Звіт директора | Володарська спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації
Меню
<

Звіт директора

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Центр реабілітації»

ПРО РОБОТУ В 2020/2021 Н. Р.

Косовського Анатолія Івановича

 

Володарка – 2021

ЗМІСТ

 1. Управління закладом у сучасних умовах.
 2. Загальна інформація про заклад.
 3. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами.
 4. Методична робота.
 5. Виконання освітньої програми школи та аналіз навчальних досягнень учнів за 2020/2021 н. р.
 6. Робота з обдарованими дітьми.
 7. Виховна та позакласна робота.
 8. Учнівське самоврядування.
 9. Результативність роботи гуртків.
 10. Шкільний інформаційно-бібліотечний центр.
 11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності
 12. Збереження здоров’я, медичне обслуговування, організація шкільного харчування.
 13. Про організацію соціально-психологічного супроводу освітнього процесу закладу в 2020/2021 н. р.
 14. Фінансова діяльність.
 15. Перспективи освітньої діяльності на 2021/2022 навчальний рік.

 

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сучасна освіта, реалізовуючи Концепцію Нової української школи, ставить перед закладами освіти завдання щодо створення оптимальних умов для індивідуального розвитку, вияву творчих запитів учня, формування компетентної, конкурентоспроможної, соціально зрілої, креативної особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, залученої до національних і загальнолюдських цінностей.

У 2020/2021 н. р. в умовах сучасних змін цілі освіти набувають нового трактування, та кожний заклад має право йти власним шляхом, самостійно вирішувати й обирати унікальні напрями свого розвитку, необхідні для успішного становлення особистості, реального зростання можливостей для кожного.

Тому впродовж цього навчального року колектив комунального закладу Київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» створював сучасний освітній простір, діяльнісне середовище, орієнтувався на компетентнісну школу, продовжував роботу над поширенням реформи, запроваджував нові механізми професійного зростання педагогів.

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, у відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю звіт про свою діяльність у 2020/2021навчальному році.

Основна діяльність Володарської спеціалізованої школи-інтернату спрямована на створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти згідно із ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», закону України № 2442– VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Як керівник, сприяю формуванню нової організаційної та управлінської культури, позитивного іміджу закладу на рівні області, держави, беру участь у науково-практичних семінарах, фахових випробуваннях, підвищуючи управлінську компетенцію.

Протягом навчального року вдосконалено роботу щодо планування та організації освітнього процесу із використанням дистанційних технологій – відшліфовано систему ведення електронного журналу та щоденника.

Разом із творчою групою педагогів було розроблено:       

 • ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду;
 • ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти;
 • ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу;
 • ПОЛОЖЕННЯ про епідемічні заходи;
 • ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • КОДЕКС безпечного освітнього середовища;
 • СТРАТЕГІЮ розвитку освітнього закладу (проєкт);
 • СТАТУТ обласного ліцею (проект).

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАД

КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» розташований у смт Володарка Білоцерківського району Київської області на вул. Зарічна 102В, віддаленість від залізниці – 40 км, населеного пункту – 300 м, лікарні – 2 км.

Засновником Володарської спеціалізованої школи-інтернату є Київська обласна рада. Освітній заклад заснований на комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області.

Структурним підрозділом школи-інтернату є Центр реабілітації, який не користується правом юридичної особи.

Центр реабілітації здійснює медичну, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітації, що забезпечуються відповідними заходами, надає послуги згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю, що має різні тяжкі захворювання (патології), яка проживає в сім’ї та за станом здоров’я може відвідувати заклад або перебувати в ньому цілодобово а також не має для цього протипоказань.

Діяльність Центру спрямована на реабілітацію як основної патології, так і профілактику супутніх захворювань дитячого організму.

Наповнюваність класів Володарської спеціалізованої школи-інтернату, в яких організовано здобуття освіти за очною формою, та їх поділ на групи, у разі вивчення окремих предметів, визначаються відповідно до законодавства.

Учні Володарської спеціалізованої школи-інтернату проживають, харчуються, утримуються, навчаються та виховуються в цьому освітньому закладі. Навчання – безкоштовне.

Заклад має потужну матеріально-технічну базу: мультимeдiйні кoмплeкcи з пpoгpaмним зaбeзпeчeнням SMART, мобільну природничо-наукову лабораторію «LabDisc», електронні мікроскопи, електронну метеостанцію, документ-камери, мультимeдiйний кoмплeкc лабораторії фізики, кабінет робототехніки, кабінет для 3D-моделювання з 3D-принтерами, мобільну лабораторію для Інтернету речей та програмування розумних пристроїв.

У школі розгорнуто хмарне середовище Office 365 та впроваджено платформу SMLS, які використовуються для підтримки навчального процесу із 2018/2019 н. р. та є освітнім рішенням для дистанційного навчання на період карантину.

У закладі реалізовано швидкісний Інтернет – 1 Гбіт за секунду, побудовано комп’ютерну мережу, на основі активного керованого мережевого обладнання із захистом від атак, який дозволяє контролювати контент згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України. На всій території працює Wі-Fі зона, яка підтримує всі стандарти передачі даних сучасних пристроїв.

На території розміщене поле для міні-футболу зі штучним покриттям, дитячий майданчик, спортивна площадка та площа для урочистих подій.

Заклад має власну котельню. Є можливість регулювати подачу тепла як у будівлю в цілому, так і в окремі приміщення.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КВАЛІФІКОВАНИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Відповідно до Закону України «Про освіту» штатний розпис закладу встановлюється закладом освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів. На сьогодні школа оптимально укомплектована педагогічними і медичними працівниками, технічним і обслуговуючим персоналом.

У 2020/2021 н. р. освітній процес забезпечували 33 педагоги, із них – 6 сумісників і 1 провідний бібліотекар, та 63 особи технічного та обслуговуючого персоналу.

Кадрове забезпечення школи здійснюється згідно з навчальними планами та фаховою освітою.

Кваліфікаційні рівні педагогів:

        спеціаліст вищої категорії – 20 педагогів, що складає 61%;

        спеціаліст І категорії – 4 педагоги, що складає 12%;

        спеціаліст ІІ категорії – 3 вчителі, що складає  %;

        спеціаліст – 6 вчителів, що складає 18%.

Педагогічні звання педагогів:

        «вчитель-методист» – 5 осіб;

        «старший вчитель» – 4 особи;

        «вихователь-методист» – 1 особа.

Система організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників зазнала ключових змін на виконання положень закону України «Про освіту» та реалізації прав педагогічних працівників на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації. Заклад перейшов на реалізацію Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників, відповідно до Постанов КМ № 800 від 21.08.2019 р. та № 1133 від 27.12.2019 р., яким встановлено загальний обсяг підвищення кваліфікації не менше 150 годин на 5 років. У закладі освіти створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розроблено, затверджено й оприлюднено перспективний план підвищення кваліфікації на 2021 рік.

У 2020/2021 н. р. на базі КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» за бюджетні кошти пройшли курси підвищення кваліфікації такі педагоги: Руденко О. С.(математика), Гершуненко О. В. (англійська мова, іспанська мова, вихователь), Петровський С. А. (інформатика) та 30 педагогів були слухачами курсів підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Особистісно-професійний імідж сучасного педагога» (розробники: Шевченко А. М., Кабан Л. В. ). За власні кошти 30 педагогів підвищили фахову кваліфікацію з проблеми «Інклюзія: теорія і практика» (для педагогічних працівників, які здійснюють інклюзивне навчання учнів з особливими освітніми потребами в закладах освіти.

У 2020/2021 навчальному році атестовано 7 педагогів.

Атестаційна комісія департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації підтвердила відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 2 педагогам.

За висновками шкільної атестаційної комісії:

підтверджено відповідність раніше встановленій категорії «провідний бібліотекар»;

підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 2 педагогам;

присвоєно:

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії» 1 педагогу,

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 1 педагогу.

Протягом 2020/2021 навчального року вчителі самостійно пройшли курси підвищення кваліфікації й набрали не менше 30 годин. Найпопулярнішими були курси при КОІПОПК, на платформах EdEra, Prometheus, «На Урок», «Всеосвіта».

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

У 2020/2021 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» і була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчої особистості вчителя, учня.

Головні зусилля було зосереджено на розвитку особистісно орієнтованої моделі виховання особистості, наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, мотивації до високої результативності у професійній діяльності, покращенню якості освіти, оптимізації контролю.

З жовтня 2017 року заклад бере участь у експериментальній роботі регіонального рівня з теми «Організація простору рівних можливостей для реабілітації та соціальної інтеграції учнів в умовах закладу загальної середньої освіти» (пошуково-формувального етапу, 4-й рік експерименту).

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, до реалізації завдань якої активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками методичних предметних комісій, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо.

У школі працювали методичні предметні комісії: вчителів природничо-математичних дисциплін (керівник Купріянчук Л. А.), суспільно-гуманітарних та естетичних дисциплін (керівник Островська І. В.), вихователів 5-11 класів (керівник Припишнюк Я. В.) та вчителів інформаційно-технологічних дисциплін (керівник Руденко О. С.). Результативною була робота всіх методичних предметних комісій. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділилися досвідом роботи, зросла їх педагогічна майстерність.

Педагоги школи йдуть в ногу з часом. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Із кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються в освітньому процесі також проєктні, модульні технології, технології продуктивного навчання.

Методична робота в 2020/2021 навчальному році була спрямована на вирішення таких завдань:

 1. Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки здобувачів освіти з навчальних предметів шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації навчання за системою розвивального навчання, організації роботи факультативів, гуртків, курсів за вибором.
 2. Забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу виконання Освітньої програми.
 3. Вивчення та вдосконалення педагогічними працівниками технологій дистанційного навчання.
 4. Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану.
 5. Удосконалення роботи з обдарованими учнями, організація науково-дослідницької роботи учнів в умовах адаптивного карантину.
 6. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогів шляхом організації роботи творчих груп, проведення методичних тижнів, декад.
 7. Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, ураховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів.
 8. Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проєктах різних рівнів.
 9. Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації освітнього процесу, життєдіяльності освітнього закладу.
 10. Поширення педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах.
 11. Забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи на вирішення таких завдань.

Важливе місце в забезпеченні освітнього процесу відводиться в закладі внутрішкільному контролю, його якості, науковості.

Протягом навчального року контролювалися:

 • правильність ведення шкільної документації, класних журналів;
 • дотримання єдиного орфографічного режиму;
 • стан виконання навчальних планів і програм;
 • стан ведення зошитів;
 • організація наступності навчання в 5 і 10 класах;
 • стан викладання англійської мови (5, 6-Б класах), іспанської мови (6-Б класі), математики (6-А та 6-Б класах), інформатики та курсів за вибором;
 • адміністративні контрольні роботи (замість ДПА) з української мови, математики та інформатики в 9 класі, з української мови, української літератури, математики, англійської мови, історії України, біології, хімії, фізики, географії та інформатики в 11 класі;
 • організація харчування учнів;
 • освітній процес під час дистанційного навчання (програма SMLS дає можливість адмінстратору моніторити не лише присутність учня та його результати, а й бачити підготовку вчителя до уроку, його плани та контент).

Матеріали, одержані під час здійснення контролю, висвітлювалися на засіданнях МПК, нарадах при директорі, педагогічних радах, видавалися узагальнювальні накази, питання виноситися на контроль, визначалася дата виконання чи повторного контролю. При повторній перевірці, зокрема щодо ведення класних журналів, зошитів, недоліки ліквідовувалися.

Така система внутрішкільного контролю допомагає створити чітку налагоджену систему роботи педагогічного, учнівського і батьківського колективів у вирішенні єдиної справи – навчання й виховання учнів, озброєння їх міцними знаннями.

Проте в здійсненні внутрішкільного контролю виявлено ряд недоліків: недостатньо здійснюється контроль за роботою вчителів-предметників з обдарованими дітьми, що є причиною недостатньої результативності учнів на предметних олімпіадах, слабкої активності роботи в дослідницько-експериментальному відділі Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді».

 

ВИКОНАННЯ ОСВІТНОЇ ПРОГРАМИ ТА

АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

Педагогічний колектив Володарської спеціалізованої школи-інтернату в 2020/2021 н. р. працював за Освітньою програмою, яка реалізувала рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Освітня діяльність здійснювалася на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів.

Реалізація освітньої програми школи здійснювалась через два рівні освіти:

 • базова середня освіта тривалістю п’ять років (5-9 класи);
 • профільна середня освіта тривалістю два роки (10-11 класи).

Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі. На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров’я.

Організація здобуття освіти за інституційною формою здійснювалася відповідно до Освітньої програми. Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учениці 6-Б класу були створені умови для засвоєння нею Освітньої програми за індивідуальним навчальним планом.

Навчальні плани були складені на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілю навчання, а саме:

 • для учнів 5-9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 405 (таблиця 8, таблиця 10);
 • для учнів 10-11 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, затвердженим Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392, та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» і затверджена наказом МОН від 20.04.2018 р. №408 (таблиці 1,2).

Детальний розподіл навчального навантаження подано в таблиці.

 

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

Клас

Години

Клас

Години

5-

1085

10

1330

6-А

1190

11

1330

6-Б

1190

 

 

7

1225

8

1260

9

1260

Усього годин

7210

Усього годин

2660

 

Зміст навчального плану став механізмом реалізації змісту освіти та одним із засобів формування моделі випускника кожного ступеня навчання. У закладі продуктивно функціонувала система факультативів, курсів за вибором, гуртків, що дозволило зробити освітній простір єдиним і таким, що тісно пов’язує різні вікові етапи в навчанні різних дисциплін для реалізації STEM-освіти.

При формуванні змісту допрофільної й профільної освіти та варіативної складової навчального плану було максимально враховано освітні потреби учнів, що випливають із результатів анкетування, опитування, моніторингу навченості та природних задатків здобувачів освіти.

Допрофільне навчання здійснено таким чином:

 5, 6-А, 7 класи – допрофільна підготовка з інформаційних технологій,

6-Б – допрофільна підготовка з іноземних мов (англійська, іспанська);

8, 9 класах – це поглиблене навчання інформатики та підсилення певних навчальних предметів, які необхідні для свідомого вибору інформаційно-технологічного профілю навчання у школі ІІІ ступеня.

Учні 5, 6-А, 6-Б, 7 класів вивчали  інформатику 2 години на тиждень.

У 2020/2021 навчальному році учні 8, 9 класів освоювали поглиблено курс інформатики за програмою «Інформатика 8-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики» (4 години: 2 год. за рахунок освітньої галузі та 2 год. – за рахунок годин, виділених на спеціалізацію навчальних предметів).

Також за рахунок годин, виділених на спеціалізацію навчальних предметів, впроваджено курси за вибором, а саме:

«Цифрова та медіа грамотність» (1 год.)  – 5, 6-А, 7 класи;

«Основи програмування» (1 год.) – 6-А,7, 8 класи;

«Введення в кібербезпеку» (1 год.) – 9 клас.

Із метою формування полікультурних компетентностей учнів у закладі введено факультативне вивчення іспанської мови: іспанська мова у 5, 6-А, 7 класах – по 0,5 години на тиждень.

Для формування фінансової компетентності та орієнтування на ринку товарів і послуг, знаходження інформації споживчого характеру і вміння управляти своїми фінансами освоєно курси за вибором: «Родинні фінанси» (5 кл.); «Фінансово-грамотний споживач» (6 кл.); «Фінансова культура» (7 кл.); «Прикладні фінанси» (8 кл.), «Економіка і фінанси» (9 кл.).

Учні10-11 класів навчалися за планами інформаційно-технологічного профілю, а це – курс інформатики: 5 годин на тиждень (2 год. із вибірково-обов’язкових предметів та 3 год. з додаткових годин на вивчення профільних предметів). Для поглиблення змісту інформаційно-технологічного профілю впроваджено курси за вибором:

«Основи верстки та веб-програмування» (10 кл.);

«Основи Інтернету речей» – 11 клас;

«Основи кібербезпеки» – 10 клас.

Це дало можливість учням 9-11 класів успішно пройти сертифікацію в локальній академії CISCO й отримати значущі результати з допрофесійної підготовки, а саме :

13 учнів (9 клас) та 8 учнів (10 клас) отримали свої перші сертифікати (курс «Вступ до кібербезпеки»);

6 учнів (10 клас) отримали сертифікати та здобули  професію молодшого помічника спеціаліста з кібербезпеки (курс «Основи кібербезпеки»);

4 учні (11 клас) успішно отримали сертифікати (курс «Введення в Інтернет речей»).

На завершення навчального року учні 8-11 класів під час змагань «ХАКАТОН 2.0» продемонстрували змістовні знання, набуті в STEM-проєктах, які були реалізовані із педагогами в процесі вивчення таких предметів: фізики, хімії, математики, біології, астрономії, основ здоров’я, програмування та технологій.

У 2020/2021 н. р. відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» та за рішенням педагогічної ради № 1 від 28.08.2020 р., поділ класів на групи було здійснено на основі мережі класів для вивчення таких предметів, а саме: інформатика – 5-9 класи; українська мова, англійська мова, фізична культура, трудове навчання для учнів 5 класу. Усього – 28 годин на тиждень протягом навчального року. Наповнюваність класів та поділ їх на групи в разі вивчення окремих предметів здійснено відповідно до законодавства: мережа класів на 01.06.2021:

Класи

5

6-А

6-Б

7

8

9

10

11

Усього

 

8

Учнів

28

22

19

22

24

23

8

10

156

 

2020/2021 навчальний рік, безумовно, увійде в підручники історії. У надзвичайних умовах жорстких карантинних заходів опинився ввесь світ, у тому числі й система освіти, яка є значною частиною суспільного життя. Масове дистанційне навчання в умовах ізоляції стало викликом для всіх: освітян, дітей, батьків і для нашого педагогічного колективу. У відповідності до Закону України «Про повну загальну середню освіту» навчальний процес здійснюється 175 навчальних днів, та у зв’язку з тим, що 7 днів учні були на додаткових осінніх канікулах і 8 днів припали на святкові дні, навчальний рік продовжено до 11 червня.

Враховуючи виклики сьогодення, а саме карантин, освітній процес з 28 по 31 грудня 2020 року та з 19 березня по 11 травня 2021 року проходив дистанційно. Організація навчання в режимі on-line здійснювалася на розгорнутому хмарному середовищі GOOGLE Еducation, Office 365 та за допомогою платформи SMLS (система управління школою та навчанням учнів). Педагоги проводили навчання в режимі реального часу за скоригованим розкладом як в синхронному, так і асинхронному режимах, використовували відеоконференції в системі SMLS, ZOOM, з посиланням на Всеукраїнську школу онлайн.

Державна підсумкова атестація та звільнення від неї осіб, які здобувають освіту за інституційною формою, здійснюється відповідно до законодавства. На підставі Закону України «Про внесення змін до Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 5014 від 13.04.2021р., ухваленого Верховною Радою України, наказу МОН від 03.03.2021 р. № 273 «Про звільнення від проходження ДПА учнів 4 та 9 класів у 2020/2021 навчальному році», відповідно до рішення педагогічної ради № 7 від 28.04 2021 р. учні 9 та 11 класів були звільнені від проходження ДПА.

Викладацька діяльність педагогів КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» була спрямована на формування знань, компетентностей, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та фізичних якостей здобувачів освіти. Педагоги здійснювали формувальне, поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання здобувачів освіти на предмет їх відповідності вимогам навчальної програми.

Заступник директора з навчальної роботи в програмі SMLS мала можливість проводити моніторинг за розкладом, бачити присутність учнів на онлайн уроці та навчальні досягнення (журнал класу), навчальний план учителя, наявний контент.

За конкурсним відбором на навчання 1 вересня 2020 року до Володарської спеціалізованої школи-інтернату було зараховано 34 учні з Київської області.

На початок року було 169 учнів, прибуло 5, вибуло 11, на кінець навчального року є 156 учнів.

Особливістю цього навчального року є те, що учнівський колектив оновився на 20%.

На основі вивчення педагогічного процесу, аналізу внутрішкільного контролю, проведених підсумкових робіт, перевірки класних журналів, зроблено висновки: плани навчальних програм 5-11 класів за 2020/2021 навчальний рік виконано й отримано результати.

Рішенням педагогічної ради закладу за високі досягнення в навчанні 5 школярів нагороджено Похвальними листами, за особливі досягнення у вивченні інформатики нагороджено Похвальною грамотою учня 11 класу, а дві учениці, які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та за результатами семестрового, річного оцінювання мали високі досягнення у навчанні з предметів навчального плану, отримали срібні медалі.

Педагоги розробили індивідуальні плани для учнів, які отримали з української мови, математики, алгебри, геометрії річний бал початкового рівня. У серпні для таких дітей будуть організовані консультування і проведено коригування знань.

 

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Серед пріоритетних напрямів роботи педагогічного колективу та адміністрації Володарської спеціалізованої школи-інтернату є створення умов для всебічного розвитку здібностей, обдарувань, талантів здобувачів освіти, формування ключових компетентностей, про які зазначено в Концепції Нової української школи. Розвиток обдарованості учнів залежить від професійного рівня педагогів та використання креативних методів навчання, які сприяють розвитку інтелектуальної, творчої предметної або лідерської обдарованості.

У 2020/2021 н. р. головними орієнтирами в організації роботи з обдарованими дітьми були:

– розробка і поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання: форми, методи, прийоми;

– створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу педагога;

– забезпечення педагогічних умов для самореалізації особистості учнів в освітньому просторі спеціалізованої школи;

– створення максимально сприятливих умов для формування високо інтелігентної, активної творчої особистості;

– стимулювання самостійності школярів у навчанні та розвитку;

– ознайомлення з найбільш актуальними ідеями сучасної науки;

– розвиток продуктивного творчого мислення, емоційного інтелекту;

– залучення вчителів та учнів до дослідницької діяльності, проєктування розвитку особистості учнів.

Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, головні з яких – виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. Для реалізації шкільної програми з питань роботи зі здібною та обдарованою молоддю в школі створена певна система роботи:  щорічно оновлюється банк даних про обдарованих дітей, з варіативної частини виділені додаткові години для підсилення української мови, математики, англійської мови, інформатики, курсів за вибором на факультативи.

Робота педагогів з обдарованими здійснюється за напрямами:

–        на уроках – індивідуальний диференційований підхід;

–        позакласна робота з предметів;

–        позакласні заходи в межах предметних тижнів;

–        участь учнів у олімпіадах та творчих конкурсах різного рівня;

–        театралізовані свята.

У закладі успішно діє шкільне наукове учнівське товариство «Ерудит», яке сприяє розвитку творчих здібностей школярів.

Звичайно, пандемія внесла свої корективи, тому другий рік поспіль не

проводився ІІ етап предметних олімпіад. Та все ж у першій декаді жовтня відбувся шкільний етап олімпіад з деяких базових дисциплін, у яких взяли участь 63 учнів (діти пішли на додаткові осінні канікули).

Незважаючи на карантинні обмеження, обдаровані учні школи стали активними учасниками онлайн-олімпіад, конкурсів, фестивалів.

Абсолютним переможцем ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН у відділенні «Мовознавство», секція «Іспанська мова» стала Мартиненко Оксана, учениця 11 класу (керівник Гершуненко О. В , учитель іноземної філології ).

У віртуальному обласному ІТ-батлі серед дітей та учнівської молоді з інформаційних технологій («Розумний дзвінок») 1 місце посів Швидун Олександр, учень 9 класу (учитель Руденко О. С.).

У Всеукраїнській олімпіаді з програмування призерами І етапу стали Шандурська Анастасія (9 клас), Швидун Олександр (9 клас), Луценко Арсен (8 клас), яких підготував учитель Руденко О. С.

Учні 8-9 класів узяли участь у Всеукраїнському конкурсі «iTalent» з інформаційних технологій (учитель Петровський С. А.).

Перше місце у Всеукраїнській онлайн-олімпіаді «Всеосвіта» (зимовий сезон) із математики зайняв Смітюх Ігор, 6-А класу, (учитель Гайдай Н. О.).

Активними учасниками були школярі й під час IX Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На Урок» (Весна 2021) з української мови та літератури (учителі Островська І. В. та Серпутько Л. В.).

Учні 6-А та 8 класів виконували завдання Шкільної Всеукраїнської дистанційної олімпіади «Всеосвіта» з української мови та літератури (Осінь 2020) й отримали свідоцтва (учителі Островська І. В. та Серпутько Л. В.).

 

ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

Система виховної роботи закладу, заснована на ідеї педагогіки життєтворчості, сприяє становленню і розвитку особистості школяра, створенню ситуації успіху та самореалізації дитини. У школі створено громадсько-освітній простір виховання дітей: виховання в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, що дає суспільству модель ціннісних відносин.

Виховна система закладу – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.

Виховну діяльність спрямовано за принципами:

      системності;

      національної спрямованості;

      гуманізації та демократизації;

      творчої діяльності;

      самостійності і самореалізації;

      врахування інтересів, запитів різних категорій учнів.

Виховання школярів реалізується в процесі організації:

      освітньої  діяльності;

      позаурочної та позакласної діяльності;

      роботи органів учнівського врядування;

      взаємодії з батьками.

Виховна робота в школі протягом 2020/2021 навчального року була спрямована на виконання завдань, поставлених Конвенцією про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про освіту», Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України від 25 червня 2017 року №344/2017), концепцією програми «Школа доброзичливого ставлення до дитини», Державною соціальною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, проєктом «Безпечна школа» (антибулінг), методичними рекомендаціями з деяких питань організації в закладах освіти виховної роботи. Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних ключових напрямів:

 • військово-патріотичне виховання;
 • громадсько-правове виховання;
 • екологічне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • родинно-сімейне виховання;
 • моральне виховання;
 • профорієнтаційне виховання;
 • превентивне виховання;
 • формування здорового способу життя;
 • розвиток творчих здібностей.

Та відповідно до Основних орієнтирів виховання:

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Протягом навчального року вихователі працювали над вирішенням першочергових завдань щодо виховання учнів у сучасних умовах, зокрема: сприяння створенню в учнівському колективі цілеспрямованого освітнього середовища, виховання в учнів громадянської активності, небайдужості до того, що відбувається в Україні, в школі та поза її межами; впровадження демократичних культур через вироблення відповідних процедур для захисту прав дитини і, відповідно, формування у них демократичних цінностей.

Робота вихователів-класних керівників спрямовувалась на підвищення теоретичного, методичного рівня підготовки педагогів з проблем виховання; стимулювання ініціативи і творчості педагогів, активізацію їх діяльності в дослідницько-пошуковій роботі з виховання дітей.

Предметна комісія вихователів-класних керівників 5-11 класів працювала над реалізацією методичної проблеми «Формування сприятливого виховного середовища для духовного збагачення учнів та формування життєвої компетентності майбутнього громадянина України».

Підвищення фахового рівня педагогів проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; опрацювання новинок методичної літератури; проведення круглих столів з метою обміну досвідом; впровадження в освітній процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії.

У якості основних форм роботи визначені тематичні засідання ПК, участь в роботі педагогічної ради, відкриті виховні заходи, звіти про роботу, знайомство з новинками методичної літератури тощо.

Згідно з планами самоосвіти розроблено тематику засідань предметної комісії, які було проведено впродовж 2020/2021 навчального року: «Пошук ефективних рішень. Організація роботи предметної комісії вихователів-класних керівників. Визначення завдань для роботи», «Проєктування – технологія виховної діяльності педагога», «Медіація у школі: нові шляхи порозуміння», «Екологічна культура особистості – екологічна культура нації», «Педагогічний моніторинг ефективності виховного процесу».

Під час засідань було розглянуто питання створення безпечних умов організації освітнього процесу у 2020/2021 н. р., розробки Положення про академічну доброчесність, проєктування виховної діяльності класного колективу, створення системи виховної роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування, виховання екологічної культури особистості, організації ефективної взаємодії вихователя-учнів-батьків.

Протягом навчального року педагоги працювали за індивідуальними планами, складеними відповідно до річного плану, змістовна наповнюваність яких відповідає віковим особливостям учнів і спрямована на виховання у них ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

Здоров’я є безцінним надбанням не лише окремої людини, а й усього суспільства. Впродовж навчального року важливе значення вихователями надавалося роботі зі збереження життя і здоров’я дітей. Зокрема, традиційний Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності включав питання профілактики інфікування та поширення COVID-19. Із метою зниження страхів, пов’язаних з хворобою, а також підтримки здатності учнів долати вторинні ефекти розповсюдження вірусу на їхні життя, під час тематичних заходів здобувачі освіти отримували достовірну інформацію та науково обґрунтовані факти про коронавірус.

Під час загальнонаціональних Тижнів безпеки дорожнього руху, що проходили з 9 по 15 листопада 2020 року та з 17 по 21 травня 2021 року, були проведені класні години, конкурси, вікторини, змагання, зустріч з інспектором ювенальної превенції та поліцейським СРПП № 4 Володарського ВПГУ НП у Київській області. Метою заходів є попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, вивчення правил поведінки на дорозі. Єдині національні уроки з безпеки дорожнього руху «Безпека на дорозі – безпека життя» та «Безпечна дорога додому» стали підсумком вивчених і засвоєних знань.

Із метою виховання в учнів потреби в здоровому способі життя, відповідальності за своє здоров’я, непримиренного ставлення до шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя систематично проводився цикл бесід, тематичних первинних, цільових та позапланових інструктажів, попередження батьків щодо забезпечення безпечних умов життєдіяльності учнів вдома. Під час дистанційного навчання вихованці взяли активну участь у челенджі фото- та відеоробіт до Всесвітнього дня здоров’я. Учні 10 класу були задіяні спільною діяльністю над проєктом «Здоровим бути модно».

Із метою формування в учнів громадського світогляду і громадської позиції у забезпеченні пожежної, техногенної безпеки в державі та виховання культури безпеки життєдіяльності вихованці взяли участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків на протипожежну і техногенну тематику «Пожежі краще запобігти!».

Із метою формування в здобувачів освіти навичок здорового способу життя та відповідальної поведінки, вироблення імунітету до негативних впливів соціального оточення проведено ряд заходів превентивного характеру, зокрема година спілкування «Захисти себе від СНІДу» (7 кл.), вікторина «Що ти знаєш про ВІЛ/СНІД?» (8 кл.), заняття з елементами тренінгу «Знати, щоб жити!» (9 кл.).

Важливою складовою превентивної роботи із вихованцями є профілактика та протидія булінгу (цькуванню) в дитячому середовищі. У рамках Всеукраїнського тижня з протидії булінгу спільно з соціально-психологічною службою класними керівниками проведено опитування серед учнів про булінг як соціальне явище та його форми, обговорили проблему булінгу на класних годинах: «Ми проти булінгу» (6-Б кл.), «Стоп булінг» (7 кл.), «Булінг – способи протидії» (9 кл.), тренінгові заняття «Ні булінгу» (10-11 кл.).

Особливу увагу педагогами було приділено профілактиці мережевої  залежності та суїцидальної поведінки серед підлітків. Із метою застереження дітей від негараздів під час перебування в Інтернеті класними керівниками освітнього закладу проведено ряд навчальних уроків у рамках освітнього проєкту #stop_sexтинг. Учні 7 класу дослідили тему користі та шкоди від гаджетів у проєкті «Гаджети – друзі чи викрадачі часу сучасної молоді?»

У рамках Всесвітньої акції «16 днів проти насильства» було організовано та проведено ряд заходів на відповідну тематику: година спілкування «Торгівля людьми: міфи та реальність» (9 кл.), бесіда-тренінг «Зрозуміти іншого» (7 кл.), «Можливості обмежені – здібності безмежні» (7 кл.), «Волонтер – це можливість зробити світ кращим» та ін. За підтримки батьків учні та педагоги взяли участь у благодійній акції до Дня людей похилого віку. Було зібрано кошти, на які закуплено необхідні речі в будинок для людей похилого віку в с. Руде Село. Також учні нашої школи долучитися до обласного еко-челенджу «Зроби годівничку – врятуй пташину», акції «Нагодуй тварину-безхатька» та проведення Уроку доброти, на якому вихователі разом з учнями обговорили тему гуманного та відповідального ставлення людей до тварин.

Значну увагу було приділено підвищенню рівня правової свідомості здобувачів освіти, рівня обізнаності з проблем порушення прав людини. Учні 10-11 класів долучилися до «Найбільшого уроку у світі», присвяченого 75-річчю з дня заснування Організації Об’єднаних Націй на тему «Знаю права й змінюю світ». Проведення заходів «ООН про права дитини» (5 кл.), «Подорож країною закону та права» (6-А кл.), «Немає права без обов’язку» (8 кл.) сприяли вихованню поваги до прав та основних свобод людини, толерантного ставлення до потерпілих від насильства.

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності та з метою формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей пройшли заходи, спрямовані на формування в учнів поваги до інших людей, їхніх думок, їхніх вподобань та висловлювань: відверта розмова з елементами рольової гри «Мій настрій: як ним керувати?» (8 кл.), «Толерантність – це мистецтво жити» (7 кл.), годин спілкування з елементами тренінгу «Толерантність – необхідна риса ХХІ століття» (10-11 кл.) та «Вчимося толерантному спілкуванню» (5 кл.).

У виховних групах пройшли відкриті виховні заходи. Учні 9 класу вчилися правильно керувати собою в конфліктних ситуаціях (година спілкування з елементами тренінгу «Будую мир навколо себе» (Я. В. Припишнюк). А під час години спілкування «Щастя. Як його досягти?» вихователь 8 класу Л. М. Василенко спонукала до вироблення в учнів високих моральних якостей та самовиховання. Також Н. В. Луцак та М. Р. Коніна ділилися своїми наробками з даної тематики під час проведення відкритих годин спілкування «Дружба – найцінніший скарб» (6-А кл.) та «Умій дружбою дорожити» (5 кл.).

Організація та проведення таких форм роботи як класні посиденьки, чаювання, суботні пікніки на природі сприяло покращенню мікроклімату в класних колективах, формуванню ціннісного ставлення і судження у школярів, вміння вибудовувати доброзичливі й толерантні стосунки із усіма учасниками освітнього процесу.

Починаючи з першого уроку нового навчального року, патріотичному вихованню приділялося особливе значення. «Україна – європейська країна» (6-А кл.), «З Україною в серці» (7 кл.), «Україна починається з тебе» (9 кл.), «Діти об’єднують Україну» (8 кл.), «Відкрий для себе Україну» (11 кл.) – це уроки державності, громадянськості, людяності, патріотизму. До Дня української писемності та мови із вихованцями було проведено низку заходів, під час яких педагоги вміло використовували різні форми та методи роботи: мовна вікторина (6-А кл.), інтелектуальна філологічна гра «Магія рідного слова» (9 кл.), година спілкування «Шануймо мову калинову» (7 кл.), інсценізація української народної пісні та ін. Учні вкотре відчули велику вагу рідного слова й особисту відповідальність за нього перед минулим, сьогоденням і майбутнім. Під керівництвом вихователів Василенко Л. М. та Охочої Н. А. вихованці мали змогу доторкнутися до минувшини, поринути в атмосферу загадковості вечора на Андрія.

Із метою вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. в Україні було проведено години спілкування «Вогонь скорботи в серці на віки» (5 кл.), «Не повторися, біль душі людської» (6-А кл.), «Україна пам’ятає» (6-Б кл.), «Тоді їх міг врятувати хліб» (9 кл.), «З Україною в серці» (10-11 кл.), також організовано загальношкільну акцію «Запали свічку» та покладання колосків до пам’ятника в с. Логвин «Голодомор 33» (6-Б кл.).

До Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва класні керівники 5-11 класів провели години спілкування на тему «Нащадки козацької слави» та тематичні вікторини, які були спрямовані на виховання в учнів патріотизму, інтересу до вивчення історії свого народу, бажання стати нащадками славних лицарів – українських козаків. Під керівництвом педагогів учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Захисники України» на платформі ТОВ «Всеосвіта» і показали гарні результати.

Із метою вшанування громадянського подвигу учасників Революції гідності, національно-патріотичного виховання дітей, утвердження демократичних цінностей, ідеалів свободи і справедливості, класними керівниками нашого закладу проведено низку виховних заходів: години спілкування «День Гідності та Свободи» (6-Б), «Україна – територія гідності та свободи» (8 кл.), диспут «Гідність – основа справедливого суспільства» (9 кл.) та ін.

Із метою гідного вшанування подвигу Героїв Небесної сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України, у всіх класах пройшли тематичні виховні заходи. Учні і педагоги школи долучилися до патріотичного онлайн-форуму учнівської молоді Київщини «Зима, що нас змінила».

До Дня пам’яті та примирення проведено онлайн-зустріч на тему «Жінки України у війні: історія і сьогодення» (7 кл.), години спілкування «Не згасити пам’яті вогонь» (8 кл.), «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» (9-11 кл.), презентації родинних фото та біографій тих, чиї долі обпалені Другою світовою, у відеороликах «Історія поколінь».

Із метою поглиблення знань молоді про iсторичний факт злуки українського народу, його значення для нашого народу та виховання почуття патріотизму в дітей педагогами були проведені онлайн-заходи до Дня Соборності України.

До 103-ї річниці вшанування пам’яті героїв Крут у кожному класі пройшли виховні заходи, під час яких діти ділилися цікавими розповідями, переглянули презентації, відеоматеріали, декламували вірші та хвилиною мовчання вшанували пам’ять героїв.

Із метою розширення знань учнів про історичні події афганської війни було проведено годину спілкування «Час – величина безцінна». У той день учні нашого закладу взяли участь у традиційному мітингу в центрі селища біля пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам та долучилися до акції «Від серця до серця».

Педагоги продовжують опановувати інформаційні технології. Під керівництвом наставників учні створювали тематичні відеоролики. Зокрема, найбільшу кількість таких робіт представили учні 7 класу (Н. О. Гайдай). Також із метою розвитку читацьких інтересів однолітків, учні 9 класу поділилися відео роботою до Всеукраїнського дня бібліотек. А учні 6-Б класу представили відеопрезентацію результатів краєзнавчої пошукової роботи «Знай і люби свій рідний край» та фотопрезентацію до Дня української хустки (Н. Є. Плешакова). Вихованці всіх класів активно долучилися до челенджу відеопривітань з Різдвом Христовим, обласної родинної онлайн-етноакції «Дитинства пісня Великодня» (розміщували на сторінці Фейсбуку великодні відеопривітання, відеозвіти майстерного випікання паски, фарбування яєць тощо).

Значну увагу було приділено формуванню відповідального та дбайливого ставлення вихованців до природи. До Всесвітнього дня Землі учні 5-6 класів взяли участь в онлайн-екомандрівці «Земля – наш спільний дім», а 7-8 класи – у вікторині «Зазирнімо в обличчя Землі» та фотовернісажі «Матінка Земля».

Із метою гідного відзначення мужності, самовідданості і високого професіоналізму учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з учнями 5-7 класів було проведено урок пам’яті «Твій біль, Україно – Чорнобиль», урок-візія «Зона відчуження чи відродження» (9 кл.), онлайн виставку дитячих творчих робіт «Чорнобиль – довгий слід трагедії», літературні читання поезій українських авторів, що порушують тему Чорнобиля. Проведення цих заходів та віртуальної екскурсії учнів 8-11класів до Національного музею «Чорнобиль» спонукало їх замислитися над найболючішими проблемами екології сьогодення.

Розширенню світогляду вихованців, поглибленню знань в області історії розвитку космічної галузі сприяло проведення години спілкування «Україна – космічна держава» (7 кл.), віртуальної екскурсії до Національного музею космонавтики імені С. Корольова (9 кл.), створення інформаційних відеороликів (6-Б кл.). Старшокласники взяли участь у онлайн вікторині «Космос відомий і невідомий».

Незважаючи на карантинні обмеження, значну увагу вихователями було приділено роботі з батьками. Проведення онлайн-батьківських зборів, підтримка взаємозв’язку під час спілкування в групах Viber та в режимі телефонних розмов сприяли створенню атмосфери взаєморозуміння, довіри та участі родини у проєктуванні індивідуальної освітньої траєкторії дитини.

Успіх виховної діяльності класного керівника великою мірою залежить від правильних взаємин з учителями, які працюють у його класі, виробленні єдиних вимог до виконання домашніх завдань, підготовки до уроків.  Класними керівниками здійснювалося відвідування навчальних занять, що сприяло покращенню результатів освітнього процесу.

Протягом року педагоги постійно працювали над підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти, участі в тематичних семінарах, тренінгах, обговоренні різних проблем під час педрад тощо. Відкриті загальношкільні виховні заходи членами МПК було проведено на достатньому методичному рівні, з урахуванням індивідуальних можливостей вихованців кожного класу, на різноманітну тематику та за відповідним напрямом формування ціннісних пріоритетів.

За результатами проходження атестації вихователю Василенко Л. М., Купріянчук Л. А. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Глобець О. М. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Коніній М. Р. встановлено категорію «спеціаліст І категорії».

Аналізуючи роботу вихователів – класних керівників, можна сказати про те, що педагоги підвищують свою фахову майстерність, мають результативність у роботі з вихованцями.

Також аналіз роботи членів МПК вихователів школи дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із проблеми МПК реалізовано не в повній мірі. Не всі колеги провели відкриті виховні заходи з причини карантину та періоду дистанційного навчання.

Педагоги мають певний досвід та напрацювання з питань виховної роботи, але, на жаль, робота класних керівників щодо друку матеріалів з виховної роботи у фахових виданнях є недостатньою.

Необхідно продовжити підвищувати професійну компетентність педагогів із питань сучасних підходів до організації виховного процесу, створення безпечного освітнього середовища та формування в учнівської молоді ціннісних життєвих навичок.

 

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Робота педагога-організатора в школі ґрунтується на засадах партнерства між педагогічним колективом, лідерами учнівського самоврядування та всіма дітьми школи.

Основними принципами цього підходу є повага до особистості, доброзичливість і позитивне ставлення, довіра у відносинах, стосунках. Дотримуючись цих принципів, педагог-організатор та лідери учнівського самоврядування разом вирішували проблеми, оцінювали ризики та приймали рішення, застосовували емоційний інтелект та співпрацювали в команді, дотримуючись виховного шкільного плану та плану роботи педагога-організатора.

Робота учнівського самоврядування в школі щороку розпочинається з передвиборчих перегонів між кандидатами на посаду президента школи. Після перегонів пройшли відкриті, демократичні вибори президента, на яких перемогу здобув Старовойт Максим, учень 10 класу. На першому засіданні учнівського комітету, методом голосування, було обрано шкільних міністрів, які є генераторами ідей та планів, що будуть впроваджуватися в життя учнівського колективу. Напередодні Дня працівників освіти члени учнівського самоврядування КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» підготували приємний сюрприз для всіх працівників закладу освіти – незабутню зустріч в стилі джазу, святковий концерт та стильну фотозону, на фоні якої позували всі працівники.

Учні та вчителі школи взяли активну участь у акції «Турбота», яку організував міністр Волонтерського руху до Дня людей похилого віку. На благодійні кошти були закуплені особисті речі для бабусь та дідусів в Будинок для людей похилого віку в с. Руде Село.

У рамках акції «Цигарці – ні, а спорту – так» міністерством спорту було організовано та проведено «Веселі старти», які були відповіддю на заклик.

До Дня Гідності та Свободи міністерство внутрішніх справ підготувало реквієм пам`яті Героїв Небесної Сотні. Продемонстрували відеохроніку подій 2014 року та нагадали про справжні цінності українського народу. Активісти закладу  провели акцію «16 днів проти насилля» з 25 листопада до 10 грудня 2020 р. У рамках цієї акції діти висловили свої побажання і поради, як жити без жорстокості.

Міністерством культури були організовані акції: «Запали свічку пам’яті» та «Хліб – це життя» до Дня пам’яті жертв голодомору. Учні школи вшанували пам`ять жертв голодомору 1932-1933 років акцією «Україна. Голодомор. Пам`ятаємо.». Школярі пригадали історичні події 33-х років, «Закон про 5 колосків», порівняли потреби дітей того часу та сучасносні.

До Дня Збройних Сил України міністр спорту та здоров’я зі своїми заступниками організував та провів спортивні змагання «Козацькі забави».

Напередодні свята Андрія, з урахуванням всіх протиепідемічних заходів, дівчата та хлопці з учнівського лідерства організували веселі вечорниці, де пригадали традиції українського народу, ворожили на майбутнє та жартували. Також напередодні свята Миколая Чудотворця члени учнівського самоврядування організували вітання для всіх учнів школи.

Завершився семестр творчо: за ініціативою міністра дизайну були виготовлені власноруч прикраси, малюнки, витинанки, якими прикрасили актову залу, вестибюлі, вхідні двері корпусів школи. Неперевершеним акордом творчості була новорічна фотозона та Різдвяні віночки.

Міністр культури організував школярів у підготовці до загальношкільного свята «Новорічне диво», а танцювальні флешмоби, які провели члени міністерства, були веселими та запальними.

Підготувалися до Різдва заздалегідь: всі лідери учнівського самоврядування були задіяні в зйомках вітального відеоролика «Україна колядує».

Голова учнівського комітету Старовойт Максим та його заступник Вітенко Юлія систематично розвивають свої лідерські якості та беруть участь у різноманітних проєктах. Протягом семестру вони взяли участь в онлайн-проєкті «Школа лідерів», де отримали сертифікати за активну участь.

З початком другого семестру розпочався новий марафон челенджів, проєктів, конкурсів. Лідери учнівського самоврядування підвели підсумки за перший семестр навчання та спланували роботу на ІІ семестр. Так, вже 22 січня був проведений тематичний захід до Дня Соборності України та відзнято ролик «Ми – Україна», за який отримали подяку від Департаменту освіти і науки КОДА. Всі міністерства взяли активну учать у підготовці та проведенні тижня іноземних мов. За сприяння лідерів учнівського самоврядування, була поставлена музична вистава «Любов до ближнього», в якій були задіяні учні школи. Вистава пройшла тріумфально. Її актори здобули найвищу нагороду – «Гран-прі» на фестивалі, який проходив он-лайн в місті Лос-Анджелес.

