Меню

Якість освіти – чи не найголовніша тема сьогодення

Розміщено: Грудень 24, 2020 в 10:00 am

NEWS

Проблема якості шкільної освіти знаходиться сьогодні в епіцентрі уваги освітян, батьків і суспільства загалом. Досягнення більш якісної і доступної для всіх дітей освіти є гострою потребою часу.

Педагогічна рада КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації», яка відбулася 24 грудня, стала вказівником для зміни старих педагогічних уявлень і орієнтиром на якісну освіту та була покликана активізувати й інтегрувати потенціал усього колективу на вирішення цієї проблеми.

Розпочав засідання директор закладу Косовський А. І., який  звернув увагу на виконання рішень попередньої педради та на план підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році. 

Змістовна, ділова, дружня атмосфера, нестандартні підходи в організації та проведенні педради дали свої позитивні результати. Педагогами напрацьовано пропозиції щодо визначення вимог та критеріїв оцінювання освітніх і управлінських процесів, вдосконалення якості освітньої діяльності, що стало вагомим підгрунтям для розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Заступник директора з навчальної роботи Некраш Т. В. наголосила на тому, що педагогам потрібно переосмислити підходи та методи роботи і вибудовувати свою діяльність на нових принципах та засадах, тому що основа стратегії – це педагогіка партнерства: співпраця між учителем, учнем і батьками, які мають стати рівноправними учасниками освітнього процесу.

За підсумками роботи засідання педради були ухвалені рішення, спрямовані на розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Поділитись: