів була приділена створенню умов для встановлення доброзичливості, довіри, готовності до співпраці і взаємодопомоги, повного розкриття здібностей та захоплень новачка.

Педагоги приділили особливу увагу роботі з батьками. Спільна організація діяльності учнів, батьків та педагогів сприяла створенню атмосфери взаєморозуміння, довіри та участі родини у проектуванні індивідуальної освітньої траєкторії дитини.

Виховна система Володарської спеціалізованої школи-інтернату – це складна психолого-соціо-педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи.

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ГУРТКІВ

 

У школі створено всі умови для виховання конкурентоздатної, компетентної, соціально-мобільної особистості, яка здатна обирати життєві орієнтири, усвідомлювати сутність і перспективу життєвого успіху.

Однією з важливих складових освітньої діяльності школи є гурткова робота, яка передбачає: орієнтацію на особистість, розкриття можливостей і створення всіх умов для гармонійного розвитку учнів як майбутніх фахівців; пробудження ініціативи і творчості, формування у підростаючого покоління інтересу до різноманітних професій, до історії народної творчості, людей праці.

Система гурткової роботи школи спрямована на розвиток творчості учнів, їх здібностей, талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості. Система гурткової роботи динамічна – деякі гуртки працюють багато років, а деякі – рік – два. Це залежить від бажань і потреб учнів. У школі є 12 гуртків, які охоплювали 148 учнів, що становить 100 % від загальної кількості учнів школи.

На заняттях арт-студії «Сяйво писанки» діти вивчають традиції українського писанкарства, отримують знання про те, як зробити великодню писанку особливою та ексклюзивною.

Переважна більшість вихованців гуртка «Чарівні намистинки», опановуючи різні техніки бісероплетіння, стають його палкими прихильниками – одразу і надовго. Секрет простий: плетіння бісером – це дуже захоплююча справа, яка дає змогу створювати найрізноманітніші речі: кулони, браслети, обкладинки для книжок, декоративні композиції, прикраси для одягу та побуту, які дарують радість і автору цих речей, і тому, хто отримує їх, у подарунок. Поступово учні із окремих фігурок, виготовлених із бісеру, навчаються утворювати різноманітні композиції, виготовляти прикраси складної форми, від плоских фігурок переходять до об’ємних.

На заняттях арт-клубу «Креатив» діти, займаючись нетрадиційними техніками живопису та графіки (кляксографія, пуантилізм, дудлінг, набрис, зентангл та ін.), втілюють на папері незвичайні фантазії, враження та думки.

Творчість і мистецтво рідко знаходять місце в нашому повсякденному житті, але в той же час саме вони роблять найблагородніший вплив на розвиток дитини. Під час занять гуртка «Умілі ручки» у процесі лiплення активізується дрібна моторика рук учня, що позитивно впливає на розвиток його уяви, логічного мислення, сенсорної пам’яті, графічних та мовних здібностей.

Керівник гуртка «Петриківський розпис», враховуючи особливості вікової фізіології та психології учнів, підтримує та заохочує прагнення учнів до самостійного творчого розвитку. Важливу роль має участь у різноманітних конкурсах, виставках, оглядах.

Вихованці студії образотворчого мистецтва «Креатив» та арт-клубу «Сяйво писанки» організовували виставки до усіх свят у школі, а також брали участь та були переможцями у місцевих та районних конкурсах:

 • Кондратюк Дарина (8 клас) нагороджена грамотою за активну участь та художню майстерність в обласному конкурсі малюнків «Твоє майбутнє – в твоїх руках»;
 • Петрова Катерина та Петрова Міла (9 клас) нагороджені грамотами за активну участь та художню майстерність у районному конкурсі малюнків «Твоє майбутнє – в твоїх руках»;
 • Кондратюк Дарина (8 клас) переможець (ІІ місце) загальноєпархіального конкурсу «Пасхальна радість», у номінації «Образотворче мистецтво».

У грудні 2017 року учасники гуртка брали участь у районному заході для обдарованих дітей з обмеженими властивостями, на якому зайняли перше місце. Вироби гуртківців неодноразово дарували гостям та спонсорам закладу. Також роботи, створені на гуртку, є прикрасою шкільних виставок.

Під час занять гуртка «MAXIMUM» діти відкривають для себе хвилюючий і цікавий світ танцю, поринають в атмосферу переживань музично-хореографічних образів.

Учні із задоволенням відвідують цікаві та змістовні заняття та вчаться вокалу. Це допомагає учням визначити інтерес до пісні, музики, що сприятиме в подальшому профільному навчанню та формуванню цілеспрямованої особистості. Вихованці гуртків «Вокальний» та «MAХІMUM» є яскравим прикладом на усіх загальношкільних святах.

Нова українська школа пропагує активне розкриття юних талантів. У Володарській спеціалізованій школі-інтернаті діє свій драматичний театр «Шкільний театр». Протягом року діти вивчали та опановували елементи акторської майстерності, сценічної мови та сценічної культури. На кожному святі юні актори демонстрували свою майстерність і талант.

Протягом року комп’ютерний гурток відвідували учні 2-11 класів, на якому школярі здобували практичні навички свідомого і раціонального використання комп’ютерів у повсякденній практичній, зокрема, навчально-пізнавальній діяльності учнів.

У квітні 2018 року учні школи взяли участь у семінарі, присвяченому Міжнародному дню Girlsin ICT, який відбувся в офісі компанії Cisco в Україні.

У процесі занять на спортивному гуртку «Олімпієць» вирішувалися завдання зі зміцнення здоров’я учнів, сприяння їх правильному фізичному розвитку та підвищення загальної фізичної підготовленості. Вихованці спортивного гуртка продовжують гідно представляти навчальний заклад на змаганнях різного рівня.

Розвиток ринку праці, зростання вимог до якості підготовки фахівця визначає необхідність якісного покращення усієї системи професійної підготовки кадрів. Одним із важливих напрямів реалізації такого завдання є розвиток і вдосконалення роботи з професійної орієнтації молоді у процесі набуття нею загальної середньої освіти. Важливою умовою ефективності профорієнтаційної роботи є проведення означеної діяльності з учнівською молоддю. Профорієнтаційна робота з учнями – один із головних аспектів гурткової роботи, спрямованої на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві.

У закладі добре спланована робота гуртків за інтересами, яка особливо розвиває здібності дітей, їх творчу активність. Допомогу надає й громадська спілка «Освіторія», за сприяння якої в закладі діє програма «Перша професія». У рамках цієї програми діти можуть навчитися перукарській, кулінарній справі, швейній майстерності та отримати навички першої професії.

4 квітня 2018 року для учасників гуртка «Кулінар» відбулася екскурсія «Кулінарний десант», організатором якої була громадська спілка «Освіторія». Гуртківці зустрілися із зірковим шеф-кухарем Ектором Хименесом-Браво та стали учасниками кулінарного майстер-класу. Кожен із присутніх долучився до створення вишуканих страв, яке відбулося під пильним керівництвом іменитих шеф-кухарів.

30 травня учасники гуртка «Майстриня» зустрілися із зірковим дизайнером жіночого одягу Andre Tanom та стали учасниками дизайнерського майстер-класу.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ

 

Основним пріоритетним напрямком роботи освітнього закладу є профілактичне, комплексне, послідовне обстеження та оздоровлення дітей протягом навчального року та пропаганда здорового способу життя. Паралельно з освітнім процесом проводиться лікувально-профілактична та оздоровча робота, забезпечується правильний фізичний розвиток дітей, 8гпопереджаються рецидиви захворювання. Виявляються захворювання при поглиблених медичних оглядах спеціалістами Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» (18.04 – 25.04 2018 р.) та обласної клінічної дитячої лікарні № 2 (20.04 – 21.04 2017 р.). Підлягало диспансерному огляду 147 дітей.

Після проведення медичних оглядів дітей з патологією та захворюваннями було взято під диспансерний нагляд. Потребували нагляду та обстеження діти із захворюванням дихальної системи – 85 осіб, серцево-судинної системи – 31 особа (у тому числі з вадами серця – 2), шлунково-кишкового тракту – 11 осіб, нервової системи – 14 осіб, сечостатевої системи – 4 особи, ЛОР-патології – 19 осіб (у тому числі хронічний компенсований тонзиліт – 16), із захворюваннями опорно-рухового апарату – 95 осіб (у тому числі сколіози – 6, плоскостопість – 68), захворюваннями ендокринної системи – 71 (у тому числі дифузний зоб – 35 осіб), з проблемами зору – 43 особи. Підлягало санації лікарем-стоматологом – 76 осіб. Сановано – 53 дитини. Відказів – 8. Недоліковані – 15.

За результатами медичного обстеження були складені плани обстеження та оздоровлення, заведені диспансерні картки на кожного хворого, результати оглядів зареєстровані в історії розвитку дитини. Відповідно до диспансеризації складені індивідуальні плани спостереження за станом здоров’я кожної дитини, план та результати лабораторного обстеження, дообстеження у медично-лікувальних умовах. Розроблено комплексний план лікування, виконання призначених процедур, амбулаторне та стаціонарне лікування, динаміка спостереження й ефективність та своєчасність призначених спеціалістами лікувальних процедур.

Усім дітям протягом навчального року згідно з планом оздоровлення були проведені лікувально-профілактичні заходи: ЛФК, масаж, оксигенотерапія, галотерапія, аерофітотерапія, музикотерапія, індивідуальні фізіотерапевтичні процедури. Проводилося повноцінне раціональне п’ятиразове харчування.

Для профілактики вірусних захворювань проведено курс медикаментозного лікування та вітамінотерапії.

Усі хворі, яким потрібна була медична допомога в умовах стаціонару, госпіталізувалися: в обласну дитячу лікарню № 2, а це – 22 особи (ЛОР – 4, дерматолог – 1, інфекційне – 1, ендокринолог – 7 , невролог – 1 ). В інституті фтизіатрії та пульмонології ім. Ф. Г. Яновського перебували – 1 особа, у Володарській ЦРЛ – 9 , з них прооперовано з приводу апендициту – 2. Для дітей із захворюванням дихальної системи та профілактики захворювань дихальних шляхів проведено оксигенотерапію, інгаляції, галотерапію.

Вакцинація дітей виконана в повному обсязі, згідно з планом щеплень. Проведено флюорографічне обстеження дітей віком від 15 років – 15 учнів.

Усі амбулаторні звернення до медичного персоналу школи були взяті до уваги й надана якісна, своєчасна повноцінна медична допомога.

Медична служба укомплектована згідно зі штатним розписом.

У цьому році атестовано дві медичні сестри, які підтвердили вищу категорію.

Враховуючи аналіз діяльності медичної служби, показники оздоровлення учнів, плановість та ефективність лікувально-профілактичної роботи можна судити про ефективність цього підрозділу.

 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ШКОЛИ

 

Психологічна служба – це структурний підрозділ, який у своїй діяльності забезпечує соціальний і психологічний супровід освітнього процесу в школі.

Метою психологічної служби школи у 2017/2018 навчальному році було забезпечення успішної інтеграції у шкільне середовище новоприбулих учнів, створення сприятливого психолого-педагогічного клімату для розвитку здібностей та обдарувань учнів, психологічна підтримка всіх учасників освітнього процесу.

         Відповідно до мети психологічна служба школи працювала над виконанням таких основних завдань:

– сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців на кожному віковому етапі;

– робота з обдарованими дітьми;

– захист психічного здоров’я вихованців школи та всіх учасників освітнього процесу;

– створення умов для формування в учнів мотивації до самовиховання і саморозвитку;

– забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника освітнього процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

– підвищення рівня психологічної готовності до навчання, пізнання, спілкування;

– профілактика негативних проявів в учнівському колективі, девіантної поведінки учнів та соціальних захворювань;

– соціально-психологічна просвіта.

         Відповідно до завдань була здійснена психологічна діагностика:

– новоприбулих учнів (діагностика адаптаційних у навчанні в новому колективі);

– учнів 4 класу (діагностика готовності до переходу в середню ланку школи);

– учнів 5 класу (діагностика тривожності, відхилень при переході в середню школу);

– учнів 9-11 класів (профорієнтаційна діагностика);

– новоприбулих учнів (40 учнів).

         За результатами психодіагностичних досліджень здійснювався психологічний супровід новоприбулих учнів та учнів школи, які проявляють ознаки шкільної дезадаптації та потребують психокорекції. Під психологічним супроводом перебували 42 учні школи.

         Здійснювалася корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями початкової, середньої та старшої школи. Індивідуальні заняття проводилися із 25 учнями. Також були проведені групові розвивальні заняття з учнями: «Я вмію спілкуватися», «Розвитку просторової уяви», «Покращуємо та розвиваємо увагу, пам’ять, мислення», «Ми вміємо вирішувати конфлікти», «Вибір професії», «Психологічний Пізнайко» тощо.

         У листопаді 2017 року проведений Тиждень соціально-психологічної служби у школі. У рамках тижня організовувалися заходи не тільки з учнями, а й з педагогами. Зокрема, це і психологічна гра «Вінні-Пух і всі-всі-всі…», акції «Дерево бажань», «Пожирач неприємностей», «Паркан відвертості», заняття з елементами тренінгу «Професійне самовизначення та конкурентоздатність». Щоденно проводилися цікаві та пізнавальні заходи на перервах. Це і діагностика настрою у школі, експрес-діагностика рис характеру, акція «Який я сьогодні» та ін.

Психологічна служба школи долучалася до загальношкільних заходів з нагоди акції «16 днів проти насильства», Всесвітнього дня боротьби із ВІЛ/СНІДом, Всесвітнього дня боротьби із тютюнопалінням, Тижня профорієнтації тощо.

         Протягом року проводились індивідуальні консультації та корекційні заняття з учнями, які мають девіантну поведінку. Охоплено 14 учнів.

         Проведена психологічна діагностика старшокласників із професійного визначення. Використані такі методики, як анкета інтересів, диференційно-діагностичний опитувальник Клімова, квадрат інтересів, матриця вибору професії та ін.

         Проводилася консультаційна робота з батьками та педагогами. Протягом року надавалися рекомендації, поради, відбувалося спільне обговорення проблем з різних питань майже з усіма педагогами школи. Надано консультації батькам наших учнів як очно, так і в телефонному режимі. Проводилася систематична робота з батьками або особами, що їх заміняють, у вирішенні проблем з дітьми.

         Забезпечено проведення «годин психолога». У кожному класі проводилися заходи, за потребою, для відповідного вікового етапу.

         Одним із важливих завдань психологічної служби є організаційно-методична робота.

Протягом навчального року практичним психологом було проведено ряд заходів для педагогів школи, а також підготовлено виступи на педагогічних радах та нарадах. Так, у вересні 2017 року було продовжено роботу психолого-педагогічного семінару «Корпоративна етика педагога», у січні 2018 року – на педраді висвітлене питання «Індивідуальні підходи до обдарованих дітей», у березні 2018 року – участь у семінарі-практикумі «Соціальна адаптація дітей з особливими освітніми потребами  в умовах навчально-реабілітаційного центру та діяльність НРЦ в умовах навчально-реабілітаційних закладів».

За потребою, були підготовлені психологічні поради щодо роботи із різними категоріями дітей нашої школи.

STEAM-ОСВІТА

 

Понад 10 років на базі Володарської спеціалізованої школи-інтернату успішно функціонує мережева академія «Cisco», де учні мають змогу стати професіоналами у сфері інформаційних технологій. Педагоги школи, які викладають предмети інформаційно-комунікаційного циклу, є сертифікованими інструкторами Академії. Для учнів школи доступні такі курси: «Основи інформаційних технологій: апаратне та програмне забезпечення ПК», на яких вони здобувають професію системного адміністратора початкового рівня та отримують сертифікат міжнародного зразка. Після вивчення курсів «Вступ до кібербезпеки», «Основи Інтернету речей», «Всеохоплюючий Інтернет» наші учні володіють первинними навичками роботи в Інтернеті із захисту інформації, програмування, візуалізації підключених пристроїв до Інтернету, наприклад, таких як «розумний будинок».

10 учнів отримали сертифікати після проходження курсів «Основи Інтернету речей» та «Всеохоплюючий Інтернет». Учениця 8 класу Кондратюк Дарина одночасно пройшла два курси й має два сертифікати.

Команда учнів КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» взяла участь у Всеукраїнських змаганнях «Роботрафік – 2018», який відбувся 2 березня 2018 року на базі навчального STEM-центру «Сократ» НВК № 141 «ОРТ» м. Києва за сприяння ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», благодійної організації «Благодійна установа «Освітні ресурси і технологічний тренінг».

За ініціативи ІТ компанії «MacPaw» 11 травня 2018 року на базі школи відбулася Перша конференція для тинейджерів Confeteens «Твоя перша конфа».

У межах інноваційного освітнього проекту «Я – дослідник» 17 травня 2018 року в Міністерстві освіти і науки України відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу моделювання «розумних» пристроїв STEAM-Hоuse, у якому взяв участь і учень 9 класу Володарської спеціалізованої школи-інтернату Якуненко Артем. Юний науковець разом зі своїм наставником, учителем інформатики О. С. Руденком, розробили пристрій, який може автоматично відкривати двері на відстані за допомогою смартфона. Цей проект допоміг нашому школяреві ввійти в десятку кращих та посісти п’яте місце в молодшій групі. За участь у конкурсі STEAM-Hоuse Артем та його наставник отримали дипломи фіналістів, а від спонсорів – у подарунок ноутбук Prestiqio Smartbook.

Уперше в 2017/2018 н. р. при КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» для дітей Київщини відбувся літній мовний STEAM табір. Юне покоління активно відпочивало, освоювало ази робототехніки, брало участь у перших змаганнях з роботрафіка, знайомилося із програмуванням та вдосконалювало англійську мову із носіями.

 

ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Найважливішою справою керівника є створення належних умов, забезпечення світлового, температурного режиму, санітарного стану, зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази, тому ці питання знаходяться на особистому контролі.

З метою збереження та зміцнення матеріально-технічної бази для покращення навчально-виховного процесу було здійснено ряд заходів за звітний період:

Затверджений кошторис Департаментом освіти науки Київської ОДА видатків по загальному фонду на 2017 рік становив 14  764 220,00 грн.

Фактичні видатки загального фонду становили:

 • виплату заробітної плати та нарахування на неї –10 172 519,00 грн,
 • закупівлю медикаментів – 50 000,00грн,
 • продуктів харчування –1 745 000,00 грн,
 • предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –140 000,00 грн,
 • оплату комунальних послуг – 2 388 100,00 грн,
 • соціальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, – 108 000,00грн.,
 • оплата інших послуг –150 000,00 грн,
 • витрат на відрядження – 10 000,00 грн.

           За рахунок коштів обласного бюджету від департаменту освіти і науки Київської облдержадиіністрації було отримано комп»ютерне обладнання у вигляді 2 комп»ютерних класів на суму 349 750,00 грн, також меблі для комп»ютерних класів на суму 41 835,00 грн.

 Рішенням сесії Київської обласної ради від 22.06.2017 року № 356-15-VII на утеплення фасадів спальних та навчального корпусів були виділені кошти з обласного бюджету в сумі 900 000,00 грн. та додатково рішенням сесії Київської обласної ради від 07.12.2017 року № 362-18-VII ще було виділено 105 532,00 грн.

Крім загального фонду у 2017 році на рахунок спеціального фонду в результаті господарської діяльності надійшло коштів в сумі 1 249 877,00 грн. з них:

 • виплату заробітної плати та нарахування на неї – 236 976,00 грн,
 • закупівлю медикаментів – 3 000,00 грн,
 • продуктів харчування –270 447,00 грн,
 • предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –318 873,00 грн,
 • оплату комунальних послуг –50 000,00 грн,
 • оплату навчання працівників – 2 680,00 грн,
 • оплату інших послуг –367 901,00 грн,
 • капітальні видатки становили 10 533,00 грн.
 • 367 901,00 грн.

     Також заклад освіти отримав благодійну допомогу на суму 495 369,00грн:

у вигляді матеріалів на загальну суму 234  888,00 грн, зокрема: 59 984,00 грн плитка для улаштування підлоги їдальні, 33  300,00 грн спортивні костюми та канцтовари, 22 000,00 грн; 7000,00 грн книги та інші господарчі товари; 45510,00 грн.- одяг та взуття випускників.

 • Також у вигляді благодійної допомоги надано швейне обладнання для гуртка на суму 260 481,00 грн.

За рахунок благодійних внесків проведено касових видатків на загальну суму 766 342,00 грн.

Адміністрація школи працює над створенням умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій як в навчальному процесі так і в управлінській діяльності. Для розвитку дітей було придбано набір Лего, телевізор, підставка Смарт кап, стартовий набір Матрешка, комплект обладнання для змагань, інтерактивну дошку вартістю 165тис.грн.

Пріоритетним завданням у новому навчальному році є підняття рівня комп»ютерної грамотності кожного учня та ефективне використання комп»ютерної техніки в навчально-виховному процесі.

Реалізувати заплановані заходи, забезпечити комплексний підхід до управління навчально-виховним процесом можливо за умови правильної організації всього колективу на виконання поставлених завдань, постійного контролю за всіма напрямками діяльності школи.

Таким чином, завдяки спільним зусиллям педагогічного колективу, учнів, благодійних фондів, всіх працівників закладу забезпечено сталий розвиток школи.