Свято до Дня Святого Валентина – «Хто зверху», яке організував міністр внутрішніх справ Федорчук Назар, усім школярам запам’яталося неперевершеними емоціями.

Сюрпризом для працівників школи було привітання від учнів та учнівського комітету зі святом 8 Березня (відеоролик).

Радісною новиною стала для всіх робота шкільного радіо: рубрики, тексти та музичний супровід завжди готували міністр культури – Чуйкова Софія, міністр дизайну – Колісник Катерина та її замісник – Петрусян Анастасія.

Весело, сонячно та радісно зустріли «Масляну»: лідери учнівського самоврядування організували майстер-класи, ігри та розваги на святі.

Під керівництвом міністра друку та інформації Ярмоли Максима, школярі взяли активну участь в челенджах: #Подякуйвчителю та #Т_Г_Шевченко_Джура_Київщина. За участь в останньому челенджі також отримали подяку від Департаменту освіти і науки КОДА.

Міністр волонтерського руху Ніколаєнко Михайло та міністр спорту Підкаура Владислав із замісником Осадченко Кирилом проводили шахові та тенісні турніри, організовували зустрічі з футболу.

До Дня сміху міністром культури Чуйковою Софією та міністром дизайну Колісник Катериною був змонтований відеоролик «Рік посмішок».

Великим сюрпризом був і відеоролик-привітання з Днем народження директору школи від лідерів учнівського самоврядування.

Цікаво, феєрично, креативно було проведене свято до Дня захисту дітей, в якому всі міністри приймали активну участь.

Хочеться ще наголосити, що учні нашої школи, на чолі з лідерами учкому, брали активну участь в таких челенджах: #КвіткаВідродження, #естетиЦТДЮК,  #2021працюємотворчокреативно, #ASEContest2021, #МійЕкоВчинок2021, #великденьнакиївщині2021, #етноблогер2021, #ВідзнакаКапіноса, #Не забирай у себе завтра, #Народжені в Незалежності, за які отримали подяки та сертифікати.

Протягом 2020/2021 навчального року всі міністерства учнівського самоврядування справлялися зі своєю роботою. Більшість учнів школи із задоволенням брали учать в учнівському самоврядуванні, в організації колективних творчих справ. Діти вчилися бути ініціативними, відстоювати власну думку, формувати активну громадянську позицію.

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ГУРТКІВ

Важливою складовою виховної роботи в школі є охоплення учнів гуртковою, позакласною та позаурочною роботою, що дає можливість продовжити процес формування лідерських, творчих якостей, соціальної активності учнів. Упродовж року під час занять у шкільних гуртках приділялась увага стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх участі у спільній діяльності у справі виховання.

Система гурткової роботи в школі динамічна – деякі гуртки працюють багато років, а деякі – рік – два. Це залежить від бажань і потреб учнів. Впродовж 2020/2021 навчального року у закладі діяли 12 гуртків, які охоплювали 156 школярів, що становить 100 % від загальної кількості учнів школи.

Гурткова робота в освітньому закладі здійснюється на основі Типових програм МОН, молоді та спорту України та авторських програм. На основі програм розроблені плани роботи на навчальний рік.

Заняття проводяться в позаурочних час і згідно графіка. Керівники гуртків розвивають самостійну творчу активність дітей, формують навички творчої діяльності, застосовують на заняттях такі методи і форми навчання, які допомагають виробити стійкий інтерес до певного виду діяльності.

Робота керівників гуртків в 2020/2021 навчальному році була спрямована на виконання наступних завдань:

–   забезпечення атмосфери безпеки в дитячому колективі, сприятливого морально-психологічного клімату;

–   організація різноманітної творчості та суспільно значущої діяльності вихованців, створення умов для успішного самоствердження кожного учня в суспільно корисній діяльності;

–   стимулювання та підтримка творчого розвитку обдарованих дітей;

–   здійснення індивідуальної педагогічної підтримки учнів;

–   забезпечення педагогічно обґрунтованого вибору форм, засобів і методів навчання та виховання учнів;

–   організація участі вихованців у фестивалях, творчих конкурсах, спортивних змаганнях;

–   організація роботи з батьками, залучення їх до надання допомоги у розвитку здібностей дітей;

–   створення позитивного іміджу гуртка.

Одне з головних завдань гуртка «Футбол» – створення умов для фізичного розвитку учнів та виховання потреби в здоровому способі життя, підтримці фізичної форми. Головною ознакою занять в гуртку є налаштованість дітей на роботу, вивчення нових вправ, прийомів. Заняття мають чітку структуру, методично правильно побудовані.

Учні школи із задоволенням відвідують заняття вокальних гуртків «Веселі нотки» та «Вокаліз», основною метою яких є виховання ціннісної орієнтації у сфері музики, музичних інтересів, смаків і потреб а також розвиток музичних здібностей, творчого потенціалу особистості, почуття ритму, вокально-хорових та сценічних навиків.

Цікавим для учнів є комп’ютерний гурток, метою якого є розвиток логічного та алгоритмічного мислення, вивчення інформатики на творчому рівні, здобуття стійких навичок роботи з найпоширенішими прикладними програмами та підготовка вихованців до участі в конкурсах, турнірах різного рівня. Робота гуртка – це прекрасний засіб розвитку творчості. Заняття проводяться в кабінеті інформатики, де кожен учень має доступ до комп’ютера та Інтернету. Діти із задоволенням працюють із клавіатурним тренажером «Solo», створюють графічні зображення за допомогою редактора «TuxPaint», анімаційні ролики в програмі «Scratch», електронні презентації за допомогою PowerPoint, он-лайн створюють мотиватори та демотиватори.

На заняттях гуртка «Робототехніка» діти отримують та поглиблюють знання з наук, вчаться аналізувати, активно шукати шляхи розв’язку проблемних ситуацій, успішно працювати в команді, розвивають творчі та конструкторські здібності, комунікативні навички; із задоволенням навчаються і створюють свій власний світ – від автоматизованої іграшки до складного робота, беруть участь у конкурсах та змаганнях. Цьогоріч вихованці гуртка «Робототехніка» взяли участь у віртуальному обласному ІТ-батлі серед дітей та учнівської молоді з інформаційних технологій (Швидун Олександр, 1 місце, номінація «STEAM проєкт»).

У системі художньо-естетичної освіти учнів одне з найважливіших місць посідає мистецтво. Дієвим засобом естетичного виховання школярів є, зокрема, мистецтво танцю, яке ефективно впливає на всебічний розвиток особистості. Тому й не дивно, що одним із найулюбленіших у школі є хореографічний гурток «MAXIМUM», який працює в освітньому закладі уже три роки. Мета хореографічного навчання – сприяти естетичному вихованню і фізичному розвиткові молодого покоління. Завдання програми: дати учням базову та спеціальну хореографічну підготовку, виявити та розвинути нахили дітей і задовольнити їхню потребу в руховій активності; розвинути почуття ритму, хореографічну виразність, координацію рухів і на цій основі виховувати художній смак, уміння повноцінно сприймати мистецтво танцю. Опановуючи навчально-тренувальні вправи, учні на заняттях училися створювати і відчувати образи, вдумливо виконувати рухи різних видів танцю та їх музичного оформлення. Протягом вересня-червня було вивчено 36 хореографічних постановок естрадно-спортивного, сучасного та народного жанрів.

Гуртківці «MAXIMUM» брали участь у фестивалях (багатожанровий онлайн фестиваль «Самоцвіти» (ІІ призове місце); онлайн фестиваль «World Stars USA 2021» м. Лос-Анжелес, США (вибороли найвищу нагороду фестивалю ГРАН-ПРІ)); челенджах (#Україна_це_ми_Київщина, #Етноблогер 2021, #Екоманіфест, #Вишиванка єднає українців); святкових лінійках (свято першого дзвінка, відкриття спортивного майданчика, свято останнього дзвінка); загальношкільних заходах (день учителя, свято Нового року, день св. Валентина, «Масляна»; свято до Восьмого березня; свято до Дня захисту дітей та ін.).

Учасниками хореографічного гуртка «MAXSIMUM» була поставлена музично-хореографічна вистава «Любов до ближнього». Також гуртківці взяли участь у Міжнародному фотоконкурсі «Світ закладів позашкільної освіти» | International photo contest «World of After-School Education Institutions».

Наступного року плануємо розширити танцювальний репертуар та приділити більшу увагу техніці, синхронності й акробатичним елементам.

Творчість і мистецтво рідко знаходять місце в нашому повсякденному житті, але в той же час саме вони роблять найблагородніший вплив на розвиток дитини. Під час занять на гуртку декоративно-ужиткового мистецтва «Креатив» протягом року діти під керівництвом керівника працювали з різними матеріалами: природнім матеріалом, паперовими та пластиковими відходами, папером різного виду, пластиліном, нитками різних видів, продовжували малювати фарбами та олівцями. Вчилися виготовляти маленькі сувеніри, виготовляли картини та композиції, навчалися нетрадиційним методикам малювання.

Гуртківці неодноразово ходили на екскурсії та вели спостереження в природі, заготовляли природній матеріал та використовували різні види зберігання матеріалу.

Учасники гуртка взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Україна єднає» від заслуженої артистки України Оксани Стебельської (посіли два третіх місця), Міжнародному конкурсі позашкільної освіти, обласному конкурсі «Знай і люби свій рідний край».

Розвиток ринку праці, зростання вимог до якості підготовки фахівця визначає необхідність якісного покращення усієї системи професійної підготовки кадрів. Одним із важливих напрямів реалізації такого завдання є розвиток і вдосконалення роботи з професійної орієнтації молоді у процесі здобуття нею повної загальної середньої освіти. Профорієнтаційна робота з вихованцями – один із головних аспектів гурткової роботи, спрямованої на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві. У закладі добре спланована робота гуртків за інтересами, яка розвиває здібності дітей, їх творчу активність. Значну допомогу в цьому надає й громадська спілка «Освіторія», за сприяння якої в закладі діє програма «Перша професія». У рамках цієї програми діти можуть навчитися кулінарній справі та швейній майстерності та отримати навички першої професії.

Гурток «Швейна справа» формує гарний смак та занурює в атмосферу творчого швейного процесу. Вихованці гуртка та їх керівник долучилися до благодійної акції «Добрі справи», власноруч виготовили подарунки мешканцям будинку-інтернату для людей похилого віку в с. Руде Село. 

Гурток «Кулінар» сприяє розвитку у дітей бажання самостійно готувати страви, забезпечувати їх естетичний вигляд, вихованню інтересу до виконання трудових дій, прагненню досягати результату.

Бути ошатними, стильними, привабливим вчаться діти на гуртку «Перукарська майстерність», який занурює в світ краси, моди та стилю, надає навички престижної професії.

Майже всі учні, які задіяні в гуртковій роботі школи, беруть активну участь у різноманітних конкурсах та змаганнях, тим самим розвивають свій потенціал, формуються як творча особистість.

 

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕДІАЦЕНТР

Протягом 2020/2021 навчального року шкільний бібліотечно-інформаційний медіацентр працював над науково-методичною темою «Підвищення читацького інтересу шляхом залучення інноваційних технологій в роботі шкільної бібліотеки».

Робота проводилась згідно плану школи та бібліотеки і була направлена на:

– піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, впровадження в роботу нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення освітнього процесу;

– сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, Закону України «Про загальну середню освіту», вихованню досконалої, інтелектуальної, розвинутої особистості;

– сприяння реалізації концепції Нової української школи, яка ґрунтується на «Рекомендаціях Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя», щодо навчанню здобувачів освіти засобами книги вмінню навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями;

– підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення освітнього процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук;

– координація роботи ШБІЦ зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, у задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навичок читання літератури;

– пошук нових форм роботи, що в умовах пандемії Covid-19 спонукає здобувачів освіти звертатися до книг та пробуджує інтерес до читання; популяризації літератури на інтернет-сервісах;

– якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і копітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки: формування в дітей стійкої потреби в книзі;

– інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності;

– всебічний розвиток дитини як особистості, її здібностей і талантів, національної та патріотичної свідомості і загальнолюдської моралі.

Книжковий фонд художньої літератури бібліотеки у 2020/2021 навчальному році поповнився 103 примірниками. Фонд підручників зріс на 139 примірників.

Згідно з планом роботи шкільного бібліотечно-інформаційного центру на 2020/2021 навчальний рік були проведені такі заходи: бібліогра «Вітражі мудрості» (6-А, 6-Б кл.), подорож екологічною стежиною (5 кл.), етногра «Нащадки козацької слави» (5-7 кл.), інтелектуально-розважальна гра «Екологічний бумеранг» (8-11 кл.), бібліотечне заняття з елементами тренінгу «Безпечний Інтернет» (5 кл.), змагання знавців слова «Пізнаймо в серці рідну мову» (5-7 кл.), година поетичного настрою до 150-річчя з Дня народження Лесі Українки «Горить зоря її поезії над краєм» (5 кл.), космічна вікторина «Космос відомий і невідомий» (9-11 кл.), вікторина «Зазирнімо в обличчя Землі» (7-8 кл.), екомандрівка «Земля – наш спільний дім» (5-6 кл.).

Також проведено цикл бібліотечних уроків про роль бібліотеки і культуру читання, оформлено тематичні полички, книжкові виставки літератури, віртуальні виставки до знаменних та пам’ятних дат.

Протягом усього навчального року надавалась допомога педагогічному колективу в доборі методичної та художньої літератури для проведення уроків та різноманітних масових заходів.

Учителі отримували інформацію про нові надходження до бібліотеки підручників та художньої літератури.

Своєчасно велася обробка, видача нових та списання старих підручників та художньої літератури.

 

СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Питання охорони праці проходить через усю систему роботи закладу і стосується всіх напрямів діяльності та всіх без винятку учасників освітнього процесу.

Адміністрацією навчального закладу проводиться цілеспрямована робота з питань реалізації державної політики в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу у відповідності до річного плану роботи.

Робота педагогічного колективу з охорони праці організована згідно із законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти». Відповідно до вимог нормативних документів, у навчальному закладі розроблена документація з питань дотримання безпеки та охорони праці, створено службу охорони праці, затверджені Положення про службу охорони праці, створені й діють комісії з навчання та перевірки знань з охорони праці, програми навчання, плани-графіки проведення навчання. Робота служби з охорони праці здійснюється відповідно до плану роботи та графіків обстежень, затверджених директором закладу.

Згідно з вимогами чинних нормативних документів, розроблені, затверджені директором і видані посадові інструкції для всіх працівників закладу освіти, розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.

До початку навчального року всі працівники закладу надали медичні книжки з дозволом на роботу.

На початок 2020/2021 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, провели обстеження і склали акт щодо надійності кріплення установленого спортивного інвентарю і спортивного обладнання в спортивній залі, на спортивному та ігровому майданчиках.

Постійно оформляються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом.

На початок навчального року виданий наказ «Про затвердження тимчасового порядку організації освітнього процесу КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» у 2020/2021 навчальному році в умовах карантину». Заклад працює з дотриманням профілактичних заходів в умовах карантину відповідно до Постанови МОЗ № 50 від 22.08.2020 р. «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Усі працівники закладу пройшли навчання користування засобами особистої гігієни у період карантину.

Навчальні приміщення, шкільна їдальня забезпечені первинними засобами пожежогасіння. На видному місці розміщені плани евакуації та план дій на випадок пожежі. Проведено перевірку евакуаційних виходів, коридорів, тамбурів, східців, розроблено план евакуації, у якому чітко розподілено обов’язки персоналу на випадок виникнення пожежі, проведено практичні заняття з відпрацюванням планів евакуації в надзвичайних ситуаціях. Оформлені куточки з безпеки життєдіяльності.

Відповідальним за охорону праці у закладі є директор. Заклад забезпечений засобами пожежогасіння не в достатній кількості.

На засіданні педради 28.08.2020 року (протокол № 1) затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу освіти, план роботи навчального закладу на 2020/2021 навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці». Призначено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму тощо.

Із працівниками закладу, здобувачами освіти та їхніми батьками проводяться всі види інструктажів, облік яких ведеться у журналах за встановленою формою. Розроблені й затверджені програми вступних інструктажів для працівників і здобувачів освіти. Вступні інструктажі для працівників фіксуються у відповідному журналі, для здобувачів освіти – на сторінці класного журналу.

Згідно з вимогами нормативних документів, реєструються первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників та здобувачів освіти. Журнали реєстрації інструктажів знаходяться в службі охорони праці і на робочих місцях у навчальних кабінетах (фізики, біології, інформатики, шкільній майстерні, спортивному залі).

Учителі фізики, біології, хімії, інформатики, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ, перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання. Облік інструктажів учителі проводять у класних журналах на сторінці відповідного предмета в розділі про запис змісту року.

Питання охорони праці, з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на батьківських зборах, опрацьовувалися спеціальними пам’ятками з обов’язковим підписом кожного учня.

Значна увага приділяється попередженню травматизму серед здобувачів освіти та працівників закладу. Вивчаючи стан травматизму серед здобувачів, можна відмітити, що в закладі здійснюється належна робота. Розроблені заходи щодо попередження травматизму серед здобувачів освіти, налагоджена профілактична робота, проведена відповідна робота з педагогами. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

У 2020/2021 навчальному році зафіксовано 2 травми працівників під час вихідного дня.

Згідно з річним планом роботи навчального закладу сплановано і проведено Єдиний день безпеки життєдіяльності учнів, у вересні проведено місячник «Увага! Діти на дорозі». У зв’язку з тим, що школа розташована на центральній вулиці, велика увага приділяється роботі з ознайомлення учнів з правилами дорожнього руху, розроблена «Схема безпечного руху дітей до школи».

У 202/2021 н .р. були проведені спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту. Проводяться тренування евакуації учнів та працівників у випадках пожежі та інших техногенних і природних ситуаціях.

У річному плані навчального закладу є окремий розділ «Планування роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності». Згідно з ним, систематично перевіряється робота закладу з питань дотримання вимог законодавчих і нормативних документів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму. Ці питання обговорюються на нарадах у присутності директора, педагогічних радах.

Освітній процес у закладі відбувається з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

У закладі продовжується робота з оформлення та оновлення куточків з охорони праці.

 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я, МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Робота лікувально-профілактичного центру (ЛПЦ) здійснюється відповідно до Законів України «Про охорону дитинства» та його змінами», «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України № 1318 від 08.12.2009 р. «Про затвердження порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу МОЗ України № 682 від 16.08.2010 р. «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та інших наказів МОЗ України та департаменту освіти і науки КОДА.

Пріоритетним напрямком роботи медичної служби Центру реабілітації є:

– відновлення і зміцнення здоров’я дитини;

– взаємодія з іншими підрозділами в організаційно-функціональній структурі Центру;

– проведення планових профілактичних, лікувальних та оздоровчих заходів;

– впровадження та використання новітніх програм ранньої медико-соціальної реабілітації;

– надання медичної допомоги та проведення медико-соціальної реабілітації дітям з інвалідністю та диспансерним хворим;

– надання медичної допомоги при гострих захворюваннях та невідкладних станах, а в разі потреби своєчасна госпіталізація дітей до профільних лікувально-профілактичних закладів;

– надання медико-психологічної допомоги хворим дітям та їх батькам;

– санаторно-курортне оздоровлення дітей у літній період та протягом навчального року;

– санітарно-гігієнічне навчання;

– пропаганда здорового способу життя.

Санітарно-гігієнічні умови в закладі базуються на «Санітарний регламент для ЗЗСО», який набув чинності 01.01.2021 р.

За останній рік, у зв’язку з пандемією COVID-19, карантином та локдаунами з цього приводу, навчальний рік розпочався з дотриманням протиепідемічних заходів відповідно до Постанови Головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 р. № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби», а саме:

– допуск до роботи працівників школи здійснювався лише за умови використання засобів індивідуального захисту та тільки після проведення термометрії безконтактним термометром із зазначенням у журналі огляду працівників на наявність респіраторних захворювань;

– на центральному вході на територію закладу встановлена мобільна камера дезінфекції «Health Protect»;

– на всіх входах до закладу та його приміщень організовані місця для обробки рук антисептичними засобами;

– заборонений допуск до закладу батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю;

– на стендах розміщена інформація щодо необхідності дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю;

– у санітарних кімнатах наявна достатня кількість рукомийників, рідкого мила та електросушарок; розміщені дозатори з миючими засобами, антисептиками для рук, розміщені паперові рушники та електросушарки, а також ємності для використаних ЗІЗ;

– розроблені маршрути руху здобувачів освіти, що полегшило організацію двостороннього руху коридорами з метою уникнення скупчення учасників освітнього процесу;

– пересування учнів між навчальними кабінетами було мінімізованим шляхом проведення занять упродовж дня для одного і того ж класу в одній аудиторії;

– проводилися заняття на відкритому повітрі;

– після кожного навчального заняття проводилося провітрювання впродовж 10 хвилин та вологе прибирання на великих перервах згідно з графіком;

– після закінчення занять, у кінці робочого дня, проводилось очищення і дезінфекція поверхонь (у тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння тощо);

– впровадженні в різний час прийоми їжі для учнів 5-7 та 8-11класів;

– розміщена в достатній  кількості санітарно-просвітня та наочно-агітаційна інформація щодо COVID-19.

Відповідно до наказу МОЗ України від 06.04.2021 р. № 637 оновлені й переглянуті медичні аптечки та оснащення медичної служби закладу. Додатково закуплені безконтактні термометри, захисні щитки, ЗІЗ, дезінфікуючі засоби та антисептики для рук.

Особлива увага у Володарській спеціалізованій школі-інтернаті звертається на організацію харчування. Відповідно до Постанови Головного державного санітарного лікаря від 22.08.2020 р. № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби» в організації харчування дітей у цьому навчальному році було внесено корективи:

– харчування дітей враховано з особливими дієтичними потребами;

– заборонена реалізація продуктів, що входять до заборонених у закладі освіти;

– заборона самообслуговування, робота питних фонтанів;

– харчування за окремим графіком різних вікових категорій учнів;

– відстань між столами збільшено до 1.5-2 м;

– за одним столом розміщувалося 4 особи.

У закладі продовжувалося впровадження Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР):

– видано наказ «Про створення робочої групи для розробки та впровадження Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР);

– затверджено план заходів щодо впровадження Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР);

– згідно з планом розроблені та впроваджені заходи, передбачені НАССР;

– здійснено контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщень харчоблоку та обладнання;

– розроблено та затверджено інструкції для роботи працівників їдальні за Системою управління безпечністю харчових продуктів;

– впроваджено та велася відповідна документація.

Обов’язковим етапом в організації харчування була оцінка якості харчових продуктів за смаком, запахом, кольором, консистенцією, умовами зберігання тощо (бракераж готової продукції). Журнал бракеражу готової продукції вела та заповнювала чергова медична сестра.

Медична сестра з дієтичного харчування розроблювала двотижневе меню, яке погоджувалося директором та Держпродспоживслужбою.

Здійснювався контроль за збалансованим харчуванням відповідно до віку, за умови дотримання дієти підбиралися потрібні страви, вчасно оформлювалися всі дозвільні документи, які необхідні для роботи шкільної їдальні, успішно впроваджувалася в закладі Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

Питання організації харчування розглядалися на нарадах при директорові та педрадах, контролювалися адміністрацією школи.

У школі активно проводилися інформаційно-просвітницька робота серед учнів та батьків щодо організації здорового, безпечного харчування, моніторингове дослідження якості організації харчування та обслуговування учнів в шкільній їдальні, результати якого свідчать про те, що в цілому організація харчування та обслуговування учнів у шкільній їдальні є задовільною.

Активно здійснювалася профілактична робота: корисна інформація розміщувалася на стендах, сайті школи, а також поширювалася в групі Viber. Важлива інформація доводилася і на батьківських зборах.

Після канікул та локдауну проведено письмове анкетування дітей для поглибленого вивчення епідоточення, контакту з хворими на COVID-19.

Після проведення медичних оглядів дітей з патологією та захворюваннями було взято на диспансерний нагляд.

За результатами медичного обстеження були складені плани обстеження та оздоровлення, заведені диспансерні картки на кожного хворого, результати оглядів зареєстровані в історії розвитку дитини. Відповідно до диспансеризації складені індивідуальні плани спостереження за станом здоров’я кожної дитини, план та результати лабораторного обстеження, дообстеження у медично-лікувальних установах. Розроблено комплексний план лікування, виконання призначених процедур, амбулаторне та стаціонарне лікування, динаміка спостереження й ефективність та своєчасність призначених спеціалістами лікувальних процедур.

Діти, які перебували на «Д» обліку, згідно з планом оздоровлення були проведені лікувально-профілактичні заходи: ЛФК, масаж, оксигенотерапія, індивідуальні фізіотерапевтичні процедури. Проводилося повноцінне раціональне п’ятиразове харчування.

Для профілактики вірусних захворювань проведено курс медикаментозного лікування та вітамінотерапії.

Усі хворі, яким потрібна була медична допомога в умовах стаціонару, госпіталізувалися в обласну дитячу лікарню № 2 (2 дитини); в обласну дитячу лікарню № 1 м. Боярка (2 дитини); у дитяче відділення Володарської ЦРЛ (4 дитини); в ізолятор Володарської спеціалізованої школи-інтернату (67 хворих).

Вакцинація дітей виконана в повному обсязі, згідно з планом щеплень. Проведено флюорографічне обстеження дітей віком від 15 років (25 учнів).

Усі амбулаторні звернення до медичного персоналу школи були взяті до уваги, й надана в повному обсязі якісна, своєчасна, повноцінна медична допомога. Загальна кількість звернень учнів до ЛПЦ – 722.

Старшим лікарем проведений аналіз результатів медичного огляду за результатами довідок 086 від педіатра та спеціалістами обласної дитячої лікарні № 2. На батьківських зборах у вересні і травні аналізувалися результати медичного огляду та була доведена інформація щодо необхідності проходження щорічного медичного огляду учнів на 2021/2022 н. р.

Розроблені та видані батькам медичні рекомендації на кожну дитину з планом обстеження та профілактичними заходами на період канікул.

Кожному класному керівнику були розроблені та видані ЛИСТИ здоров’я, у яких вказані група здоров’я та група з фізичного виховання.

Медичне обслуговування працівників школи організовано на базі Володарського ЦПМСД. Поглиблений медичний огляд щороку проходить у липні-серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. У 2020 році щорічні медичні огляди було проведено з недотриманням терміну в зв’язку з карантинними обмеженнями.

Працівники харчоблоку проходили медичні огляди два рази на рік. Результати профогляду фіксувалися в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються в сестри медичної.

Враховуючи, що в 2020/2021 н. р. колектив Володарської спеціалізованої школи-інтернату знаходився на карантині й було 2 локдауни, тому роботу медичної служби вважати задовільною.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ В 2020/2021 Н. Р.

Основними напрямками роботи практичного психолога у 2020/2021 навчальному році був психологічний супровід дітей та захист психічного здоров’я вихованців школи та всіх учасників освітнього процесу, що включає:

 1. Психологічну діагностику, яка дає можливість отримати необхідну інформацію про особистість учня, його розвиток, потенціальні можливості, потреби, життєві цінності. Із метою виявлення індивідуальних особливостей психічного, фізичного, інтелектуального розвитку проведена діагностика рівня розвитку дітей у 5-7 класах та діагностика у 8-11 класах рівня розвитку психічних процесів; діагностики соціальної зрілості, інтелекту.
 2. Психологічна корекція індивідуальна та групова проводилася відповідно до результатів діагностики й запитів батьків та педагогів. Індивідуальної корекційної роботи потребували майже 34 дітей. Надано консультації їхнім батькам.

Велика увага зверталася на адаптацію п’ятикласників до навчання в основній школі. Протягом І семестру п’ятикласники відвідували корекційно-розвивальний тренінг «Повір у себе».

 1. Психологічне консультування проводилося (за потребою) з учнями та педагогами. Індивідуальна та групова робота з учнями була спрямована на:
 • вирішення психологічних проблем та набуття необхідних навичок;
 • ефективну адаптацію до умов навчання;
 • виявлення труднощів взаємодії й налагодження взаєморозуміння та співпраці;
 • виявлення конфліктних ситуацій, що виникають у класах, групах, та сприяння їх вирішенню;
 • сприяння у подоланні негативного впливу різного характеру на навчання та соціалізацію.
 1. Корекція та профілактика.

За результатами психодіагностичних досліджень здійснювався психологічний супровід новоприбулих учнів та учнів школи, які проявляють ознаки шкільної дезадаптації та потребують психокорекції. Під психологічним супроводом перебували 34 учні школи.

Здійснювалася корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями середньої та старшої школи. Індивідуальні заняття проводилися із 32 учнями. Також були проведені групові розвивальні заняття з учнями: «Я вмію спілкуватися», «Розвиток комунікабельності», «Ми вільні – ми вміємо володіти собою», «Ми вміємо вирішувати конфлікти», «Вибір професії», «Спілкування без конфліктів», «Пізнай себе» тощо.

Велика увага зверталася на адаптацію п’ятикласників до навчання в основній школі. Протягом І семестру п’ятикласники відвідували корекційно-розвивальний тренінг «Повір у себе».

 1. Навчальна діяльність.

За програмою Міністерства освіти і науки, Академії педагогічних наук проводився курс сприяння просвітницькій роботі серед молоді України щодо здорового способу життя.

 1. Просвіта.

У листопаді 2020 року в школі проведений Тиждень соціально-психологічної служби, у рамках якого організовувалися заходи з учнями та педагогами.

Із метою формування уявлення про толерантність як універсальний принцип життя людини з учнями 5-11 класів проведено тренінгові заняття «Будь толерантним», «Основи толерантної людини», «Я та інші».

Із нагоди відзначення Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня відповідно до плану психологічної служби закладу та з метою збереження життя та здоров’я дітей було проведено тренінгові заняття з учнями 5-11 класів «Убережемося від ВІЛ, СНІД», «Толерантність як суспільна потреба», «Модель поведінки як основа безпеки», «Визнач свою позицію», «Торгівля людьми в сучасному світі», «Як діяти в ситуації ризику».

Із метою розуміння дітьми конфліктних ситуацій, проявів булінгу та вироблення позитивного реагування, вирішення конфліктів в дитячих колективах у кожному класі проводилися години психолога на теми: «Безпека мого життя», «Абетка безпеки», «Психосоціальні загрози», «Булінг та його прояви», «Як уберегтися від цькування».

 1. Зв’язки з громадськістю.

Із метою навчання учнів вмінню орієнтуватися в правових межах було організовано ряд зустрічей із працівниками ювенальної поліції Володарського РВ ГУ МВС.

У період підготовки до аудиту проведено анкетування серед педагогів та учнів. Результати анкетування педагогічного колективу доведені до колективу та адміністрації. В основному результати позитивні, але були певні недолі, щодо проходження курсів педагогами, які вже усунені.

На результати анкетування учнівських колективів 5, 6, 7 класів (Анкети взято із «Абетки для директора») треба звернути увагу тому, що, судячи з відповідей дітей, є насторожуючі відповіді учнів, на які необхідно звернути увагу всім педагогам. Опрацьовано негативні відповіді учнів і внесено корективи у річний план роботи закладу та практичного психолога щодо роботи з певних питань роботи закладу.

У період дистанційного навчання проведено ряд індивідуальних та групових занять з елементами тренінгу та консультацій з дітьми різних вікових категорій, які перебували в закладі. Розроблені рекомендації для учнів, педагогів та батьків постійно виставлялися в групи. За потреби проводилася індивідуальна робота.

Із метою підвищення фахового рівня практичний психолог пройшла курси підвищення кваліфікації при КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» та дистанційні курси «Школа подружнього життя».

У своїй роботі соціальний педагог керується Законом України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дитини». Протягом року робота була спрямована на максимальне сприяння процесу соціалізації та адаптації новоприбулих учнів, захисту прав дітей, профілактиці негативних явищ у навчальному закладі, надання соціально-педагогічної допомоги дітям та їх батькам, а також розвитку повноцінної особистості учня та відповідального громадянина.

Робота соціального педагога здійснювалася за такими напрямками:

 • психодіагностичний;
 • консультаційний;
 • корекційно-відновлювальний та розвивальний;
 • просвітницький;
 • організаційно-методичний;
 • зв’язки з громадськістю.

Роботу соціальний педагог проводить відповідно до плану. Це оформлення документації на новоприбулих учнів та робота щодо їх інтеграції в новий колектив, спостереження за їх емоційним станом, що дає можливість виявити труднощі в адаптації й дати рекомендації батькам та педагогам з правильної роботи з такими дітьми.

Протягом року була проведена робота з надання допомоги дітям із пільгових категорій, захист їх прав, отримання дітьми різних видів виплат, передбачених законодавством України, закріплення житла, оздоровлення, працевлаштування після закінчення школи.

Було оформлено соціальний паспорт школи, який дав змогу створити базу контингенту учнівського колективу.

 Загальна кількість учнів на кінець 2020/2021 н. р. – 156, із них:

 • дітей, позбавлених батьківського піклування, – 7;
 • дітей-напівсиріт – 7;
 • дітей з інвалідністю – 3;
 • дітей з малозабезпечених сімей – 3;
 • дітей, які мають посвідчення потерпілих від ЧАЕС, – 8;
 • дітей з багатодітних родин – 31;
 • дітей, батьки яких є учасниками АТО, – 8.

Протягом 2020/2021 н. р.:

 • виготовлено паспортів, у тому числі закордонних – 8;
 • відкрито рахунків – 6;
 • усиновлено – 1;
 • зареєстровано на ЗНО – 10.

Виконуючи основні завдання психологічної служби, у школі проводилася робота щодо сприяння повноцінному особистісному розвитку учнів з урахуванням їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме:

 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учня на основі психологічного вивчення;
 • пропаганда здорового способу життя, профілактика алкоголізму, наркоманії, злочинності;
 • забезпечення учнів початковими знаннями про права та свободи дітей (як підлітків, так і дорослих громадян), а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;
 • орієнтування учнів на загальнолюдські й національні цінності в дусі поваги до прав, свобод людини і громадянина та дотримання правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування на основі поваги до прав і свобод інших людей.

Соціальний педагог співпрацювала зі службою у справах неповнолітніх, зокрема, щодо встановлення опіки, взяттю неблагополучних сімей під соціальний супровід, подолання негативних звичок у підлітків.

Систематично велася робота з оформлення особових справ дітей, велася переписка з органами виконавчої влади для отримання різноманітної інформації. Своєчасно для різних категорій дітей виготовлялися паспорти, посвідчення дітей з інвалідністю, єдині квитки, учнівські квитки, поновлювалися оригінали втрачених документів, закріплювалася житлова площа за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а відносно тих дітей, у яких житло непридатне до проживання, велася робота щодо взяття їх на квартирний облік.

Продовжувалася співпраця з органами місцевого самоврядування щодо надання актів обстеження, закріплення житла за неповнолітніми. Велика робота проводилася з Пенсійним фондом, відділом соціального захисту населення щодо отримання дітьми різних видів соціальної допомоги; з працівниками поліції по профілактиці правопорушень серед підлітків; з центром зайнятості по профорієнтації; ощадним банком, виконавчою службою, відділами освіти, відділами внутрішніх справ, судами, благодійними організаціями.

Протягом року відбувалася тісна співпраця з батьками та особами, що їх заміняють. Спільно працювали з класними керівниками щодо отримання інформації про соціальне становище тієї чи іншої дитини в класі.

Особлива увага приділялася превентивному вихованню з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки. Проводилися тренінги для гармонізації стосунків у класах та виявлення обдарованих дітей.

Здійснювалася робота по профорієнтації старшокласників: складені тематичні папки, брали участь у днях відкритих дверей в онлайн-режимі. Також з кожною дитиною проводилася індивідуальна робота.

Було проведено соціометричне дослідження у 6-А, 7 та 8 класах.

Згідно з планом роботи проведено: виховну годину «Великі права маленьких людей» (5 кл.); бесіди «Стоп булінг: протидія жорстокості та насильству» (8 кл.), «Зупинимо БУЛІНГ» (10, 11 кл.); диспут «Чи знаєш ти свої права» (9 кл.); виховні години «Відповідальність починається з мене» (10, 11 кл.); тренінги «Чи вміємо ми спілкуватися» (7 кл.); диспут «Інтимне селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечні ризики» (10, 11 кл.), інформаційна бесіда «Шлях до справжнього кохання» (11 кл.), інформаційні повідомлення «Скажемо СТОП наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму», «Комп’ютерні ігри. Як не нашкодити собі», «Поряд дитина з інвалідністю».

Проведено ряд зустрічей з 11 класом «ЗНО – 2021».

Долучилися до акції «16 днів проти насильства», в рамках якої проведено: зустріч учнів школи із представниками правових установ; акція «Чарівна скринька»; виставка соціально-психологічної літератури; акція «Пізнай себе»; заняття з професійного самовизначення (запитання – відповіді) з учнями 9 та 11 класів, виховна година «Дружба й товаришування» (5 кл.), «Протидія булінгу в дитячому колективі» (6 А кл.), тренінг «Булінг» (7 кл.) тощо

Поновлювалася інформація на стенді «Права дитини», «Скажемо насильству – НІ», «Запобігання торгівлі людьми», «Ми проти БУЛІНГУ».

Було поновлено матеріалами папки «Булінг», «Психологічний супровід учнів», «Профорієнтація».

Поповнили папку «Діагностичний інструментарій соціально-психологічної служби».

Робота з батьками проводилася через спільну групу в мережі Viber, Messenger. Були проведенні такі форми роботи:

 1. Консультації: «Короновірус і психіка дитини», «Як учити з дитиною уроки без стресу та криків», «Як говорити з дітьми про епідемію», «Поради батькам, як адаптувати дитину до навчання в умовах карантину», «Як розвивати свою дитину та зробити її щасливою: поради батькам», «Як зробити спілкування з дитиною приємним і для себе, і для дитини».
 2. Висвітлення профілактичної інформації з тем: адаптації дітей до умов карантину, вплив інформації про коронавірус на психіку дитини, як не піддатися загальній паніці в умовах пандемії, протидія боулінгу.
 3. Профорієнтаційна робота. Як батькам так і дітям надавалась інформація про умови вступної кампанії 2021 року, мережу закладів, особливості ЗНО 2021 р.

Із учнями 11 класу завершили роботу над інформаційно-дослідницьким проєктом «Температура відносин у шкільному колективі», у рамках якого відвідали бюро правової допомоги, районний суд та районний відділ поліції.

Також у тісній співпраці велася робота з громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування:

 • асоціаціями з країн Іспанії та США;
 • Міжнародним благодійним фондом «Друзі дітей. Україна»;
 • фірмою «Carlo Pazolini»;
 • Cisco Networking Academy;
 • асоціацією «Сан-Еджидіо АКАП»;
 • Громадською спілкою «ОСВІТОРІЯ»;
 • Київським Свято-Введенським чоловічим монастирем;
 • навчальними закладами області;
 • службами у справах дітей та сім’ї райдержадміністрацій;
 • відділами у справах сім’ї, дітей та молоді РДА;
 • районними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • управліннями праці, юстиції та соціального захисту населення;
 • центром творчості дітей та юнацтва.

 

ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Найважливішою справою керівника є створення належних умов для навчання дітей, зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази.

Із метою збереження та зміцнення матеріально-технічної бази для покращення освітнього процесу було здійснено ряд заходів за звітний період, залучено додаткові кошти, із них:

ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ

Затверджений департаментом освіти науки Київської ОДА кошторис видатків по загальному фонду на 2020 рік становив 19 млн 172 тис. 374 грн.

Фактичні видатки загального фонду становили 17 млн 357 тис. 872 грн 66 коп., з них на:

 • виплату заробітної плати та нарахування на неї – 13 млн 630 тис. 055 грн 53 коп.;
 • закупівлю медикаментів – 90 тис. 450 грн;
 • продуктів харчування – 1 млн 486 тис. 563 грн 06 коп.;
 • предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 622 тис. 900 грн 07 коп.;
 • оплату комунальних послуг – 1 млн 167 тис. 964 грн 28 коп.;
 • соціальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки – 27 тис. 500 грн;
 • оплата інших послуг – 318 тис. 389 грн 72 коп.;
 • витрат на відрядження – 11 тис. 050 грн.

За рішенням сесії Київської обласної ради від 22.06.2021 року № 895-35-VII на капітальний ремонт, облаштування спортивного майданчика були виділені кошти з обласного бюджету в сумі 736 тис. грн та додатково виділені кошти згідно з розпорядженням КОДА № 599 від 30.10.2020 року в сумі 19 тис. 604 грн на закупівлю дезінфікуючих засобів.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Фактичні видатки спеціального фонду становили:

 • продуктів харчування – 1 тис. 500 грн 24 коп.;
 • предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 53 тис. 368 грн 55 коп.;
 • оплату навчання працівників – 1 тис. 896 грн;
 • оплату інших послуг – 47 тис. 116 грн 20 коп.;
 • капітальні видатки становили 55 тис. 485 грн.

Благодійна допомога – 1 млн 152 тис. 114 грн 61 коп.:

у вигляді матеріалів на загальну суму 1 млн 073 тис. 216 грн 89 коп., зокрема:

книги – 839 грн; декоративні скульптури – 8 тис. грн; спортивний майданчик – 840 тис. грн; тканина та посуд – 8 тис. 07 грн, поверхня електрична – 2 тис. 700 грн; антисептик – 504 грн, продукти харчування – 4 тис. 332 грн, м’ячі футбольні – 8 тис. 75грн.

Отримано у грошовій формі благодійної допомоги на суму 30 тис. грн.

За рахунок благодійних внесків проведено касових видатків на загальну суму 1 млн. 215 тис. 12 грн 61 коп.

Отримано від КЗ КОР «Сервісно-ресурсний центр» підручників на суму 7 тис. 899 грн 26 коп, комплект фотографічного обладнання на суму 74 тис. 340 грн 15 коп., комплект обладнання для створення сучасних медіатек у закладах освіти на суму 134 тис. 368 грн 20коп.

Для безперебійної роботи закладу протягом 2020 року було придбано лако-фарбову продукцію, миючі засоби, господарчі та будівельні товари, канцелярське приладдя, запасні частини, нафтопродукти, електротовари, сантехнічні вироби, засоби гігієни, передплачено періодичні видання.

Протягом 2020 року інфраструктура школи-інтернату оновилася на 70%.

Реалізувати заплановані заходи, забезпечити комплексний підхід до управління освітнім процесом можливо за умови правильної організації всього колективу на виконання поставлених завдань, постійного контролю за всіма напрямками діяльності школи.

Таким чином, завдяки спільним зусиллям педагогічного колективу, учнів, благодійних фондів, всіх працівників закладу забезпечено сталий розвиток школи.

 

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА 2021/2022 Н. Р.

Аналізуючи виконання перспективного план розвитку закладу на 2020-2021 н. р., поставлені завдання здебільшого виконані.

Зміна типу закладу в 2021/2022 н. р. передбачає кропітку роботу щодо розроблення та затвердження установчих документів.

Стратегічними об’єктами визначено:

– поточний ремонт коридорів корпусів;

– оновлення дизайну класних кімнат та укомплектація їх мультимедійними дошками;

– придбання та введення в дію кабінету технологій;

– благоустрій спортмайданчика та придбання спортивного інвентаря;

– реалізація проєкту «Протипожежна безпека».

Перспективними завданнями є:

– створення безпечного комфортного освітнього середовища;

– інноваційна діяльність закладу;

– розвиток STEM-освіти як одного стратегічних напрямків освіти в закладі;

– оптимізація системи професійного та особистісного росту педагогічних працівників як необхідної умови сучасних освітніх відносин (створення гнучкої адаптивної системи безперервної освіти педагогів у процесі їх професійної діяльності; розширення використання педагогами сучасних освітніх технологій у системі основної і додаткової освіти);

– дотримання здобувачами освіти та педагогами принципів академічної доброчесності, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

– пошук нових прогресивних технологій, методів і прийомів впровадження життєвих компетентностей в освітній процес, пов’язаних із здобуттям учнями умінь і навичок, необхідних для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому житті, громадській активності;

– забезпечення результативної участі учнів в обласних олімпіадах, конкурсі-захисті МАН, академічних конкурсах;

– покращення та забезпечення результативної участі учнів в обласному етапі конкурсів знавців української мови ім. П. Яцика та учнівської молоді ім. Т. Шевченка;

– удосконалення принципів дистанційної форми навчання;

– практикувати участь у дистанційних конкурсах та акціях, екскурсій з використанням дистанційних технологій;

– впроваджувати активні, цікаві, новітні форми класних КТС, проведення виховних годин (квести, флешмоби, ігри тощо);

– спільно з представниками учнівського самоврядування здійснити корекцію річного плану роботи школи (відмінити неактуальні заходи), залишивши практичні, інноваційні заходи;

– посилити заходи щодо попередження дитячого травматизму шляхом демонстрації відеороликів, практичного відпрацювання дій у надзвичайних ситуаціях;

– забезпечити дотримання Правил поведінки здобувачів освіти.

– психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та їх сімей;

– проводити антибулінгову політику.

Отже, аналіз зроблено, чітко визначено траєкторію руху щодо створення безпечних умов перебування учнів, педагогів, техперсоналу в закладі. Як керівник намагався системно аналізувати проблеми, бачити перспективу, прогнозувати результати, забезпечувати постійний рух вперед.

Впевнений, вищим пілотажем управлінської діяльності є створення колективу однодумців, який працює, як єдиний злагоджений механізм для вирішення загальної мети.

Ми готові до нових здобутків і звершень.

