Меню

Структура закладу

Управління школою

Управління комунальним закладом «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» здійснює департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації. Безпосереднє керівництво здійснює директор.

Організаційно-педагогічна модель управлінської діяльності складають загальні збори, рада школи, педагогічна рада школи, атестаційна комісія, освітні менеджери школи (заступники директора з навчально-виховної роботи та виховної роботи), старший лікар й учнівське самоврядування.(схема дитини)

Управління закладом здійснюється на основі інноваційних технологій: педагогічного менеджменту, проектно-цільового управління, громадсько-державного управління.

Педагогічний процес базується на основі творчого підходу, ініціативи і співпраці всіх суб’єктів соціально-педагогічної системи, плановості, демократизації, гуманізації, наукової організації праці, психолого-педагогічного супроводу.

Річне планування здійснюється з використанням проектно-цільового підходу, згідно з Концепцією розвитку школи.

Виховний простір

Пріоритети виховної діяльності створення відкритого проектно-життєвого простору, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне змінити на краще своє життя й життя своєї країни, досягнути професійного й особистого успіху.

Демократичний та гуманний характер шкільного простору надає дітям право жити повноцінним насиченим життям, виявляти свої природні здібності й задатки, творити свої будні та організовувати свята, досягати успіхів і перемог, робити цікавим та незабутнім своє дитинство.

Творча атмосфера педагогічного і дитячого колективів, створена на взаємовідносинах довіри й співпраці педагогів і вихованців, для яких школа тимчасово стала рідною домівкою. Життя у школі цікаве й бурхливе, має свої звичаї та традиції постійно наповнюється новим і сучасним змістом.

Відкритий виховний простір санаторного закладу збагачує внутрішній світ дітей. Навчання у школі мистецтв та в центрі творчості, в спортивних секціях, участь у районних та обласних змаганнях, екскурсії Україною та відпочинок за кордоном надає вихованцям можливість почувати себе вільно і впевнено серед однолітків і дорослих у різних життєвих ситуаціях.

Науково-методична робота

Проектно-цільова модель науково-методичної роботи школи направлена на реалізацію науково-методичної проблеми «Вплив здоров’язберігаючих технологій на формування та становлення особистості в умовах санаторної школи-інтернату». (Схема)

Концептуальна мета реалізації моделі науково-методичної роботи: запровадження інноваційного змісту і технологій реабілітаційно-спрямованої освіти на засадах педагогіки життєтворчості особистості.

Пріоритетні концептуальні цілі та завдання:

 • формування інноваційного життєзнавчого простору на основі гуманізованих суб’єкт-суб’єктних взаємодій між усіма учасниками освітнього процесу;
 • оновлення змісту освіти, моделювання та апробація інноваційних педагогічних технологій, змістовне наповнення всіх навчальних предметів практичними знаннями про життя;
 • створення інформаційного і програмно-методичного забезпечення процесу підвищення професійної майстерності учителя та покращення якості надання освітніх послуг;
 • розвиток творчої ініціативи вчителів та учнів на підставі інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу;
 • виховання конкурентноздатної, компетентної, соціально мобільної особистості.

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЦЕНТР

Пріоритетним завданням загальноосвітньої санаторної школи-інтернату є відновлення і зміцнення здоров’я дитини.

Лікувально-профілактичнийй центр представлений ланцюжком взаємопов’язаних компонентів (схема).

Медичним персоналом впроваджуються та використовуються сучасні методики в лікуванні хвороб органів дихання: аеротерапія, спелеотерапія, оксигенотерапія, небулайзерна терапія, різні види масажу, фізіотерапевтичне лікування, дієтичне харчування та стоматологічне лікування.

Спелеотерапія дає високий лікувальний ефект при захворюваннях верхніх дихальних шляхів.

Фіто- та ароматерапія лікує та захищає дитячий організм від застуди, від проблем зі шкірою, допомагає зняти роздратування, втому.

Лікувальна фізкультура використовує комплекси вправ для лікування верхніх дихальних шляхів та опорно-рухового апарату.

Особлива увага приділяється офтальмологічному компоненту. На уроках інформатики проводяться вправи на розслаблення м’яза ока та зволоження слизової оболонки. На всіх навчальних заняттях використовуються динамічні паузи, які розроблені із врахуванням біологічного годинника дитини.

З метою впровадження сучасних і нетрадиційних методик у збереженні та зміцненні здоров’я дітей проводяться медико-педагогічні консиліуми.

Соціально-психологічна служба

Соціально-психологічна служба школи є важливою ланкою навчально-виховного процесу. Вона забезпечує ефективну взаємодію всіх його учасників: адміністрації, педагогів, медичного персоналу, учнів та батьків, створюючи комфортні психологічні умови, які сприятимуть розвитку та особистісному зростанню вихованців закладу.

В зв’язку з цим основними завданнями практичного психолога та соціального педагога є:

 • здійснення зв’язку між учасниками навчально-виховного процесу;
 • підвищення психолого-педагогічної компетентності педагогів, батьків, адміністрації та психологічної культури учнів;
 • соціальна профілактика негативних явищ в учнівському середовищі;
 • соціально-психологічний супровід дітей, які потребують індивідуального підходу.

Головна мета соціально-психологічної служби – це супровід дитини під час перебування в закладі та після виходу з нього. Це рух разом з нею, поруч із нею, іноді – трохи попереду, якщо треба пояснити можливі шляхи. Ніхто не може змінити внутрішній світ дитини без її власної волі, власного бажання, але потрібно допомагати, пропонуючи різні шляхи вирішення тих або інших завдань чи проблем, організувати співробітництво, спрямоване на самопізнання та самовдосконалення дитини.

Робота з соціально-психологічного супроводу спрямована на створення сприятливих умов для успішного навчання й розвитку дитини, її інтеграції в життя.

Для успішної реалізації освітніх завдань школа сьогодні працює як відкрита соціально-педагогічна система, де налагоджено зв’язок із життям суспільства, де є взаємодія з батьками, громадськістю, соціальними інститутами, великою кількістю установ і організацій органів місцевого самоврядування, асоціаціями з країн Іспанії, Італії, США, Франції та благодійними фондами.

Навчальний підрозділ

Навчально-виховний процес санаторної школи-інтернату спрямований на відновлення здоров’я дитини, створення сприятливих умов для засвоєння базових знань учнями та розвиток творчого потенціалу кожного вихованця й колективу в цілому. Педагоги школи працюють над моделюванням технології життєзнавства і вважають, що життєзнавство – це знання школярів про життя через різні види діяльності (схема).
Пріоритети навчального процесу
санаторної школи-інтернату:
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій;
 • педагогічне проектування;
 • психологічний та медичний супровід освітнього процесу;
 • модернізація класно-урочної системи навчання;
 • впровадження допрофільної підготовки вихованців;
 • залучення підлітків до соціальної практики.
Шкільний інноваційний бібліотечно-інформаційний медіацентр забезпечує школярам широкий підбір інформації (схема). Учні школи – неодноразові переможці та призери Всеукраїнських шкільних олімпіад ІІ та ІІІ етапів та конкурсу-захисту дослідницьких робіт Малої академії наук. Родзинкою школи є локальна академія Cisco, у якій старшокласники успішно засвоюють курс ІТ Esentials. Завдання педагогів – виховання конкурентоздатної, компетентної, соціально мобільної особистості, яка здатна обирати життєві орієнтири, усвідомлювати сутність і перспективу життєвого успіху.

Заголовок

текст