Щиро вдячний за співпрацю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

ЗВІТ

КОСОВСЬКОГО АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА,

директора КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня

школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Центр реабілітації»

про освітню діяльність колективу в 2019/2020н. р.

 

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, був проведений аналіз роботи за 2019/2020 навчальний рік.

Робота педагогічного колективу була спрямована на виконання ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», Концепції профільного навчання в старшій школі, «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

Моя діяльність, як директора, була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, пріоритетними стали: людино- і дитиноцентризм, педагогіка партнерства, єдність навчання, виховання та розвитку учнів, безпечне освітнє середовище, повага до гідності кожного учасника освітнього процесу, академічна доброчесність, відсутність будь-якої дискримінації (привілеїв чи обмежень) за будь-якою ознакою тощо.

У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив реалізовував пошуково-формувальний етап дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Організація простору рівних можливостей для реабілітації та соціальної інтеграції учнів в умовах закладу загальної середньої освіти». Мета експерименту – розроблення, перевірка та впровадження моделі освітнього середовища «Центр реабілітації» з профільною освітою, дистанційним навчанням, поглибленим вивченням окремих предметів, елементами STEM-освіти, ІТ-технологіями, акме-технологіями.

У 2019/2020 навчальному році мною, як керівником освітнього закладу, здійснювався контроль та створювалися умови для виконання освітньої програми 2019/2020 навчального року, річного плану роботи школи та Програми розвитку школи до 2021 року. Підвищення якості та ефективності внутрішкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами. Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішкільного контролю.У своїй управлінській діяльності керуюся принципами рівноправного партнерства, демократизації та гуманізації.

Освітня діяльність КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» була спрямована на формування компетентностей здобувачів освіти, що є динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначають здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність (стаття 1 Закону України «Про освіту»).

 

ВИКОНАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ШКОЛИ

ТА АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА 2019/2020 н. р.

 

Освітня програма КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» є єдиним комплексом освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання (стаття 1 Закону України «Про освіту»).

Педагогічний колектив Володарської спеціалізованої школи-інтернату у 2019/2020 н. р.працював за освітньою програмою, яка була створена на основі освітніх програм різного рівня навчання: початкової (на перехідний період), базової та середньої (повної) загальної освіти, згідно із законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державними освітніми стандартами та спрямована на досягнення прогнозованого результату діяльності нашого закладу.

Кожен педагог у рамках кожної освітньої галузі відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, зробив внесок у формування ключових компетентностей здобувачів освіти:

 • спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою;
 • спілкування іноземними мовами;
 • математична грамотність;
 • компетентності в природничих науках і технологіях;
 • інформаційно-цифрова компетентність;
 • уміння навчатися впродовж життя;
 • соціальні і громадянські компетентності, підприємливість;
 • загальнокультурна грамотність;
 • екологічна грамотність і здоровий спосіб життя. 

Навчальні плани 4-11 класів Володарської спеціалізованої школи-інтернату розроблено відповідно до Державних стандартів. Вони містили загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

У Володарській спеціалізованій школі-інтернаті визначена державна мова навчання й запроваджено поглиблене вивчення предметів профільного навчання (інформатика та інформаційні технології). Заклад працював у цілодобовому режимі за п’ятиденним навчальним тижнем.Для вихованців двічі на рік після навчальних занять проводилися лікувально-реабілітаційні процедури.

У 2019/2020 н. р. у Володарській спеціалізованій школі-інтернаті було сформовано 9 класів:

 • школа І ступеня: 4 клас (на перехідний період);
 • школа ІІ ступеня: 5-А, 6, 7 класи – допрофільна підготовка з інформаційних технологій, 5-Б – допрофільна підготовка з іноземних мов (англійська, іспанська); 8, 9 класи – поглиблене вивчення інформатики;
 • школа ІІІ ступеня: 10, 11 класи – інформаційно-технологічний профіль.

Учні початкової школи мали сумарне навантаження 910 годин, учні основної школи – 7105 годин, а учні 10-11 класів – 2660 годин.

Робочий навчальний план закладу включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, у якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, курси за вибором, спецкурси, а саме:

«Основи робототехніки» (1,5 год.) –5-А клас;

«Основи робототехніки» (0,5 год.) – 5-Б клас (факультативно);

«Основи робототехніки» (2 год. ) –6 клас;

«Основи програмування» (1 год.) – 7, 8, класи;

«Введення в кібербезпеку» (1 год.) –9 клас;

«Основи верстки та веб-програмування» (1 год.) – 10, 11 класи;

«Основи інтернету речей» (1 год.) – 11 клас;

«Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп’ютера»
(1 год.) – 10 клас.

З метою формування полікультурних компетентностей учнів у закладі реалізовано факультативне вивчення іноземних мов:

іспанська мова у 5-А, 6, 7 класах;

польська мова у 7-11 класах.

Для формування фінансової компетентності та орієнтування на ринку товарів і послуг, знаходження інформації споживчого характеру і вміння управляти своїми фінансами введено курси за вибором:

«Родинні фінанси» (0,5 год.) – 5-А, 5-Б класи;

«Фінансово-грамотний споживач» (0,5 год.) – 6 клас;

«Фінансова культура» (0,5 год.) – 7 клас;

«Прикладні фінанси» (0,5 год.) – 8 клас;

«Економіка і фінанси» (0,5 год.) – 9 клас.

Робочий навчальний план школи реалізовано в режимі 5-денного навчального тижня. Навчальні заняття проведено за семестровою системою, упродовж навчального року для учнів були канікули. Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів 4-8-х та 10-го класів проходили під час навчального року, у процесі виконання навчальних програм до моменту призупинення навчання (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19», листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 року № 1/9-154 щодо запровадження карантину в закладах освіти усіх типів та форм власності).

З 12 березня 2020 року в зв’язку з карантином було призупинено освітній процес у комунальному закладі Київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів-Центр реабілітації». Освітнім рішенням для дистанційного навчання здобувачів освіти стало розгорнуте хмарне середовище Office 365 та платформа SMLS, які використовувалися у закладі для підтримки навчального процесу з 2018/2019 н. р. Педагоги проводили відеоуроки в режимі реального часу за скоригованим розкладом на сервісах: Zoom, CiscoWebex, у вбудованій відеоконференції в систему SMLS.

Під час тимчасового призупинення освітнього процесу на платформі SMLS педагоги пояснювали теми за програмами, консультували учнів, проводили тести, самостійні й контрольні роботи, віртуальні лабораторні та практичні роботи. В електронному журналі зафіксовано навчальні досягнення дітей.

Вчителі з 11.05 по 22.05.2020 р. за графіком провели дистанційні перевірочні роботи та усне опитування, з 25.05 по 29.05.2020 р. – підсумкове річне оцінювання. Педагоги врахували результати І семестру, тематичне оцінювання за січень-лютий та результати участі учнів у дистанційному навчанні.

Здобувачі освіти (12 осіб), які не мали можливості навчатися дистанційно, отримали через Укрпошту навчальні матеріали: опорні конспекти основних тем, зразки вправ, вправи для самостійного виконання за зразком, завдання підсумкових робіт з коментарем вчителя.

Педагоги отримувати від учнів письмові відповіді на завдання через електронні адреси, діти та батьки бачили навчальні досягнення з теми.

Основними каналами зв’язку з батьками став електронний щоденник, електронне листування та закриті батьківські групи класів у Viber, у соціальній мережі Facebook.

Заступник директора у програмі SMLS мала можливість проводити моніторинг за розкладом, бачити присутність учнів на онлайн уроці та навчальні досягнення (журнал класу), навчальний план учителя, наявний контент.

На основі вивчення педагогічного процесу, аналізу внутрішкільного контролю, проведених підсумкових робіт, перевірки класних журналів, зроблено висновки: плани навчальних програм 4-11 класів за 2019/2020 навчальний рік виконано. Електронні табелі для учнів 4-8 та 10 класів класні керівники оформили та переслали з 02.06 по 05.06.2020 р.

За конкурсним відбором на навчання 1 вересня 2019 року до Володарської спеціалізованої школи-інтернату було зараховано 34 учнів з Київської області.

На початок року було 169 учнів, прибуло 5, вибуло 11, на кінець навчального року є 163 учні.

Особливістю цього навчального року є те, що учнівський колектив оновився на 20%. У школі продовжують навчання діти (12 осіб), які потребують довготривалого лікування, 9 дітей, позбавлених батьківського піклування, 7 дітей із інвалідністю, 11 дітей із малозабезпечених сімей, 34 – із багатодітних сімей, 13 учнів мають посвідчення потерпілих від ЧАЕС, 5 дітей, батьки яких учасники АТО.

Показники навчальних досягнень учнів за 2019/2020 н. р. (оцінювалися 163 учнів 4-11 класів): високий рівень – 10 учнів (6 %), достатній рівень – 48 учнів (30 %), середній рівень − 90 учнів (55 %), початковий рівень – 15 учнів (9 %).

 

 

Порівняльні діаграми свідчать про позитивну динаміку навчальних досягнень здобувачів освіти Володарської спеціалізованої школи-інтернату.

 

 

 

ПРО РОБОТУ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА

РЕЗУЛЬТАТИ УЧНІВ ШКОЛИ

В ПРЕДМЕТНИХ КОНКУРСАХ ТА ОЛІМПІАДАХ

Нова школа – це школа, в якій діяльність дитини постійно супроводжується ситуацією успіху і яка послідовно готує її для досягнення успіху впродовж усього життя.

Серед пріоритетних напрямів роботи педагогічного колективу та адміністрації Володарської спеціалізованої школи-інтернату –створення умов для всебічного розвитку здібностей, обдарувань, талантів здобувачів освіти, формування ключових компетентностей, про які зазначено в Концепції Нової української школи.

У 2019/2020 н. р. головними орієнтирами в організації роботи з обдарованими дітьми були:

– забезпечення педагогічних умов для самореалізації особистості учнів в освітньому просторі спеціалізованої школи;

– організація педагогічної діяльності вчителів, спрямованої на забезпечення продуктивного навчання учнів;

– стимулювання самостійності школярів у навчанні та розвитку;

– ознайомлення з найбільш актуальними ідеями сучасної науки;

– розвиток продуктивного творчого мислення, емоційного інтелекту;

– розробка технологій навчання: форм, методів, прийомів;

– залучення вчителів та учнів до дослідницької діяльності, проєктування розвитку особистості учнів.

Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, головне з яких – виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку. З цією метою щорічно поповнюється банк «Обдарована молодь» та проводиться з ними відповідна робота щодо розвитку творчих здібностей школярів, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.Постійна увага приділяється учням, що мають підвищену мотивацію до навчання. Ведеться робота зі створення умов, які спонукають школярів до творчого пошуку, дають поштовх до розвитку здібностей.

У закладі організовано й успішно діє шкільне наукове учнівське товариство «Ерудит», яке сприяє розвиткові творчих здібностей школярів.

У 2019/2020 н. р талановиті учні нашої школи брали активну участь у предметних олімпіадах, науково-практичних конференціях, конкурсах МАН і стали переможцями та призерами ІІ (районного) та ІІІ (обласного) етапу олімпіад.

Перше місце на ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад виборола Васильєва Вікторія (10 кл.) (українська мова та література), призерами (ІІ та ІІІ місце) стали:

з української мови – Старовойт Максим (9 кл.), Федорчук Назар (8 кл.), Чуйкова Софія (7 кл.);

з англійської мови –Загоруйко Настя (11 кл.), Шандурська Анастасія (8 кл.), Панасюк Анна (9 кл.);

з фізики – Улещенко Остап (9 кл.);

з біології – Старовойт Максим (9 кл.), Ярмола Максим (8 кл.), Васильєва Вікторія (10 кл.);

з географії – Старовойт Максим (9 кл.);

з хімії – Петренко Тетяна (10 кл.);

з історії – Старовойт Максим (9 кл.), Якуненко Артем (11 кл.);

з правознавства –Загоруйко Настя (11 кл.), Панасюк Анна (9 кл.) Пузій Анна (10 кл.).

Переможцем ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стала Мартиненко Оксана,учениця 10 кл. (І місце з іспанської мови).

Учень 8 класу Федорчук Назар став переможцем районного етапу ХV Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, а Грищенко Катя, Пузій Рената, Тимофіїв Артем, Чуйкова Софія – призерами цього конкурсу.

Переможцем ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН стала Мартиненко Оксана, учениця 10 кл, відділення «Мовознавство», секція «Іспанська мова». Петрова Міла, учениця 11 кл., посіла ІІ місце, відділення «Мовознавство», секція «Іспанська мова».

У фінальному етапі Всеукраїнських змагань «Роботрафік – 2020» молодша ліга Диплом ІІ ступеня у категорії Б: «Рух із максимальною швидкістю по швидкісній трасі» отримала молодша група у складі Мельника Нікіти, Жабровця Антона, Ніколаєнка Михайла.

Учениця 8 кл. Осадченко Карина має 5 місце у Всеукраїнському конкурсі з інформаційних технологій  та кіберспорту «iTalent», номінація 2Д графіка.

Якуненко Артем має Диплом ТОП 10 у номінації «Апаратна розробка» Всеукраїнського конкурсу з інформаційних технологій для дітей та молоді «iTalent».

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ

ТА ІНШИМИ ПРАЦІВНИКАМ

На сьогодні заклад оптимально укомплектований педагогічними і медичними працівниками, технічним і обслуговуючим персоналом. Діяльність школи забезпечують 109 працівників, а саме:

 1. Директор школи – 1.
 2. Заступники – 2.
 3. Соціальний педагог – 1.
 4. Практичний психолог – 1.
 5. Педагог-організатор – 1.
 6. Учителі – 21 особа, з них – 7 сумісників.
 7. Вихователі – 15 осіб.
 8. Старший лікар – 1.
 9. Лікарів – 2.
 10. Медсестер – 7.
 11. Санітарок – 2.
 12. Секретар – 1.
 13. Бухгалтери – 4.
 14. Завідувач господарством – 1.
 15. Інженер-електронник – 1.
 16. Бібліотекар – 1.
 17. Шеф-кухар – 1.
 18. Кухарі – 3.
 19. Кухонні працівники – 4.
 20. Комірник – 1.
 21. Оператори котельні – 4 особи, з них – 2 сезонних.
 22. Водії – 2.
 23. Сторожі – 4.
 24. Електромонтер – 1.
 25. Робітники з комплексного обслуговування будинків – 2.
 26. Прибиральниці – 15.
 27. Помічники вихователів – 4.
 28. Робітники з обслуговування каналізаційно-насосної станції – 2.
 29. Швея – 1.
 30. Машиніст з прання білизни – 2.
 31. Кастелянша – 1.

У 2019/2020 н. р. штатними працівниками заклад був забезпечений на 100 %. Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової освіти. На сьогодні у школі працює згуртований творчий колектив освітян-однодумців, який налічує 38 педагогічних працівників, з них – 9 сумісників.

Педагогічні працівники мають: 

а) кваліфікаційні категорії:

 • спеціалісти вищої категорії – 22 вчителі, що складає  58%;
 • спеціалісти І категорії – 5 вчителів, що складає 13%;
 • спеціалісти ІІ категорії – 3 вчителі, що складає 8 %;
 • спеціаліст – 9 вчителів, що складає 23%;

б) педагогічні звання:

 • «старший вчитель» – 3 особи;
 • «вчитель-методист» – 6 осіб;
 • «вихователь-методист» – 1 особа.

У 2019/2020 навчальному році атестовано 9 педагогів. Атестаційна комісія департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації підтвердила відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 5 педагогам, підтвердила педагогічне звання «вчитель-методист» 1 педагогу, звання «старший вчитель» – 1 педагогу.

За висновками шкільної атестаційної комісії присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії» 2 педагогам, кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 1 педагогу, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» 1 педагогу.

З жовтня 2017 року заклад бере участь у експериментальній роботі регіонального рівня з теми «Організація простору рівних можливостей для реабілітації та соціальної інтеграції учнів в умовах закладу загальної середньої освіти».

Досягнуті результати реалізації програми пошуково-формувального етапу (3-й рік експерименту):

 • педагогічний колектив взяв активну участь у стратегічній сесії з підготовки матеріалів до проєкту «Стратегії розвитку Київської області на період 2021–2027 роки»;
 • розпочато впровадження моделі освітнього простору «Центр реабілітації» в умовах інноваційного закладу (науково-методичне, навчальне, медично-реабілітаційне та управлінське забезпечення);
 • розпочато впровадження індивідуальних освітніх траєкторій, індивідуальних навчальних планів, соціальних проектів, спрямованих на якісну освіту, реабілітацію та соціальну інтеграцію учнів в умовах «Центру реабілітації»;
 • впроваджено діагностичний інструментарій відповідно до визначених критеріїв, показників та рівнів розробленої моделі освітнього середовища «Центр реабілітації» в поєднанні реабілітаційної педагогіки, педагогіки життєтворчості й життєзнавства з профільною освітою, дистанційним навчанням, поглибленим вивченням окремих предметів, елементами STEM-освіти, ІТ-технологіями, акме-технологіями;
 • проведено тренувальні заняття з ефективності впровадження електронної системи SMLS;
 • відбувся медико-психолого-педагогічний консиліум з питань адаптації новоприбулих учнів у освітній процес закладу;
 • впроваджено предметні консультації та консультування учнів школи повного робочого дня;
 • удосконалено матеріально-технічну базу, створено сучасну лабораторію для вивчення природничих дисциплін;
 • заключено договір з Корпусом Миру;
 • впроваджено дистанційне навчання;
 • продовжено роботу над створенням експериментальної виховної програми «Лідер у мені» на основі роботи Стіва Кові «Сім звичок успішних людей»;
 • відкрито шкільний English Speaking Club та розмовний клуб польської мови;
 • освітяни брали участь у Всеукраїнських змаганнях з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM HОUSЕ»; у семінарі-презентації ювілейного практико-зорієнтованого збірника «Інноваційний поступ ліцею: погляд крізь століття» у ліцеї Міжнародних відносин № 51 м. Київ; у конференції «Безпека у закладах освіти: від учня до вчителя» в м. Київ; у заходах МАН, що відбулися в центральному офісі Cisco в Україні; у засіданні «Консалт-студії» КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» м. Біла Церква; тренінгу «Canlearningbefunandaffective? Definitelyyes!», тренінгу розумних пристроїв «Bionic»;
 • для педагогів школи проведено засідання круглих столів щодо підбору діагностичного інструментарію для проведення комплексного моніторингу відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи; творчу вітальню «Вивчення нових педагогічних технологій»; круглий стіл «Знайомство з волонтером Корпусу Миру», круглий стіл «Програма SMLS – платформа ХХІ століття: запитання і відповіді»; онлайн-конференції щодо організації дистанційного навчання (ознайомлення з дистанційними платформами Zoom, CiscoWebex та проведення онлайн-уроків на них); онлайн-сесія про сервіс #Cisco #Webex.
 • проведено батьківські збори «Мозаїка батьківського виховання»; «Ази Нової української школи».

Педагоги активно впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Також використовуються в освітньому процесі проєктно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання та критичного мислення. Учителі закладу впроваджують у роботу методи і прийоми, які відповідають вимогам НУШ. Згідно з планом роботи школи педагоги проводять відкриті навчальні заняття, години спілкування, діляться досвідом роботи з проблем на засіданнях предметних комісій. Внаслідок цього рівень навчальних досягнень учнів школи зріс, у порівнянні з минулими роками.

У 2019/2020 навчальному році вчителями-предметниками до моменту впровадження карантину проведено майстер-класи:

 • «Орієнтування на місцевості» (географія, 6-10 класи);
 • «Вивчення математики – перша сходинка до успіху» (математика, 5-А клас);
 • «Планети Сонячної системи» (природознавство, 4 клас);
 • «Цікава англійська» (4-11 класи, за участю волонтера Корпусу Миру);
 • «Таємниці океанів» (природознавство, 4 клас);
 • «Цікаве про суму кутів трикутника» (геометрія, 7 клас);
 • «Рекламуємо повість «Пригоди Тома Сойєра» (зарубіжна література, 5-Б клас);
 • «Неповторний світ поезій Ігоря Калинця» (українська література, 6 клас);
 • «Що не твір, то перлина» (українська література, 7 клас);
 • «У незвичайному світі звичайних дробів» (математика, 5 клас);
 • «Створюємо гру для телефона в програмі Appinventor» (робототехніка, 6 клас);
 • «Зоряні подорожі Маленького принца» (зарубіжна література, 6 клас);
 • «У країні овочів та фруктів» (англійська мова, 5 клас);
 • «Масштаб» (інтегрований урок математики та географії, 6 клас);
 • «День подяки» (англійська мова 4-11 класи, за участю волонтера Корпусу Миру);
 • «Розумники і розумниці» (урок-гра з математики, 5 клас);
 • «Золотий переріз» (інтегрований урок математики та мистецтва, 6 клас);
 • «Закони Ньютона» (фізика, 9 клас);
 • «Постаті, які подолали життєві труднощі» («Я у світі», 4 клас).

Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи зміст та методи роботи, у закладі проводилися педагогічні ради, семінари-практикуми, тренінги, тижні педагогічної майстерності вчителів та вихователів; позакласні предметні тижні; предметні олімпіади. Педагоги були активними учасниками онлайн-вебінарів тощо.

Проведено шкільні педагогічні ради з питань:

 • «Формування людини майбутнього – основний ціннісний орієнтир сучасної освіти» (протокол № 1 від 28 серпня 2019 року);
 • «Визначення пріоритетних напрямів освітньої діяльності педагогічного колективу Володарської спеціалізованої школи-інтернату в 2019/2020 навчальному році» (протокол № 1 від 28 серпня 2019 року);
 • «Про впровадження Освітньої програми школи в період пошуково-формувального етапу експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Організація простору рівних можливостей для реабілітації та соціальної інтеграції учнів в умовах закладу загальної середньої освіти» (протокол № 1 від 28 серпня 2019 року);
 • «Про створення безпечного освітнього середовища, формування в здобувачів освіти ціннісних життєвих навичок» (протокол № 1 від 28 серпня 2019 року);
 • Підсумки освітнього процесу Володарської спеціалізованої школи-інтернату за І семестр 2019/2020 н. р.»; (протокол № 2 від 26 грудня 2019 року);
 • Інноваційна культура школи – пошук нових смислів освіти (протокол № 3 від 10 січня 2020 року);
 • «Внутрішня система забезпечення якості освіти. Оцінювання ефективності нововведень у внутрішню систему забезпечення якості освіти (метод спалаху, SPOT-аналіз, метод «6 капелюхів мислення» (протокол № 3 від 10 січня 2020 року);
 • «Школа, яка готує інноваційну особистість, є школою інноваційної культури» (протокол № 3 від 10 січня 2020 року);
 • «Про особливості впровадження дистанційного навчання на час призупинення освітнього процесу в школі у зв’язку із карантином» (протокол № 4 від 2 квітня  2020 року);
 • «Вибір та замовлення підручників для здобувачів освіти (7 клас) та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти на 2020/2021 н. р.» (протокол № 4 від 2 квітня  2020 року);
 • «Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом самоосвіти, які атестуються у 2019/2020 н. р.» (протокол № 4 від 02 квітня  2020 року);
 • «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2019/2020 н. р.» (протокол № 4 від 02 квітня  2020 року);
 • «Забезпечення підсумкового оцінювання учнів та організованого завершення навчального року» (протокол № 5 від 27 квітня  2020 року);
 • «Про виконання Освітньої програми 2019/2020 навчального року» (протокол № 6 від 27 травня  2020 року);
 • «Про переведення, випуск та нагородження Похвальними листами за результатами навчання» (протокол № 6 від 27 травня  2020 року);
 • «Про особливості організації відбору дітей Київщини у 5-11 класи на вакантні місця» (протокол № 6 від 27 травня  2020 року);
 • «Підсумки освітнього процесу закладу в 2019/2020 навчальному році»(протокол № 7 від 5 червня 2020 року);
 •  «Про результати реабілітаційно-оздоровчої діяльності закладу» (протокол № 7 від 5 червня 2020 року);
 •  «Підсумки роботи колективу в 2019/2020 навчальному році за експериментом регіонального рівня з теми «Організація простору рівних можливостей для реабілітації та соціальної інтеграції учнів в умовах закладу загальної середньої освіти» (протокол № 7 від 5 червня 2020 року).
 • «Перспективи розвитку школи на 2020/2021 навчальний рік» (протокол № 7 від 5 червня 2020 року).

 

ВИХОВНА ТА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

 

На сьогодні ключовими в суспільстві та системі освіти, зокрема повної загальної середньої освіти, є процес становлення Нової української школи, яка має закласти її новий зміст на основі формування компетентностей, ціннісних ставлень і суджень дітей та учнівської молоді, необхідних для успішної самореалізації як «особистість – цілісна, всебічно розвинена й здатна до критичного мислення, патріот з активною позицією, новатор, здатний змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

Виховний процес, як наголошується в Концепції Нової української школи, є невід’ємною складовою всього освітнього процесу, проходячи наскрізно як через навчальні предмети, так і систему позакласної та виховної роботи, та має орієнтуватися на загальнолюдські цінності, зокрема:

– морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей);

– соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність).

Основні завдання виховної діяльності визначені Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Чинним на сьогодні залишається документ «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України (наказ МОН України від 31.10.2011 р. № 1243)», який визначає ціннісні орієнтири виховного процесу, метою якого є створення цілісної моделівиховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей. Тому пріоритетними завданнями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

Реалізація цієї мети покладена на весь педагогічний колектив школи, однак, більшою мірою, на класного керівника, вихователя, який повинен володіти, задля цього, певними уміннями та навичками з теорії та методики виховання, методами, прийомами, технологіями організації виховного процесу, безпосереднього здійснення виховної роботи.

Виховна діяльність школи зорієнтована на забезпечення школяра усіма необхідними знаннями, уміннями, навичками суспільного досвіду й поведінки, притаманним молодій людині української держави. Педагоги освітнього закладу вибудовують виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації особистості, глибоко усвідомлюючи, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу.

Здобуття соціального досвіду більшою мірою відбувається під час спеціально організованої діяльності, яка відповідає потребам, інтересам й можливостям учнів, є для них значущою й цікавою, спонукає їх до розвитку й удосконалення природних задатків та здібностей.

Педагогічний колектив у 2019/2020 н. р. продовжив роботу над проблемним питанням «Формування життєвих траєкторій учнів в умовах освітньо-реабілітаційного простору» та над вирішенням першочергових завдань виховання учнів в умовах творення Нової української школи.

Виховна діяльність закладу була спрямована за такими напрямами:

 • національно-патріотичне виховання;
 • превентивне виховання;
 • фізичне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • підготовка до сімейного життя;
 • професійна орієнтація та допрофільна підготовка.

Велика увага була зосереджена на:

 • формуванні ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей;
 • вихованні толерантного відношення до дітей, які мають різні захворювання, в тому числі дітей з інвалідністю на основі загальнолюдських моральних якостей;
 • формуванні в учнів позитивної спрямованості та мотивації з метою успішної соціалізації;
 • утвердженні в свідомості й почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
 • формуванні патріотичних почуттів на сучасних героїчних прикладах Небесної сотні та воїнів АТО;
 • вихованні поваги до державних символів України;
 • усвідомленні взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;
 • популяризації культури безпеки життєдіяльності;
 • формуванні естетичного та духовного світосприйняття на основі українських традицій та обрядів;
 • формуванні інтересу до різних галузей науки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів.

З метою створення оптимальних умов для розвитку творчої і соціально ініціативної молоді, соціально-комунікативних здібностей учнів, засвоєння методів організаторської роботи, прийомів ефективного спілкування та взаємодії продовжено роботу, зокрема практичним психологом школи, над пілотним проєктом «Я – лідер».

Для реалізації освітніх завдань, окрім документа «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», робота з учнями будувалася на авторських виховних програмах та педагогічних проєктах «Джерела здоров’я», «Життєві орієнтири», «Сім’Я мого здоров’я», «Добросвіт», «Основи сімейного господарювання» та з урахуванням загальношкільного плану виховної роботи.

Важливе значення надавалося роботі зі збереження життя і здоров’я дітей. Так, у рамках Тижня безпеки дорожнього руху для учнів проведено вікторину «Азбука дорожнього руху» (6 кл.) та «Безпека на дорозі» (10-11 кл.), «Дорожні правила вивчай, їх ніколи не забувай» (7, 9 кл.), години спілкування з елементами рольової гри «Ти – пішохід, пасажир, велосипедист» (8 кл.), «Знання правил техніки безпеки – ваше життя і здоров’я» (5-А кл.), практичне заняття «Повторюємо правила дорожнього руху» (5-Б кл.), організовано повчальну перерву «Збережи своє здоров’я»
(5-Б, 6 кл.), перегляд та обговорення документального фільму «Ціна неуваги. Присвячується пішоходам» (7, 9 кл.), навчальних мультфільмів (5-А кл.). Упродовж І семестру з вихованцями проводився цикл бесід, тематичних інструктажів перед осінніми та зимовими канікулами, попередження батьків щодо ствоорення безпечних умов життєдіяльності учнів удома.

Залучення учнів до проведення Малої спортивної олімпіади мали на меті активізувати інтерес до фізичної культури і спорту. А проведення в рамках Тижня козацької слави тематичних вікторин, брейн-рингу «Українське козацтво» (10-11 кл.) ще й прагнення бути гідним нащадком славетного козацького роду.

З метою формування в здобувачів освіти навичок здорового способу життя та відповідальної поведінки, вироблення імунітету до негативних впливів соціального оточення проведено ряд заходів превентивного характеру, зокрема години спілкування «Скажемо курінню: «НІ!» (9 кл.), «Чому шкідливе паління» (10-11 кл.), «1 грудня – День порозуміння з ВІЛ-інфікованими», конкурс малюнків «ВІЛ-СНІД».

Громадянське виховання проводилося з метою формування в учнівської молоді громадянської свідомості, її моральної та правової культури, ознайомлення школярів із глобальними проблемами сучасності, основними принципами взаємовідносин між державами та людьми, правами людини. У рамках тижня правової культури проведено ряд заходів: години спілкування «Я – громадянин України і пишаюсь цим» (4 кл.), «Мій рідний край – моя історія жива» (9 кл.), «Гідність навколо нас» (6 кл.), виготовлення паперових голубів до Міжнародного дня миру (4, 5-А кл.). У ході Всеукраїнського тижня права проведено бесіди «ООН про права дитини» (4 кл.), «Дитяча праця і права дитини», «Права і закони в твоєму житті» (6 кл.), «День ООН в Україні» (10-11 кл.), година спілкування «Конвенція прав дитини. Знай свої права!» (7 кл.).

Патріотичному вихованню приділялося особливе значення. Зокрема, у рамках Місячника національно-патріотичного виховання діти створили фотоколаж «Видатні місця України». До Дня української писемності та мови проведено тематичні години спілкування «Мова – талісман людини та нації» (4 кл.), «Я люблю свою рідну мову» (5-А кл.), «Мова – найдорожчий скарб народу» (7 кл.), мовознавчий турнір «Знавці рідної мови» (10-11 кл.).

З метою вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні було проведено відкритий загальношкільний захід «Голодомор – трагедія українського народу» (Василенко Л. М.), година спілкування «Геноцид, який нас не зламав» (4 кл.), загальношкільна акція «Запали свічку». Усі учні школи відвідали «Музей звитяги та трагедії України».

У рамках національно-патріотичного проєкту «Ми пізнаємо Україну» здійснили пізнавальні екскурсії до Києва (6 кл.) та Умані (5-Б кл.), відвідали музей під відкритим небом у місті Переяславі (9 кл.), культурно-історичний комплекс «Київска Русь» (8 кл.), подорожували містами Чернівці, Хотин та Кам’янець-Подільський (11 кл.).

З метою пропаганди кращих народних та сімейних традицій у 6 класі проведено відкриту годину спілкування «Обереги України» (Гайдай Н. О.), у всіх виховних групах пройшли «Андріївські вечорниці» з традиційними іграми та кусанням калити.

З метою творчого розвитку особистості, організації цікавого дозвілля діти були об’єднані колективною творчою справою: тематичне оформлення класу до новорічних свят, привітання однокласників з Днем народження, проєктною діяльністю «Майстерня Діда Мороза». Учні 11 класу долучилися до театралізованої постановки «Миколай іде до нас!» (Припишнюк Я. В.) та оформили новорічну фотозону.

Продовжувалася робота з формування лідерських якостей. З вихованцями проведено практичне заняття «Мій день: хороше і погане» (4 кл.), годину спілкування «Як досягти успіху в спілкуванні», «Колектив починається з мене» (6 кл.), диспут «Навіщо я прожив день, якщо не дізнався нічого нового» (7 кл.). Учні 11 класу взяли активну участь у проведенні Дня учнівського самоврядування в школі.

Ряд заходів було проведено з метою виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей: години спілкування «Толерантність людини – найважливіша умова миру й злагоди в сім`ї, колективі й суспільстві» (4 кл.), виховна година «Старість наших батьків – це наша старість» (4 кл.), «Чого нас учать бабусі та дідусі», «Добро починається з тебе» (8 кл.), відверта розмова «Інвалідність не присуд» (6 кл.), диспут «Повага – ниточка, що з’єднує покоління» (9 кл.), година спілкування «З добром у серці» (10-11 кл.). Учні 5Б класу зняли відеопривітання до дня людей похилого віку.

До дня захисту тварин проведено фотоконкурс «Мій улюбленець» (5Б кл.), міні-проєкти «Тваринку-безхатька – у надійні руки» (11 кл.), «Наші улюбленці» (7 кл.).

Ціннісне ставлення до праці передбачало як підготовку учнів до майбутньої професійної діяльності, так і розвиток потреби у трудовій активності. Саме з метою професійної орієнтації було сплановано та здійснено зустріч із представниками 6-ДПРЧ (смт Володарка) 1-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області (10-11 кл.), екскурсію до закладу місцевої рятувальної служби та привітання її працівників з професійним святом (5-А, 5-Б кл.), проведено годину спілкування «День рятівника. Чим ми їм завдячуємо?» (4 кл.), анкетування «Вибір майбутньої професії» (9, 11 кл.).

На формування ціннісного ставлення до природи були спрямовані різноманітні форми виховної діяльності екологічної тематики, а саме: аукціон думок «Природа, цивілізація, людина: пошук гармонії» (10-11 кл.), робота над проєктом «Дотик природи» (5-Б кл.), підготовка та перегляд презентації «Збереження електроенергії залежить від кожного» (6 кл.), залучення вихованців до акції «Ми за чисте довкілля».

Протягом навчального року організовано просвітницьку діяльність, спрямовану на профілактику негативного впливу інформаційного простору, захист суспільної моралі, формування негативного ставлення до протиправних діянь, будь-яких форм насильства. Діти проінформовані щодо можливості звернення та отримання допомоги від педагогічних працівників школи у випадку знущання над ними. З метою запобігання та протидії булінгу проведено різноманітні заходи під девізом «СТОП! Булінг!». У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» проведено виховну годину «Ні насиллю в сім’ї» (5-А кл.), конкурс малюнків «Стоп насильству», заняття з елементами тренінгу «Ми проти насильства» (10-11 кл.). Вихованці взяли активну участь у шкільному конкурсі малюнків «Ми проти насильства в сім’ї».

На початку навчального року була спланована діяльність педагогічного колективу з організації співробітництва із батьківською громадськістю. Основними напрямками співпраці з батьками протягом року були: створення безпечних умов життєдіяльності для дітей, сумісна організація дозвілля та відпочинку учнів, консультування з поточних питань освітньої діяльності школи, залучення батьків до благодійної діяльності, систематичне проведення батьківських зборів та консультування батьків з актуальних питань виховання та навчання.

Так, упродовж року спільно з батьками проведено благодійний ярмарок «Щедрість осені і серця» та акцію «Допоможи солдату».

Виховні заходи проводилися у співпраці з вчителями-предметниками, психологом та соціальним педагогом, організатором, бібліотекаром, головним лікарем закладу та медичними працівниками. Також для проведення деяких заходів у школу були запрошені лікарі з районної лікарні, працівники пожежно-рятувальної частини, начальник відділу Володарського бюро правової допомоги, воїни АТО та учасники Майдану.

Навчальний рік був насичений цікавими поїздками до театру, походами на природу. Багато часу було приділено роботі над проєктами: «Математика на кухні» (4 кл.), «Вплив природних факторів та діяльності людини на розвиток рослин» (5-А кл.), «Дотик природи» (5-Б кл.), «Мій колючий друг» (7 кл.), «Затишок» (11 кл.), розпочали роботу над проєктом «Вони згасли, як зорі…» (6 кл.),  «Батьки і діти, діти і батьки – нерозділиме і одвічне коло» (8 кл.).

Більшість інформації про виховну діяльність закладу було широко висвітлено у соціальній мережі Facebook на сторінках спільноти нашого закладу.

Члени предметної комісії школи ділилися досвідом з колегами під час проведення відкритих класних та загальношкільних виховних заходів, але, варто зазначити, що через карантин провели їх не всі.

Відкриту годину спілкування «Обереги України», відкритий загальношкільний захід «Герої не вмирають… Просто йдуть…» (Гайдай  Н. О.), загальношкільне свято «Масляна, Масляна. Маслечком промащена…» та святкове привітання «Дякую тобі, матусю!» (Плешакова Н. Є.) було проведено на достатньому методичному рівні, з урахуванням індивідуальних можливостей вихованців кожного класу.

У цьому навчальному році було об’єднано посадові обов’язки вихователя та класного керівника. Звичайно, потрібен був певний період, поки педагоги влилися в звичний ритм роботи, ознайомилися із вимогами до ведення документації тощо. Але з часом все нормалізувалося, педагоги за потребою відвідували навчальні заняття, вели облік відвідування та успішності, проводили батьківські збори. Якщо така практика продовжиться, хотілося б в деякі дні мати можливість бути присутніми в школі в урочний час. Це поліпшило б результативність освітнього процесу.

За результатами проходження атестації вихователю Луцак Н. В. встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», а вихователю Плешаковій Н. Є. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

Час вимушеного карантину сприяв творчому саморозвитку та самоосвіті педагогів. Корисним джерелом знань стали різноманітні платформи онлайн-курсів та вебінарів: «Prometheus», «EdEra», «Всеосвіта», «На урок» та ін. Педагоги мали можливість обрати для себе найбільш актуальні теми вебінарів, що стосувалися використання сервісів CiscoWebex та Zоом для проведення дистанційних занять, організації дозвілля під час карантину, проєктної діяльності, прийомів ефективної взаємодії з учнями та ін.

Робота педагога-організатора в школі ґрунтується на засадах партнерства між педагогічним колективом, лідерами учнівського самоврядування та всіма дітьми школи.

Основними принципами цього підходу є повага до особистості, доброзичливість і позитивне ставлення, довіра у відносинах, стосунках. Дотримуючись цих принципів, педагог-організатор та лідери учнівського самоврядування разом вирішували проблеми, оцінювали ризики та приймали рішення, застосовували емоційний інтелект та співпрацювали в команді, дотримуючись виховного шкільного плану та плану роботи педагога-організатора.

У межах дотримання принципів проводилися загальношкільні свята, виховні заходи, тематичні лінійки, акції, челенджі, засідання лідерів учнівського самоврядування та ін.

Проведено загальношкільні свята: свято Першого дзвоника, Дні літнього, осіннього, зимового іменинників,«Ідеальна пара», «Усім жінкам присвячується», свято Останнього дзвоника (дистанційно).

Команда школи «FT-БЕМС» взяла участь у фінальній грі обласного профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу для учнівської молоді «Обери майбутнє». Діти презентували цікавий тематичний виступ та злагоджену командну роботу, за що й отримали заслужене гран-прі.

Структура учнівського самоврядування у Володарській спеціалізованій школі є гнучкою, варіативною і залежить від можливостей педагогічного та учнівського колективів, інтересів та запитів школярів, традицій школи тощо.

Вищим органом самоврядування є загальношкільні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік і вирішують поточні важливі справи шкільного життя. Постійним керівним органом учнівського колективу є шкільна рада учнівського самоврядування.

Шкільна рада учнівського самоврядування звітна перед загальними зборами, представляє та захищає інтереси учнів, організовує та проводить колективне планування та рейтинг класів, координує та контролює діяльність класних колективів, організовує підготовку та проведення загальношкільних заходів, забезпечує представництво шкільного учнівського самоврядування у міському учнівському парламенті, організовує навчання активу.

Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко й всебічно проникають у сутність своїх прав та обов’язків, у результаті чого підвищується їхня громадянська активність, самосвідомість, життєва компетентність.

Метою самоврядування є спільна колективна творча справа, яка об’єднує навколо себе максимальну кількість учасників, дає можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності й можливості. Робота Міністерств направлена саме в таке русло, щоб допомагати  учням, працюючи над проєктами, згуртуватися, самореалізуватися. Також робота Міністерств направлена на розвиток здібностей дітей та на організацію їх позашкільного життя. У школі діяли такі Міністерства:

 • – Міністерство друку та інформації;
 • – Міністерство волонтерського руху;
 • – Міністерство дизайну;
 • – Міністерство культури та дозвілля;
 • – Міністерство спорту та здоров’я;
 • – Міністерство внутрішніх справ.

Протягом року кожне Міністерство на чолі з міністром працювало над проєктами, які були виконані на високому та достатньому рівнях.

На чолі з президентом школи Мартиненко Оксаною та її замісником Шишіною Яніною Міністерства організовували цікавий і змістовний відпочинок учнів у позаурочний час, допомагали в проведенні культурно-масових заходів, організовували вікторини для молодших школярів, допомагали та залучали учнів для проведення загальношкільних свят, розподіляли між класами та учнями доручення з підготовки заходів.

З ініціативи міністра дизайну та його замісників було організовано оформлення шкільних фотозон, стендів, вітражів, актової зали, сцени та класних кімнат до свят, які проводилися в школі.

Під керівництвом міністра культури та дозвілля було організоване спортивне життя школи. Щоп’ятниці проходили веселі фізкультурні перерви, які включали в себе музичні руханки. Лідери пропагували здоровий спосіб життя, вели боротьбу зі шкідливими звичками.

Міністерство друку та інформації протягом року інформувало учнів, вчителів, батьків через сторінку школи в Фейсбуці про шкільне життя. Проводили конкурси, організовували челенджі. Допомагали у створенні тематичних відеороликів та логотипів.

Міністерство волонтерського руху залучало гуртківців, рій «Вільні люди» для створення шкільної агітбригади. Ними були організовані благодійні ярмарки, проводились акції «Милосердя», організовувався збір продукції для воїнів, які знаходяться на передовій, збір коштів на лікування для онкохворих дітей.

Міністерство внутрішніх справ надавало допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни учнів та в дотриманні ними ж правил школи. Вони співпрацювали із соціальним педагогом та психологом школи. Допомагали учням у спірних питаннях  відстоювати свою думку. Допомагали розв’язувати конфліктні ситуації.

Аналіз виховної діяльності свідчить про те, що робота була керованою, планомірною і дала здебільшого позитивні результати.

 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ГУРТКІВ

 

Важливою складовою виховної роботи в школі є охоплення учнів гуртковою позакласною та позаурочною роботою, що дає можливість продовжити процес формування лідерських, творчих якостей, соціальної активності учнів.

Система гурткової роботи динамічна – деякі гуртки працюють багато років, а деякі – рік – два. Це залежить від бажань і потреб учнів. У закладі впродовж 2019/2020 навчального року діяли 12 гуртків, які охоплювали 163 школярів, що становить 100% від загальної кількості учнів школи.

Гурткова робота в освітньому закладі здійснюється на основі Типових програм МОН, молоді та спорту України та авторських програм. На основі програм розроблені плани роботи на навчальний рік.

Заняття проводяться в позаурочних час і згідно графіка. Керівники гуртків розвивають самостійну творчу активність дітей, формують навички творчої діяльності, застосовують такі методи і форми навчання на заняттях, які допомагають виробити стійкий інтерес до певного виду діяльності.

  Робота керівників гуртків  в 2019/2020 навчальному році була спрямована на виконання наступних завдань:

 • забезпечення атмосфери безпеки в дитячому колективі, сприятливого морально-психологічного клімату в гуртку;
 • організація різноманітної творчості та суспільно значущої діяльності вихованців, створення умов для успішного самоствердження кожного учня в суспільно корисній діяльності;
 • стимулювання та підтримка творчого розвитку обдарованих дітей;
 • здійснення індивідуальної педагогічної підтримки учнів;
 • забезпечення педагогічно обґрунтованого вибору форм, засобів і методів навчання та виховання учнів;
 • організація участі вихованців у фестивалях, творчих конкурсах, спортивних змаганнях;
 • організація роботи з батьками, залучення їх до надання допомоги у розвитку здібностей дітей;
 • створення позитивного іміджу гуртка.

Одне з головних завдань гуртка «Футбол» – створення умов для фізичного розвитку учнів на виховання потреби в здоровому способі життя, підтримці фізичної форми. Головною ознакою занять в гуртку є налаштованість дітей на роботу, вивчення нових вправ, прийомів. Заняття мають чітку структуру, методично правильно побудовані.

Учні школи із задоволенням відвідують цікаві й змістовні заняття вокальних гуртків «Веселі нотки» та «Вокаліст», основною метою яких є виховання ціннісної орієнтації у сфері музики, музичних інтересів, смаків і потреб а також розвиток музичних здібностей, творчого потенціалу особистості, почуття ритму, вокально-хорових та  сценічних навиків.

У школі працює комп’ютерний гурток, метою якого є розвиток логічного та алгоритмічного мислення, вивчення інформатики на творчому рівні, здобуття стійких навичок роботи з найпоширенішими прикладними програмами та підготовка вихованців до участі у конкурсах, турнірах різного рівня. Робота гуртка – це прекрасний засіб розвитку творчості. Заняття проводяться в кабінеті інформатики, де кожен учень має доступ до комп’ютера та Інтернету. Учні із задоволенням працюють із клавіатурним тренажером «Solo», створюють графічні зображення за допомогою редактора «TuxPaint», анімаційні ролики в програмі «Scratch», електронні презентації за допомогою PowerPoint, он-лайн створюють мотиватори та демотиватори.

На заняттях гуртка «Робототехніка» діти отримують та поглиблюють знання з наук, вчаться аналізувати, активно шукати шляхи розв’язку проблемних ситуацій, успішно працювати в команді, розвивають творчі та конструкторські здібності, комунікативні навички; із задоволенням навчаються і створюють свій власний світ – від автоматизованої іграшки до складного робота, беруть участь в конкурсах та змаганнях. Цьогоріч учні гуртка «Робототехніка» взяли участь в таких заходах та змаганнях:

 • Всеукраїнській науково-технічній конференції виставці-конкурсі молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» (Якуненко Артем за результатами цього конкурсу отримав сертифікат на участь в Інкубаційній програмі бізнес-інкубатора МАН України UF Incubator протягом 2020 року);
 • Всеукраїнському конкурсі з інформаційних технологій для дітей та молоді «iTalent», номінація «Апаратна розробка» (Якуненко Артем, 3 місце);
 • Всеукраїнських змаганнях «Роботрафік – 2020».

Основна мета гуртка «Бісероплетіння» – займатися улюбленою справою у вільний час та створювати прекрасні вироби, які будуть радувати оточуючих.

На заняттях діти вчаться різним технікам роботи з бісером. Виготовляють браслети, намисто,  іграшки та різноманітні об’ємні вироби. Працюють як індивідуально, так і колективно, тобто над однією композицією працює група дітей, кожен із яких має своє конкретне завдання.

Під час занять велика увага приділяється естетичному вихованню, розвитку фантазії, художнього смаку, любові до народного рукоділля до народних традицій, адже бісероплетіння – це одне з цікавих народних ремесел, яке дозволяє не тільки зайняти дитину, а й дає необмежений простір для творчої діяльності.

Одним із улюблених у школі є хореографічний гурток «MAXIМUM», метою якого є сприяння естетичному вихованню й фізичному розвиткові молодого покоління. Завдання гуртка: дати учням базову та спеціальну хореографічну підготовку, виявити та розвинути нахили дітей і задовольнити їхню потребу в руховій активності; розвинути почуття ритму, хореографічну виразність, координацію рухів і на цій основі виховувати художній смак, уміння повноцінно сприймати мистецтво танцю. Також розвивати здобуті навички та вміння, удосконалювати техніку танцю та пластичність.

Під час занять на гуртку діти вчилисья виконувати та закріплювати колективно-порядкові та музично-ритмічні вправи. Виконання цих вправ сприяло формуванню правильної постави, координації рухів, гнучкості, зміцненню м’язів. Опановуючи навчально-тренувальні вправи, учні на заняттях училися створювати і відчувати образи, осмислено виконувати рухи різних видів танцю та їх музичного оформлення. Протягом вересня-березня було вивчено 28 хореографічних постановок естрадно-спортивного, сучасного та народного жанрів.

Вихованці гуртка «MAXIМUM» брали участь у концертах, святкових лінійках, загальношкільних заходах: свято Першого дзвінка, День учителя, День літнього іменинника, День осіннього іменинника, День весняного іменинника, свято Нового року, День святого Миколая, свято до Восьмого березня, День святого Валентина, благодійний концерт для людей похилого віку. Також постійно гуртківці беруть участь у флешмобах та челенджах.

Творчість і мистецтво рідко знаходять місце в нашому повсякденному житті, але в той же час саме вони роблять найблагородніший вплив на розвиток дитини. Під час занять гуртка «Світ рукомистецтва» у процесі лiплення активізується дрібна моторика рук дитини, що позитивно впливає на розвиток її уяви, логічного мислення, сенсорної пам’яті, графічних та мовних здібностей. Протягом року учасники гуртка працювали з різними матеріалами та за різними методиками. Використовували природній матеріал, папір різного виду, пластилін, нитки різних видів, малювали фарбами, олівцями, крейдою. Навчилися шити маленькі сувеніри. Розпочали працювати з фоаміраном та виготовляти картини та композиції.

Розвиток ринку праці, зростання вимог до якості підготовки фахівця визначає необхідність якісного покращення усієї системи професійної підготовки кадрів. Одним із важливих напрямів реалізації такого завдання є розвиток і вдосконалення роботи з професійної орієнтації молоді у процесі здобуття нею загальної середньої освіти. Профорієнтаційна робота з вихованцями – один із головних аспектів гурткової роботи, спрямованої на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві. У закладі добре спланована робота гуртків за інтересами, яка розвиває здібності дітей, їх творчу активність. Значну допомогу в цьому надає й громадська спілка «Освіторія», за сприяння якої в закладі діє програма «Перша професія». У рамках цієї програми діти можуть навчитися кулінарній справі та швейній майстерності та отримати навички першої професії.

Гурток «Швейна справа» формує гарний смак та занурює в атмосферу творчого швейного процесу. Вихованці гуртка та їх керівник долучилися до благодійної акції «Добрі справи», власноруч виготовили подарунки мешканцям будинку-інтернату для людей похилого віку в с. Руде Село. 

Гурток «Кулінар» сприяє розвитку у дітей бажання самостійно готувати страви, забезпечувати їх естетичний вигляд, вихованню інтересу до виконання трудових дій, прагненню досягати результату.

Бути ошатними, стильними, привабливим вчаться діти на гуртку «Перукарська майстерність», який занурює в світ краси, моди та стилю, надає навички престижної професії.

Майже всі учні, які задіяні в гуртковій роботі школи, беруть активну участь у різноманітних конкурсах та змаганнях, тим самим розвивають свій потенціал, формуються як творча особистість.

 

ПРО ШКІЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИЙ ЦЕНТР

У 2019/2020 навчальному році шкільний інформаційно-бібліотечний центр працював над науково-методичною темою: «Впровадження інноваційних технологій в роботу бібліотеки в умовах оновленого змісту освіти».

Виходячи з основних завдань державної програми «Освiта», Закону України «Про загальну середню освiту», Концепцiї нацiональної програми iнформатизацiї України, Закону України «Про нацiональну програму інформатизації», Нацiональної доктрини розвитку освiти України в ХХІ столітті, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді перед інформаційно-бiблiотечним центром школи стояли такi завдання:

 • піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, впровадження в роботу нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, необхідних для забезпечення освітнього процесу;
 • сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку освітнього процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги;
 • сприяння реалізації концепції Нової української школи, яка ґрунтується на «Рекомендаціях Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя», щодо навчання здобувачів освіти засобами книги вмінню навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями;
 • підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функцій, які вміщують найповніше інформаційне забезпечення освітнього процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук;
 • координація роботи ШБІЦ зі школярами, педагогами, батьками в популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, формуванні в них навичок читання літератури;
 • виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів школярів;
 • систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду; формування книжкового фонду, основу якого складала б українська книга;
 • якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і копітке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки: формування в дітей стійкої потреби в книзі;
 • робота з навчальним фондом, яка включає перевірку наявності та стану навчальної та методичної літератури відповідно до затвердженої навчальної програми;
 • робота з основним фондом: вивчення складу фонду з урахуванням потреб освітнього і виховного процесу;
 • популяризація книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження, програмних творів, творів письменників Київщини, рекомендаційних списків літератури та іншої інформації;

–        всебічний розвиток дитини як особистості, її здібностей і талантів, національної та патріотичної свідомості і загальнолюдської моралі.

Книжковий фонд художньої літератури у 2019/2020 навчальному році поповнився 49 примірниками. Фонд підручників зріс на 341 примірник.

Електронна картотека підручників та журнально-газетних статей постійно поповнювалася в міру надходження нових видань.

Згідно з планом роботи шкільного бібліотечно-інформаційного центру на 2019/2020 навчальний рік були проведені такі заходи: літературні розваги «Премудросте земна, бібліотеко! Віват тобі, хранителько свята!» (5-6 кл.), інтелектуальний конкурс «Ерудит» (8-11 кл.), конкурсно-розважальна програма «Хай живе козацька слава, хай живе козацький дух» (5-8 кл.), виховний захід «Світ без насильства» (4, 5-А кл.), турнір книгознавців (6-7 кл.), правовий лабіринт (5-і кл.), бібліогра «Славетний син великого народу, великий син великої землі» (5-8 кл.), бібліомікс «Читання як задоволення» (6 кл.), євровікторина (4-5 кл.), конкурсна програма «Галопом по Європі» (6-9 кл.).

Також проведено цикл бібліотечних уроків з медіаграмотності, про роль бібліотеки і культуру читання, оформлено тематичні полички та виставки літератури до знаменних та пам’ятних дат.

Протягом усього навчального року надавалась допомога педагогічному колективу в доборі методичної та художньої літератури для проведення уроків та різноманітних масових заходів.

Учителі отримували інформацію про нові надходження до бібліотеки підручників,  художньої літератури та періодичних видань.

Своєчасно велася обробка, видача нових та списання старих підручників та художньої літератури.

 

 

 

СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТ

Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним із найважливіших у роботі освітнього закладу.

Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» та інших нормативно-правових актів з охорони праці у школі забезпечено безпечні та нешкідливі умови навчання, режиму роботи, формування здоров’язбережувальних компетентностей всіх учасників освітнього процесу.

Згідно з наказом по школі створена та діє служба з охорони праці й безпеки життєдіяльності, головною метою діяльності якої є впровадження європейських норм, стандартів і цінностей у питаннях охорони праці, реалізації конституційного права учасників та працівників освітнього процесу на охорону їх життя і здоров’я.

У освітньому закладі робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності проводилася за такими напрямками:

 • створення безпечних умов праці та навчання;
 • документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
 • систематичне навчання учнів та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності;
 • профілактика нещасних випадків;
 • робота з учнями в позаурочний час (виховна робота);
 • організація спільної роботи з представниками районних управлінь: охорони здоров’я, у справах сім’ї та молоді, соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуацій;
 • інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;
 • робота з батьківською громадськістю;
 • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям під час освітнього процесу в школі проводиться системна робота з охорони праці.

У школі є в наявності Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності, складені згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

З метою створення безпечних умов для навчання та відпочинку дітей перед початком навчального року комісією служби з охорони праці й безпеки життєдіяльності було перевірено готовність до 2019/ 2020 навчального року, про що складено відповідну документацію з дозволами всіх служб на початок роботи навчального закладу. Оформлені акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та приміщеннях підвищеної небезпеки та акти перевірки на надійність спортивного та ігрового обладнання.

Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки.

У школі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів.

Навчальні класи забезпечені меблями відповідно до ДСанПіНу 5.5.2.008-01. Парти та меблі промарковані. Основна кількість учнів забезпечена шкільними меблями у відповідності до ростової групи. Класні кімнати відповідають своєму функціональному призначенню за площею, лінійними розмірами, обладнанням, шкільними меблями.

Відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» у школі проводяться інструктажі з пожежної безпеки для працівників та учнів, про що ведеться відповідна документація. Протипожежне обладнання, евакуаційні шляхи та виходи відповідають нормативним вимогам пожежної безпеки. Шкільні приміщення підвищеної небезпеки забезпечені інструкціями з пожежної безпеки та первинними засобами пожежогасіння. Приведено у відповідність вимогам діючих нормативів підвальні приміщення навчального закладу.

Організація роботи з охорони праці контролюється директором школи. Вона включає: постійний контроль за навчанням з охорони праці; перевірку знань педагогів відповідно до інструкції та листа МОН України «Про вивчення правил охорони праці працівниками освіти»; контроль за організацією й періодичним проведенням занять з охорони праці з усіма категоріями працівників школи та учнями; систематичний контроль за проведенням різного роду інструктажів; контроль за розробкою й правильним оформленням інструкцій із техніки безпеки; організацію роботи комісії для оформлення актів-дозволів на використання спортивного залу, майданчику, майстерень і контроль за її діяльністю; контроль за виконанням наказів відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Пріоритетними напрямками роботи навчального закладу у 2019/2020  навчальному році було збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування у школярів свідомої мотивації до збереження здоров’я та життя, дбайливого ставлення до оточуючих. У школі протягом року проводились відповідні заходи щодо запобігання дитячого травматизму, застосовувались різні форми та методи роботи, серед яких: лекції, конференції, бесіди. В позаурочний час з метою формування навичок безпечної поведінки та пропаганди здорового способу життя для учнів організовувались вікторини, конкурси, екскурсії. Навчальний заклад у своїй роботі користується як класичними так і сучасними формами та методами роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з єдиною метою:

 • вироблення навичок здорового способу життя;
 • вироблення власної позиції учня та вихованця щодо бажання бути здоровою людиною сьогодні та в майбутньому.

У школі проведено різноманітні заходи для дітей різних вікових категорій на знання правил дорожнього руху, безпечної поведінки, особистої безпеки, профілактики невиробничого травматизму.

З метою популяризації серед дітей та підлітків здорового і безпечного способу життя, здобуття практичних навичок і умінь щодо поведінки у надзвичайних ситуаціях та проведення рятувальних робіт за допомогою найпростішого спорядження у школі двічі на рік відпрацьовується план евакуації на випадок пожежі та інших надзвичайних ситуацій.

На виконання ст. 20 Закону України «Про дорожній рух» та з метою профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, в школі проводиться певна робота щодо забезпечення навчання дітей правилам дорожнього руху, створення безпечних умов для руху школярів. Зокрема, у вересні 2019 року проводився традиційний Всеукраїнський рейд «Увага! Діти на дорозі».

У рамках цього рейду в школі організовано та проведено різноманітні заходи: уроки-презентації з правил дорожнього руху, конкурс знавців правил дорожнього руху, бесіди про дотримання вимог Правил дорожнього руху під час керування велосипедами та мопедами, тематичні конкурси і вікторини з правил дорожнього руху, практичні заняття «Ми – пішоходи», бесіди «Дорожні знаки – азбука для водіїв і пішоходів», рольові ігри «Випробування на дорогах», перегляд тематичних мультиплікаційних та документальних фільмів на класних виховних годинах.

У школі щодня на останніх заняттях проводиться з дітьми обов’язковий тренажер-нагадування «Хвилинка» про правила безпечної поведінки на вулицях і дорогах, кожного першого та останнього дня семестру проводиться Єдиний урок з правил безпечної поведінки на вулицях і дорогах. Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях обговорюються на класних годинах та на батьківських зборах. В школі створені куточки з безпеки життєдіяльності, в тому числі і з правил дорожнього руху, які постійно поновлюються.

У рамках Тижня знань безпеки життєдіяльності для вчителів школи проведено лекції на теми: «Надзвичайні ситуації та їх можливі наслідки», «Гасіння пожежі та евакуація дітей». Для учнів проведені наступні заходи:

 • урок-гра «Загадка» на тему «Правила поведінки на дорозі»;
 • інтерактивна гра «Чи знаю я ПДР?» з використанням ілюстративного матеріалу;
 • квест «Безпечне дозвілля»;
 • практичне заняття «Правила дорожні знай – в ДТП не потрапляй»;
 • виховна година у вигляді прес-конференції «Безпека в побуті»;
 • година спілкування на тему «Дотримуйся правил дорожнього руху».

Протягом тижня БЖД були проведені бесіди про безпечну поведінку у побуті з електроприладами, газом, побутовою хімією. Окремо проведені бесіди про безпеку поведінки у темну пору доби, про поводження біля водойм, про заборону вживання алкоголю та тютюнових виробів, про алгоритм дій у випадку знаходження підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Переглянули відеофільми: «Безпека у побуті», «Дії населення по сигналу «Увага! Всім!». Також власноруч учні створили плакати «Правила особистої безпеки». План основних заходів до Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності виконаний у повному обсязі та результативно. Учні отримали та закріпили достатньо знань, умінь і практичних навичок з безпеки життєдіяльності та на випадок екстремальної ситуації.

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією школи й профспілковим комітетом діє Колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками школи своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці. Двосторонні обов’язки в Колективному договорі прописані з урахуванням усіх положень чинного законодавства, чому передували колективні переговори. До уваги було взято: пропозиції працівників, аналіз стану робочих місць, стан виробничого травматизму, професійних захворювань. Питання охорони праці обговорювалися на загальних зборах трудового колективу, нарадах при директорові.

Поряд з цим у школі проводилася робота з батьками: батьківські збори з тематики запобігання невиробничого травматизму серед дітей «Безпека в побуті для дітей та дорослих», консультації для батьків «Дитина та вулиця», питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул. На інформаційних стендах для батьків розміщено пам’ятки щодо попередження дитячого травматизму серед учнів.

У планах виховної роботи кожного вихователя є розділ «Заходи зі збереження життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Жодної травми під час освітнього процесу, під час екскурсій та туристичних подорожей у 2019/2020 навчальному році зафіксовано не було.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків й створення безпечних умов навчання та проживання.

 

ПРО РОБОТУ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ

за 2019/2020 н. р.

 

Пріоритетним напрямком роботи медичної служби Центруреабілітації є:

– відновлення і зміцнення здоров’я дитини;

– взаємодія з іншими підрозділами в організаційно-функціональній структурі Центру;

– проведення планових профілактичних, лікувальних та оздоровчих заходів;

– впровадження та використання новітніх програм ранньої медико-соціальної реабілітації;

– надання медичної допомоги та проведення медико-соціальної реабілітації дітям з інвалідністю та диспансерним хворим;

– надання медичної допомоги при гострих захворюваннях та невідкладних станах, а в разі потреби своєчасна госпіталізація дітей до профільних лікувально-профілактичних закладів;

– надання медико-психологічної допомоги хворим дітям та їхнім батькам;

– оздоровлення дітей протягом навчального року;

– санаторно-курортне оздоровлення дітей у літній період та протягом навчального року;

– санітарно-гігієнічне навчання;

– пропаганда здорового способу життя.

Комплексна послідовна робота починається з поглибленого медичного обстеження дітей, який проводить Обласна дитяча лікарня № 2.

Після проведеного поглибленого медичного огляду було зроблено аналіз захворюваності серед дітей, переглянуто контингент диспансерних хворих, складена «Карта оздоровлення кожного хворого та «Лист здоров’я» на кожний клас, складені списки на плани оздоровлення на всіх дітей. Результати огляду зареєстровані в історії розвитку дитини, складені диспансерні групи, ведеться «Д» журнал.

Розроблено та впроваджено комплексний план лікування й виконання призначених процедур, план-графік амбулаторного та стаціонарного лікування, динаміка спостереження, ефективність та своєчасність призначених спеціалістами лікувальних процедур.

З метою впровадження сучасних і нетрадиційних методик для збереження та зміцнення здоров’я дітей проводяться медико-педагогічні консиліуми.

Для виконання поставлених завдань в Центрі реабілітації є достатньо потужна матеріально-технічна база, а саме повноцінний медичний корпус, розміщений у типовому приміщенні, де функціонують:

– маніпуляційний кабінет;

– два фізіотерапевтичних кабінети;

– сучасний стоматологічний кабінет;

– кабінет аерофітотерапії та музикотерапії з психологічним розвантаженням;

– інгаляторій на 5 посадочних місць;

– 2 ізолятори по 4 ліжка кожний;

– кабінет санітарної обробки;

– ординаторська;

– їдальня для прийому їжі хворими, що знаходяться в ізоляторі;

– соляна кімната;

– кімната для оксигенотерапії;

– кабінет із ЛФК;

– масажний кабінет.

У штаті медичних працівників задіяні 3 лікарі, 4 медичні сестри, дієтична медична сестра, масажист, 2 молодших медичних сестри.

На початку навчального року комплексним медичним оглядом охоплено 163 учні. Дітей із захворюваннями та патологіями в здоров’ї взято під диспансерний нагляд.

Вихованців школи, згідно з оглядом, було поділено на групи захворювань:

– хвороби дихальної системи – 136;

– хвороби органів травлення – 35;

-хвороби системи кровообігу та ССС – 39;

– хвороби сечостатевої системи – 3;

– ендокринні хвороби – 62;

– хвороби кістково-м’язової системи – 63;

– хвороби ока – 32;

– хвороби нервової системи – 3;

– хвороби ЛОР органів – 34;

– хвороб усього – 407.

Усім дітям Володарської спеціалізованої школи-інтернату протягом 2019/2020 навчального року, згідно з планом оздоровлення, були проведені лікувально-профілактичні заходи: ЛФК, масаж, оксигенотерапія, галотерапія, аерофітотерапія, музикотерапія. Проводилось повноцінне раціональне п’ятиразове харчування, при потребі призначалося дієтичне харчування. Для профілактики вірусних захворювань проведено курс медикаментозного лікування та вітамінотерапія.

У закладі навчаються 5 дітей з інвалідністю. З дітей, які перебувають на «Д» обліку, взято під реабілітаційну програму 27 учнів. В обраній групі діти розподілилися:

 • 7 дітей з інвалідністю;
 • 3 дитини з рекурентними респіраторними захворюваннями (часто хворіють);
 • 17 дітей перебувають на обліку з хронічними захворюваннями.

Для кожної дитини була розроблена реабілітаційна програма, включаючи діагностичний, корекційний, реабілітаційний та лікувальний напрям.

Виходячи з цього, хворі діти були додатково обстежені, проводилися консультації спеціалістами обласної дитячої лікарні.

Проконсультовано та пройшли лікування у дитячій обласній лікарні 12 учнів, у районній лікарні проходили лікування 8 дітей.

За час проведення програми загострень та ускладнень у цієї групи дітей не спостерігалося. Стан учнів значно покращився.

Під час епідемії грипу в грудні 2019 р. – лютому 2020 р. учні школи не перевищили поріг захворюваності й продовжували освітний процес.

З вересня по лютий у маніпуляційний кабінет до лікаря було 938 звернень. Перебували в ізоляторі 57 дітей. Надали допомогу з лікувально-профілактичною метою:

– масажний кабінет: процедур – 2318, процедурних одиниць – 3856;

– ЛФК: 256 дітей, 2536 процедур;

– соляна кімната: 245 дітей, 2440 процедур;

– кисневий коктейль – 245 дітей, 2440 процедур;

– знаходилися на дієтичному харчуванні 8 дітей.

 

Про організацію соціально-психологічного супроводу

освітнього процесу закладу

у 2019/2020 н. р.

 

Метою психологічної служби школи у 2019/2020 навчальному році було забезпечення успішної інтеграції у шкільне середовище новоприбулих учнів, створення сприятливого психолого-педагогічного клімату для розвитку здібностей та обдарувань учнів, психологічна підтримка всіх учасників освітнього процесу, психологічна допомога дітям, що перебували в центрі соціально-психологічної реабілітації.

Відповідно до мети психологічна служба школи працювала над виконанням таких основних завдань:

– сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців на кожному віковому етапі;

– робота з обдарованими дітьми;

– захист психічного здоров’я вихованців школи та всіх учасників освітнього процесу;

– створення умов для формування в учнів мотивації до самовиховання й саморозвитку;

– забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника освітнього процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

– підвищення рівня психологічної готовності до навчання, пізнання, спілкування;

– профілактика негативних проявів в учнівському колективі, девіантної поведінки учнів та соціальних захворювань;

– соціально-психологічна просвіта;

– корекційно-розвивальна індивідуальна робота з учнями, які потребують соціально-адаптивної, навчальної реабілітації.

Відповідно до завдань була здійснена психологічна діагностика:

– новоприбулих учнів (діагностика адаптації в навчанні та новому колективі);

– учнів 4 класу (діагностика готовності до переходу в середню ланку школи);

– учнів 5 класу (діагностика тривожності, відхилень при переході в середню школу);

– учнів 9-11 класів (профорієнтаційна діагностика);

– новоприбулих учнів (52 учні).

За результатами психодіагностичних досліджень здійснювався психологічний супровід новоприбулих учнів та учнів школи, які проявляють ознаки шкільної дезадаптації та потребують психокорекції. Під психологічним супроводом перебували 62 учні школи, серед них діти: позбавлені батьківського піклування (9 осіб), з інвалідністю (7 осіб), що перебувають під опікою (5 осіб).

Здійснювалася корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями початкової школи (4 клас), середньої та старшої школи. Індивідуальні заняття проводились із 32 учнями. Також були проведені групові розвивальні заняття: з метою розвитку комунікативних якостей «Я вмію спілкуватися», «Основи самопізнання», «Розвиток комунікативної компетентності – це успіх у майбутньому житті»; з метою розвитку інтелектуальних процесів проведено ігри та вправи «Простір та уява», «Покращуємо та розвиваємо увагу, пам’ять, мислення», «Як чудово мислити»; з метою покращення комунікативних умінь проведено ряд занять з елементами тренінгу «Вчимося вирішувати конфлікти», «Позитивні та негативні сторони конфліктів», «Вибір професії до душі», «8 способів подолання невизначеності», «Подолання страхів», «Мій клас та «Я» та ін.

У рамках Тижня соціально-психологічної служби у школі організовувалися заходи не лише з учнями, а й з педагогами. Зокрема, це й психологічні ігри та вправи «Право бути незалежним», «Упевненість у своїх можливостях», години психолога до Дня толерантності «Мистецтво жити у світі несхожих людей», акції «Дерево бажань», «Пожирач неприємностей», «Листи відвертості», заняття з елементами тренінгу «Професійне самовизначення та конкурентоздатність». Також проводились цікаві та пізнавальні заходи на перервах. Це й діагностика настрою у школі, експрес-діагностика рис характеру, акція «Який я сьогодні» та ін.

З метою формування в дітей якостей лідера та вміння активізувати в собі позитивні риси активної сучасної молодої особистості проведено тренінг за авторською програмою «Ми – лідери» для дітей 5-10 класів.

Психологічна служба школи долучалася до загальношкільних заходів з нагоди акції «16 днів проти насильства», проведено цикл практичних занять для підлітків «Протидія булінгу».

До Всесвітнього дня боротьби із ВІЛ/СНІДом, Всесвітнього дня боротьби із тютюнопалінням та протидії торгівлею людьми впроваджувалася Програма сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України. Проведено тренінги для учнів 5-9 класів «Я та моє здоров’я», «Здоров’я – цінність життя», «Відповідальна людина вміє відповідати та відмовлятись», «Визнач свою позицію».

Протягом року проводились індивідуальні консультації та корекційні заняття з учнями, які мають проблеми у навчанні, спілкуванні, поведінці тощо. Охоплено майже 160 дітей закладу. Постійна індивідуальна корекція проводилась із 28 учнями.

Використано ряд психологічних діагностик та методик: анкета інтересів, диференційно-діагностичний опитувальник Клімова, квадрат інтересів, матриця вибору професії, анкета оцінювання рівня шкільної мотивації і адаптації Н. Лусканова, методика визначення особистісної адаптованості школярів А. Фурман, дослідження соціально-психологічної адаптації К. Роджерс, Р. Даймонд, тест-опитувальник Г. Айзенка, методика дослідження типу запам’ятовування та відтворення матеріалу П. Нечаєва та ін.

Проводилася консультаційна робота з батьками та педагогами. Протягом року надавались рекомендації, поради, відбувалося спільне обговорення проблем з різних питань практично з усіма педагогами школи. Надано консультації батькам учнів як очно, так і в телефонному режимі. Охоплено систематичною індивідуальною консультативною роботою близько 20 батьків та осіб, що їх заміняють. Протягом навчального року підготовлено та організовано виступи психолога перед батьками на теми: «Вікові особливості дітей», «Вмійте розуміти свою дитину», «Наші діти. В кого вони такі?», переглянуто та обговорено разом з батьками презентації, ролики та надані психологічні рекомендації для позитивного виховання.

Протягом року проводилися години психолога, он-лайн заняття на теми «Мотивація навчання на відстані», «Нестандартні підходи он-лайн навчання», «Твоя самооцінка і впевненість».

Одним із важливих завдань психологічної служби є організаційно-методична робота. Виступи на педагогічних радах на теми: «Від успішного вчителя до успішного учня», «Психологічна мотивація на навчання», «Психолого-педагогічні корекційно-розвиткові заняття та проєктування індивідуальної траєкторії розвитку дитини». Продовжено роботу психологічних семінарів-практикумів для педагогів з елементами тренінгу. На початку жовтня проведено психолого-педагогічний семінар «Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі», а в кінці семестру – семінар «Синдром психічного вигорання педагогів».

За потребою були підготовлені психологічні поради щодо роботи із різними категоріями дітей нашої школи.

Протягом року практичний психолог забезпечував психологічний супровід освітнього процесу, налагоджуючи взаємодію кожної дитини з усіма учасниками освітнього процесу, створюючи цілісну діяльність та командну взаємодію здобувачів освіти, вчителів, батьків, адміністрації, практичного психолога, соціального педагога, медпрацівників.

Робота соціального педагога здійснювалась за такими напрямками:

 • психодіагностичний;
 • консультаційний;
 • корекційно-відновлювальний та розвивальний;
 • просвітницький;
 • організаційно-методичний;
 • зв’язки з громадськістю.

У своїй роботі соціальний педагог керується Законом України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Конвенцією ООН про права дитини». Протягом року робота була спрямована на максимальне сприяння процесу соціалізації та адаптації новоприбулих учнів, захисту прав дітей, профілактиці негативних явищ в навчальному закладі, надання соціально-педагогічної допомоги дітям та їх батькам, а також розвитку повноцінної особистості учня та відповідального громадянина.

Роботу соціальний педагог проводив відповідно до плану. Це – оформлення документації на новоприбулих учнів та робота з їх інтеграції в новий колектив, спостереження за їх емоційним станом, що дає можливість виявити труднощі в адаптації й дати рекомендації батькам та педагогам по правильній роботі з такими дітьми.

Протягом року була проведена робота з надання допомоги дітям із пільгових категорій, захист їх прав, отримання дітьми різних видів виплат, передбачених законодавством України, закріплення житла, оздоровлення, працевлаштування після закінчення школи.

Було оформлено соціальні паспорти класів та на підставі їх – соціальний паспорт школи, який дав змогу створити базу контингенту учнівського колективу.

Загальна кількість учнів на кінець 2019/2020 н. р. – 163.

Із них:

 • дітей, позбавлених батьківського піклування, – 9;
 • дітей-напівсиріт – 7;
 • дітей з інвалідністю – 7;
 • дітей з малозабезпечених сімей – 11;
 • дітей, які мають посвідчення потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС, – 13;
 • дітей з багатодітних родин – 34;
 • дітей, батьки яких були учасниками АТО. – 5.

Протягом 2019/2020 н. р.:

 • закріплено житла – 4;
 • виготовлено паспортів, у тому числі закордонних – 9;
 • відкрито рахунків – 9;
 • зареєстровано на ЗНО – 17.

Виконуючи основні завдання психологічної служби, у школі проводилася робота зі сприяння повноцінному особистісному розвитку учнів з урахуванням їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме:

 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учня на основі психологічного вивчення;
 • пропаганда здорового способу життя, профілактика алкоголізму, наркоманії, злочинності;
 • забезпечення учнів початковими знаннями про права та свободи дітей (як підлітків, так і дорослих громадян), а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;
 • орієнтування учнів на загальнолюдські й національні цінності в дусі поваги до прав, свобод людини і громадянина та дотримання правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування на основі поваги до прав і свобод інших людей.

Соціальний педагог співпрацювала зі службою у справах неповнолітніх, зокрема, щодо встановлення опіки, взяття неблагополучних сімей під соціальний супровід, подолання негативних звичок у підлітків.

Систематично велася робота з оформлення особових справ дітей, велася переписка з органами виконавчої влади для отримання різноманітної інформації. Своєчасно для різних категорій дітей виготовлялися паспорти, посвідчення дітей з інвалідністю, єдині квитки, учнівські квитки, поновлювалися оригінали втрачених документів, закріплювалася житлова площа за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а відносно тих дітей, в яких житло непридатне до проживання, велася робота щодо взяття їх на квартирний облік.

Продовжувалася співпраця з органами місцевого самоврядування щодо надання актів обстеження, закріплення житла за неповнолітніми. Велика робота проводилася з пенсійним фондом, відділом соціального захисту населення щодо отримання дітьми різних видів соціальної допомоги; з працівниками поліції по профілактиці правопорушень серед підлітків; з центром зайнятості по профорієнтації; ощадним банком, пенсійним фондом, виконавчою службою, відділами освіти, відділами внутрішніх справ, судами, благодійними організаціями.

Протягом року відбувалася тісна співпраця з батьками та особами, що їх заміняють. Спільно працювали з класними керівниками щодо отримання інформації про соціальне становище тієї чи іншої дитини в класі.

Особлива увага приділялася превентивному вихованню з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки. Проводилися тренінги для гармонізації стосунків у класах та виявлення обдарованих дітей.

Здійснювалася робота з профорієнтації старшокласників: складені тематичні папки, організовувалися зустрічі з представниками різноманітних закладів освіти під час ярмарок професій. Також з кожною дитиною проводилася індивідуальна робота.

Було проведено соціометричне дослідження у 4, 5-А, 5-Б, 6 та 7 класах.

Згідно з планом роботи проведено: бесіду «Скажемо насильству – НІ!» (4, 5-А, 6 кл.); диспут «Чи знаєш ти свої права» (7, 8, 9 кл.); круглий стіл «Запобігання торгівлі людьми» 9, 10, 11 кл.); бесіду «Зупинимо БУЛІНГ» (10, 11 кл.); виховні години «Відповідальність починається з мене», «Я – громадянин незалежної України» (10 кл.); тренінги «Чи вміємо ми спілкуватися» (7 кл.), «Вчимося жити разом» (10 кл.); інформаційні повідомлення «Скажемо СТОП наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму», «Комп’ютерні ігри. Як не нашкодити собі», «Поряд дитина з інвалідністю».

Проведено ряд зустрічей з 11 класом «ЗНО – 2020».

Долучилися до акції «16 днів проти насильства», в рамках якої проведено: зустріч учнів школи із представниками правових установ; акція «Чарівна скринька»; виставка соціально-психологічної літератури; акція «Пізнай себе»; заняття з професійного самовизначення (запитання – відповіді) з учнями 9 та 11 класів тощо

Поновлювалася інформація на стенді «Права дитини», «Скажемо насильству – НІ», «Запобігання торгівлі людьми», «Ми проти БУЛІНГУ».

З учнями 10 класу працювали над інформаційно-дослідницьким проєктом «Температура відносин в шкільному колективі», в рамках якого відвідали бюро правової допомоги, районний суд та районний відділ поліції.

Також у тісній співпраці велася робота з громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування:

 • асоціації з країн Іспанії, США.
 • міжнародний благодійний фонд «Друзі дітей. Україна»;
 • фірма «CarloPazolini»;
 • CiscoNetworkingAcademy;
 • асоціація «Сан-Еджидіо АКАП»;
 • Громадська Спілка «ОСВІТОРІЯ»;
 • Київський Свято-Введенський чоловічий монастир;
 • навчальні заклади області;
 • служби у справах дітей та сім’ї райдержадміністрацій;
 • відділи у справах сім’ї, дітей та молоді РДА;
 • районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • управління праці, юстиції та соціального захисту населення;
 • центр творчості дітей та юнацтва;
 • ДЮСШ.

 

ПРО ФІНАНСОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 Найважливішою справою керівника є створення належних умов для навчання дітей, зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази.

З метою збереження та зміцнення матеріально-технічної бази для покращення освітнього процесу було здійснено ряд заходів за звітний період, залучено додаткові кошти, із них:

ОБЛАСНИЙ БЮДЖЕТ

ЗатвердженийДепартаментом освіти науки Київської ОДА кошторис видатків по загальному фонду на 2019 рік становив 17 млн 887 тис. 487 грн.

Фактичні видатки загального фонду становили:

 • виплату заробітної плати та нарахування на неї – 12 млн 110 тис. 897 грн;
 • закупівлю медикаментів – 85 тис. 330 грн;
 • продуктів харчування – 2 млн 126 тис. 526 грн;
 • предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 550 тис. 500 грн;
 • оплату комунальних послуг – 2 млн 157 тис. 772грн;
 • соціальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки – 35 тис. 640 грн;
 • оплата інших послуг – 281 тис. 500 грн;
 • витрат на відрядження – 12 тис. 360 грн.

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Фактичні видатки спеціального фонду становили:

 • виплату заробітної плати та нарахування на неї – 389 тис. 193 грн;
 • продуктів харчування – 480 тис. 989 грн 90;
 • предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 258 тис. 445 грн;
 • оплату навчання працівників – 1 тис. 233 грн;
 • оплату інших послуг – 43 тис. 297 грн;
 • капітальні видатки становили 39 тис. 926 грн;

Благодійна допомога – 583 тис. 932 грн:

у вигляді матеріалів на загальну суму 498 тис. 32 грн, зокрема:

книги , 8 тис. 678 грн; постільна білизна, 11 тис. 400 грн; ковдри; 40 тис. 800 грн; меблі на суму 90 тис. грн..

Отримано у грошовій формі благодійної допомоги на суму 85 тис. 900 грн.

За рахунок благодійних внесків проведено касових видатків на загальну суму 583 тис. 932 грн.

Від КЗ КОР «Сервісно-ресурсний центр» отримані підручники на суму 22 тис. 477 грн, ноутбуки на суму 24 тис. 882 грн, рюкзаки на суму 2 тис. 623 грн, меблі  на суму– 297 тис.170 грн. 

Адміністрація школи працює над створенням умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій як в освітньому процесі, так і в управлінській діяльності.

Пріоритетним завданням у новому навчальному році є підняття рівня комп’ютерної грамотності кожного учня та ефективне використання комп’ютерної техніки в освітньому процесі.

За кошти обласного бюджету завдяки фінансуванню департаменту освіти і науки Київської ОДА здійснюється ремонт комп’ютерної техніки (заправка принтера, ксерокса, ремонт комп’ютерного обладнання), оплата за користування інтернетом. 

Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване харчування. На продукти харчування виділено 2 млн 126 тис. 526 грн. 

Медичне обслуговування дітей здійснюється лікарями та працівниками школи. На закупівлю медикаментів було виділено з обласного бюджету 85 тис. 330 грн.

Для безперебійної роботи закладу протягом 2019 року було придбано лако-фарбову продукцію, миючі засоби, господарчі та будівельні товари, канцелярське приладдя, запасні частини, нафтопродукти, електротовари, сантехнічні вироби, засоби гігієни, передплачено періодичні видання.

Для оплати різних видів послуг було виділено з обласного бюджету 281 тис. 500 грн. Ці кошти було використано на послуги повірки ЗВТ, поточного ремонту холодильного обладнання, ремонт електрообладнання, поточний ремонт автомобілів, технічної діагностики та опосвідчення водогрійного котла, обслуговування кондиціонерів, проведено електровимірювальні роботи, перевезення дітей, оплата послуг за інтернет, телекомунікаційні послуги, послуги з дератизації приміщень, облаштування вузла обліку газу, гідродинамічна очистка свердловини, встановлення програми СМЛС.

Реалізувати заплановані заходи, забезпечити комплексний підхід до управління освітнім процесом можливо за умови правильної організації всього колективу на виконання поставлених завдань, постійного контролю за всіма напрямками діяльності школи.

Таким чином, завдяки спільним зусиллям педагогічного колективу, учнів, благодійних фондів, всіх працівників закладу забезпечено сталий розвиток школи.

 

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

на 2020/2021 навчальний рік

 

Підвищення якості освітніх послуг на основі створення акмеологічного середовища, креативної діяльності педагогічного колективу для формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору – головне завдання оптимізації освітнього процесу Володарської спеціалізованої школи-інтернату на 2020/2021 навчальний рік.

У змісті діяльності закладу будуть представлені компоненти:

 • Аксіологічний має на меті введення учнів у світ цінностей та допомогу у виборі особистісно значущої системи орієнтирів;
 • Когнітивний забезпечує школярів науковими знаннями про основи духовного розвитку (людину, культуру, історію, природу, ноосферу);
 • Особистісний забезпечує самопізнання, розвиток здатності до рефлексивного мислення, оволодіння способами самореалізації, самовдосконалення, морального самовизначення, формує активну життєву позицію.
 • Творчо-діяльнісний сприяє формуванню й розвитку в учнів творчої активності, здібностей, необхідних для самореалізації у практичній, науковій, художній та інших видах діяльності.

Акмеологічна модель школи передбачає збереження високого рівня освіти, реалізацію профільного навчання шляхом забезпечення інтеграції та прикладного характеру знань; упровадження нових освітніх технологій і залучення учнів до науково-дослідницької діяльності в шкільному науковому товаристві МАН, забезпечення активності та результативності на всіх етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, в інтелектуальних творчих конкурсах, турнірах; організацію змістовної позакласної роботи; активізацію роботи учнівського самоврядування; забезпечення видавничої діяльності учнів та вчителів школи; дієву роботу психологічної служби школи; співпрацю з громадськими та соціальними службами міста; піклування про збереження здоров’я дітей; залучення батьків до вирішення важливих питань у житті школи; проведення спільних з батьками заходів.

Тільки в поєднанні спільних зусиль адміністрації школи, учнів, педагогів, батьків та громадян можливо досягнути очікуваних результатів.

  Для учнів: оволодіння освітніми компетенціями на рівні Державних стандартів; формування інформативних і нормативних, інтелектуальних і комунікативних компетенцій; створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності; формування правової та громадянської свідомості; підвищення показників фізичного, психологічного стану здоров’я.

  Для вчителів: підвищення рівня професійної компетентності педагогів; створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяльності; поліпшення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

  Для адміністрації: активізація діяльності всіх структур школи; упровадження ефективного управління; покращення статусу й іміджу школи.

  Для батьків: встановлення партнерських відносин між родинами учнів та педагогічними працівниками; створення умов для задоволення потреб щодо отримання якісної освіти дітьми; збереження та зміцнення здоров’я дітей.

  Для громадськості: створення позитивного іміджу школи у соціумі; підвищення конкурентоспроможності серед закладів освіти Київщини

Сподіваюсь, що використання запропонованих пріоритетних заходів сприятимуть розвитку компетентностей учнів, покращенню якості освіти; вмотивованості педагогічних працівників та розвитку КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів –Центр реабілітації» як сучасного закладу освіти Київщини.

 

 

Директор школи                                                             А. І. Косовський

 

 

 

ПРОТОКОЛ

дистанційного звіту директора

КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня

школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації»

Косовського Анатолія Івановича

перед колективом школи та громадськістю

(на платформі ZOOM)

 

05.06.2020 року

Присутні:59 осіб

 

Порядок денний

 

 1. Обрання голови та секретаря зборів.
 2. Обрання лічильної комісії зборів.
 3. Звіт директора школи про управлінську діяльність у 2019/2020 н.р.
 4. Звіт голови лічильної комісії про результати голосування.

 

Слухали:

Серпутько Л. В., заступника директора з виховної роботи КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації», яка запропонувала обрати голову та секретаря зборів.

Виступили:

Гурін А. В., вихователь 8 класу, який запропонував головою зборів обрати Глобець О. М., практичного психолога школи, секретарем – Островську І. В., учителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

Відбулося голосування, у ході якого рішення було прийняте одноголосно.

Ухвалили:

 1. Головою зборів обрати Глобець О. М.

2.Секретарем зборів обрати Островську І. В.

Слухали:

Глобець О. М., голову зборів, яка запропонувала для ухвалення рішення зборів обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб.

Виступили:

Василенко Л. М., вихователь школи, яка запропонувала обрати до лічильної комісії Гайдай Н. О., вчителя математики, Вітенко С. В., бухгалтера, та Завадську С. Л., медичну сестру.

Відбулося голосування, у ході якого рішення було прийняте одноголосно.

Ухвалили:

1.Обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб.

 1. Обрати лічильну комісію у такому складі: Гайдай Н. О., Вітенко С. В., Завадська С. Л.

Слухали:

У режимі онлайн-конференції про управлінську діяльність у 2019/2020 навчальному році звітував директор комунального закладу Київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» Косовський А. І. (Додається)

Керівник школи у своєму звіті озвучив основні напрямки діяльності, зокрема поінформував про: персональний внесок у підвищення рівня організації освітнього процесу; виконання функціональних обов’язків членами колективу щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти; створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій у навчальний процес; організацію виховного простору; про вжиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази навчального закладу; залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання; соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я здобувачів освіти та працівників школи; надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які під опікою, та дітям з малозабезпечених сімей; моральне та матеріальне стимулювання учнів та працівників школи; залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльності навчального закладу.

Виступили:

 1. Погребна Ж. І., учитель фізики, яка зазначила, що Косовський А. І. раціонально організував роботу колективу щодо забезпечення освітньої діяльності закладу на період запровадження карантину.
 2. Рослик В. В., голова батьківського комітету, сказала, що директор створює безпечні умови праці, навчання й виховання підростаючого покоління, підтримує зв’язки з батьками.
 3. Ступніцька Л. А., вихователь, зазначила, що Косовський А. І. володіє інноваційними технологіями управління та формування стратегії розвитку школи.
 4. Бесараб М. С., технічний працівник школи, звернула увагу на рівень управлінської діяльності директора, що характеризується застосуванням демократичного стилю керівництва.

Потім у ході засідання всім присутнім було запропоновано взяти участь у відкритому голосуванні в онлайн-режимі та оцінити задовільність чи незадовільність управлінської діяльності Косовського А. І., директора комунального закладу Київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації». Після чого члени лічильної комісії Гайдай Н.О., Вітенко С. В., Завадська С. Л. підрахували кількість голосів.

Слухали: голову лічильної комісії Гайдай Н. О. про результати відкритого голосування.

Ухвалили: управлінську діяльність Косовського А. І., директора комунального закладу Київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» у 2019/2020 навчальному році вважати задовільною.

Додаток: звіт директора школи

 

Голова зборів:                                                                   О. М. Глобець

 

Секретар зборів:                                                                 І. В. Островська